26 листопада 2013, 11:22

Відносини між банком і вкладником у рамках договору банківського вкладу

Деякі питання правового регулювання

Опубліковано в №48 (390)

Олександр Плотніков

Важливо ретельно вивчити умови договору

Олександр Плотніков «Arzinger» партнер

Стосовно строку, за який нараховуються проценти по банківському вкладу, Цивільний кодекс України в ч. 5 ст. 1061 досить чітко визначає, що «проценти на банківський вклад нараховуються від дня, наступного за днем надходження вкладу у банк, до дня, який передує його поверненню вкладникові або списанню з рахунка вкладника з інших підстав». З аналізу вказаної норми можна зробити висновок, що закон не ставить обов’язок банку нарахувати та сплатити проценти по банківському вкладу в залежність від робочих чи неробочих днів користування коштами вкладника. Більш того, проценти повинні нараховуватися не до останнього дня строку дії договору (який може бути вказаний безпосередньо в договорі), а до дня, який передує дню фактичного повернення вкладу чи списання коштів з рахунка вкладника з інших підстав.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Щоб читати далі, передплатіть доступ
0
0