«Юридична Газета» №48 (390) від 26 листопада 2013 р.

Коментарі

Публікації

 • Порушення містобудівних норм

  Уповноваженим органом, що здійснює контроль за порушенням містобудівних норм, є орган державного архітектурно­будівельного контролю та його територіальні органи (ч. 2 ст. 41 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).

 • Спори, що виникають із кредитних правовідносин

  За часів ринкових відносин кредит став одним із основних ключових засобів руху капіталів. Термін «кредит» позика, довіра, борг. У сучасному розумінні термін «кредит» – це отримання споживачем послуг певного капіталу, визначеного в грошовій формі (валюті) на умовах забезпеченості, повернення, цільового використання і насамперед оплатності.

 • Порука як вид забезпечення відповідно до норм українського права

  Якщо запитати сучасних українських юридичних радників з банківського та фінансового права, який інструмент забезпечення вони зустрічають у своїй практиці найчастіше, то, напевно, найпоширенішою відповіддю буде договір поруки.

 • Підстави визнання прилюдних торгів недійсними

  Останні декілька років набуває поширення активне проведення прилюдних торгів з продажу арештованого майна та задоволення інтересів кредиторів. У такий спосіб банки намагаються повернути надані в кредит грошові кошти. Адже лише після отримання відповідного рішення таке майно виставляється на торги.

 • Операція відступлення права грошової вимоги як нефінансова послуга

  Здійснення господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності у будь­якому випадку пов’язане з прийняттям на себе певних зобов’язань та набуттям прав вимагати виконання зобов’язань. Нерідко виникає необхідність передати право вимоги за зобов’язанням іншій особі. Особливості такої операції та практичні проблеми розглянуто в цій статті.

 • Відшкодування ПДВ на рахунок платника в банку

  У ситуації з дефіцитом державного бюджету в 2013 році близько 90 млрд грн, стагнацією економіки країни та планами виконання податківцями надходжень до бюджету, що постійно зростають, останні всіма можливими способами намагаються затримувати повернення ПДВ із бюджету, незважаючи на численні випадки незаконності та необґрунтованості своїх дій.

 • Відносини між банком і вкладником у рамках договору банківського вкладу

  Договір банківського вкладу, в якому вкладник – фізична особа, є публічним договором, умови якого встановлюються однаковими для всіх споживачів; і як наслідок вкладник позбавлений права на внесення змін, доповнень чи уточнень до змісту договору, який пропонується банком йому на підпис у безальтернативній формі.

 • Визнання прав власності на майно, що є предметом іпотеки, чи його поділ

  Іпотека як вид забезпечення зобов’язань зазвичай використовується банками при укладанні кредитних договорів, проте може мати місце і в інших правовідносинах. Згідно із Законом України «Про іпотеку» № 898­IV від 05.06.2003 р. таке забезпечення здійснюється нерухомим майном, що залишається у володінні й користуванні іпотекодавця.

 • Об’єкти інтелектуальної власності в бізнесі

  Від того, наскільки вагомим є інтелектуальний потенціал суспільства та рівень його культурного розвитку, залежить у кінцевому рахунку і успіх вирішення економічних проблем, що постали перед ним. Економічний розвиток багато в чому зумовлено станом інноваційної діяльності, а активна інноваційна робота неможлива без охорони інтелектуальної власності.

 • Міжнародні арбітражні читання пам’яті І.Г. Побірченка

  Міжнародний комерційний арбітражний суд і Морська арбітражна комісія при Торгово­промисловій палаті України разом з Інститутом приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України започатковують щорічні міжнародні арбітражні читання.

 • Іноземні інвестиції

  Розроблення нових сфер дослідження та отримання прибутку в площині інвестиційного ринку зумовило появу нових напрямів співробітництва між господарюючими суб’єктами різних країн з метою отримання доходів.

 • Права пацієнтів та способи їх захисту

  Чинне законодавство України у сфері охорони здоров’я не є досконалим, оскільки не має єдиного кодифікованого нормативного акта, а містить безліч нормативних документів, рекомендацій, роз’яснень та приписів.

 • Аудіо­, відеозаписи та матеріали з мережі Інтернет як докази в судах

  Аудіо­ та відеозаписи, матеріали ЗМІ або з мережі Інтернет все частіше використовуються в кримінальному і цивільному судовому процесах. У той же час, незважаючи на можливість їх використання в адміністративному та господарському процесах, такі факти є поодинокими.

 • Кримінальний процесуальний кодекс України: практика застосування та перспективи розвитку

  Напередодні річниці прийняття Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК) у стінах Верховного Суду України було проведено конференцію на тему: «Кримінальний процесуальний кодекс України».

 • Слідчий суддя як новий учасник кримінального процесу

  З набранням чинності новим Кримінальним процесуальним кодексом України на стадії досудового слідства з’явився важливий суб’єкт кримінального провадження – слідчий суддя.

 • Дотримання правил пожежної безпеки як умова безперебійної роботи підприємств

  Навряд чи в когось можуть виникнути претензії до роботи пожежників тоді, коли вони рятують життя або майно людей. Разом з тим на органи, які забезпечують пожежну безпеку, покладено й інші повноваження, що можуть призвести до певних наслідків для підприємців.

 • Прокуратура по-­новому: «за» і «проти»

  Триває підготовка до другого читання президентського законопроекту «Про прокуратуру» (далі – законопроект № 3541), що викликав шквал дискусій та протиріч в юридичній спільноті.

 • Становлення нотаріального самоврядування в Україні

  Реформа нотаріату дала можливість залучити до роботи нотаріуса більше число спеціалістів і надала людям змогу звернутися до того нотаріуса, до якого вони хотіли, вважають у Нотаріальній палаті України.

 • Адвокатське самоврядування

  Уже минуло понад рік відтоді, як набрав чинності новий Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Так, було багато критики, дискусій і різноманітних прогнозів щодо діяльності профільного закону адвокатури. І все ж документ почав працювати.

 • Упровадження Україною Європейської хартії місцевого самоврядування

  Конституційна Асамблея – у межах діяльності Комісії з питань адміністративно­територіального устрою і місцевого самоврядування – напрацювала пропозиції до Концепції внесення змін та доповнень до Конституції України в частині місцевого самоврядування, зокрема, щодо приведення конституційно­правової основи місцевого самоврядування у відповідність до Європейської хартії місцевого самоврядування.

Інтерв'ю