lidery-rynku

Рейтинг юридичних компаній України. Метою дослідження є аналіз ринку та демонстрація зрізу сфери юридичних послуг на сучасному етапі: виявлення його найсильніших сторін і здобутків, оцінка та перебіг розвитку, тенденції, позиціонування найсильніших гравців, надання достовірної та об’єктивної інформації.

Завантажити «Лідери ринку. Рейтинг юридичних компаній України – 2016»

Завантажити «Лідери ринку. Рейтинг юридичних компаній України – 2017»

Завантажити «Лідери ринку. Рейтинг юридичних компаній України – 2018»

Завантажити «Лідери ринку. Рейтинг юридичних компаній України – 2019»

Завантажити «Лідери ринку. Рейтинг юридичних компаній України – 2020»

Завантажити «Лідери ринку. Рейтинг юридичних компаній України – 2021»

Завантажити «Лідери ринку. Рейтинг юридичних компаній України – 2023»

Методологія

Основні критерії ранжування компаній:

  • Показник доходу компанії за досліджуваний період, який є не лише показником успішності компаній, але й одним з найважливіших критеріїв успішності будь-якого суб’єкта господарювання.
  • Показник ефективності компанії, який обчислюється за формулою співвідношення доходу до загальної кількості юристів компанії. Це один з найважливіших критеріїв успішності будь-якого суб’єкта господарювання, який свідчить про ефективність менеджменту, високий професійний рівень співробітників та роботу команди загалом.
  • Враховувався результат, отриманий компанією в рейтингу «Лідери практик». Репутаційна складова у процесі дослідження забезпечувалася голосуванням колег з ринку. Юридичні компанії отримали можливість стати експертами та визначити в анкеті компанії з найвищою професійною репутацією у запропонованих практиках.

На думку редакції, дотримання балансу між репутаційними та фінансовими критеріями ранжування забезпечує об’єктивність підходу до оцінки, враховуючи запити реального сектору економіки. Додатковими критеріями, які впливали на підсумковий бал, були позиції компаній в інших авторитетних міжнародних рейтингах. Кожен із зазначених критеріїв має визначену шкалу балів. Кількісні показники переводилися в бали.

Для отримання додаткових даних та перевірки достовірності поданої інформації Оргкомітет дослідження користувався бізнес-пошуковою cистемою YouControl, що стало додатковою гарантією об’єктивності інформації.

Оргкомітет дослідження складається з представників редакції «Юридичної Газети», які мають відповідний багаторічний досвід роботи з дослідницькими програмами. Відсутність зовнішньої Експертної групи обумовлена гарантіями забезпечення конфіденційності отриманої інформації від учасників дослідження та мінімізацією суб’єктивного впливу на результати дослідження.