Загальні вимоги до наданих до редакції матеріалів

Матеріали, що надходять до Редакції, не рецензуються та не повертаються. Редакція залишає за собою право редагування будь-яких матеріалів, що надійшли на її адресу. Матеріали повинні бути написані українською мовою, як виняток Редакція може опублікувати матеріал мовою оригіналу. Матеріали, що надаються для опублікування, мають бути ексклюзивними і не публікуватися в інших виданнях, незалежно від того, якою мовою вони були опубліковані в першоджерелі. Редакція не несе відповідальності за зміст опублікованих повідомлень інформаційних агентств та реклами і може публікувати статті, не поділяючи точку зору Автора.

Матеріали подаються на попереднє узгодження у вигляді листів на електрону поштову адресу Видання, а також можуть бути надані особисто в електронному вигляді на цифрових носіях інформації.

Передрук матеріалів, опублікованих у «Юридичній газеті», без дозволу видавця не допускається.

 

Вимоги до статей, що надаються для публікації в "Юридичній газеті"

1. Автор гарантує, що надані ним статті не публікувалися раніше й не перебувають на розгляді на предмет публікації в інших видавництвах.

2. Авторська стаття повинна підходити під загальний стиль матеріалів, що публікуються на сторінках «Юридичної газети», і відповідати всім вимогам редакційної політики видання.

3. Стаття, що надається для публікації в «Юридичній газеті», повинна бути написана на підставі перевірених фактів і з огляду на чинне законодавство. Автор статті гарантує Редакції, що стаття не порушує особисті немайнові та інші авторські й суміжні права третіх осіб. Стаття, написана на підставі рішень судів, а так само інших документів, передбачає посилання на ці матеріали та документи.

4. Автор гарантує, що в разі будь-яких посилань на постанови пленумів (інформаційні листи та інші документи) судів, що носять роз’яснювальний, узагальнюючий характер, використовується діюча редакція цих документів. Так само Автор не може посилатися у статті (як документальне підтвердження правоти позиції Автора) на судові рішення, які не набрали чинності або були скасовані (змінені) вищестоящими судовими інстанціями. Сама стаття не повинна містити висловлювання, які можуть бути розцінені як спроба тиску на авторитет і незалежність суду.

5. Автор бере на себе всю відповідальність за зміст статті, достовірність та оригінальність поданих матеріалів. У разі виникнення у «Юридичної газети» збитків, пов’язаних з претензіями третіх осіб до змісту опублікованої статті, Автор гарантує виданню відшкодування таких збитків, а також зобов’язується відшкодувати витрати, пов’язані з опублікуванням спростування недостовірної інформації, викладеної у його статті.

6. Редакція підтверджує можливість публікації статті лише після ознайомлення з її змістом. Редакція залишає за собою право редагувати літературно статті, не змінюючи їхній зміст, скорочувати їх обсяг, розбивати на незалежні логічні фрагменти для публікації в кількох номерах. Після публікації всі майнові авторські права на статтю належать Редакції.

7. Статті, оформлені з порушенням вимог, можуть відправлятися Автору на доопрацювання, а в разі повної невідповідності формату і спрямованості «Юридичної газети» розгляду та поверненню Автору не підлягають.

8. Редакція приймає до розгляду статті обсягом від 9–10 тисяч знаків з пробілами. Якщо обсяг статті перевищує обсяг 9–10 тисяч знаків з пробілами, можливість її публікації обговорюється з Головним редактором. За бажання Автор може надати фото для опублікування разом зі статтею.

9. Стаття повинна бути збережена у форматі Microsoft Word з розширенням *.doc або *.rtf. У самому файлі Microsoft Word обов’язково повинні бути наступні елементи в зазначеному нижче порядку:

– заголовок (назва статті);

– підзаголовок;

– ім’я та прізвище автора (авторів);

– посада автора (авторів);

– назва компанії;

– сам текст статті.

10. Статтю необхідно надіслати на e-mail: info@yur-gazeta.com

11. Матеріали публікуються на безоплатній основі або коштом авторів, шляхом купівлі ними площі шпальт під власні публікації.

12. Редакція може не прийняти до публікації готовий матеріал, якщо виявиться, що матеріал містить ознаки плагіату, стиль викладення статті не відповідає загальному стилю матеріалів, що публікуються у виданні.