«Юридична Газета» №08-09 (350-351) від 26 лютого 2013 р.

Коментарі

Публікації

 • Piercing the corporate veil

  В останні роки суди Великобританії стали популярним напрямом «судового туризму». Таке прагнення вирішувати спір саме в цій юрисдикції пояснюється насамперед вищим рівнем довіри до правосуддя Великобританії та можливістю «підняти корпоративну вуаль» (piercingthecorporateveil) – стягувати кошти та арештовувати активи саме кінцевого бенефіціара компанії-відповідача, якими часто виступають відомі бізнесмени

 • А медіатор хто?

  За Конституцією всі правовідносини в Україні можуть бути предметом судового розгляду. Але чи завжди ефективним є розв’язання того чи іншого спору в суді?

 • Апеляційне оскарження ухвали про видачу виконавчого листа на рішення третейського суду

  Україна належить до романо-германської правової системи, тому прецеденти для нашої судової системи нехарактерні. Та все ж, аналізуючи практику вищих судових органів України, мимоволі замислюєшся про необхідність її уніфікації, визначення єдиного вектору руху судової практики, єдиного алгоритму розгляду справ, що виникають з подібних правовідносин

 • Кримінальне провадження на підставі угод про визнання винуватості за новим КПК

  Одним із найобговорюваніших і найбільш революційних нововведень теперішнього Кримінального процесуального кодексу України, який набрав чинності 20 листопада 2012 року (далі – КПК), є запровадження досі невідомого українському кримінальному процесу інституту – кримінального провадження на підставі угод

 • Предмет, стандарт і обов’язок

  Законодавство про міжнародний комерційний арбітраж багатьох країн, а так само більшість відомих арбітражних регламентів лише в загальних рисах регулюють питання доказів та доказування, залишаючи їх вирішення на розсуд арбітрів та, певною мірою, сторін арбітражного розгляду.

 • Черное и белое

  За последние полгода фондовый рынок узнал много нового. О себе и от себя. Дискуссия вокруг реформирования налогообложения операций с ценными бумагами, в ходе которой остро стал вопрос о принципах и подходах к налоговому регулированию фондового рынка, свелась к двум почти противоположным точкам зрения.

 • Попереднє схвалення значних правочинів та обов’язковий викуп акцій

  З прийняттям Закону України «Про акціонерні товариства» у багатьох акціонерних товариств проблема обов’язкового викупу акцій набула гостроти.

 • Пропуск із обмеженим допуском

  Вкотре переконуюся у справедливості правила, запропонованого кимось із мудрих давнини, про те, що перед початком будь-якої дискусії слід визначитись із термінами

 • Фондовий ринок України: негатив функціонування та перспективи розвитку

  Відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV» фондовий ринок (або ринок цінних паперів) – це сукупність учасників фондового ринку та правовідносин між ними щодо розміщення, обігу та обліку цінних паперів і похідних (деривативів). На сьогодні останні зміни, які мають бути внесені до цього Закону, відбудуться 1 січня 2014 року, відповідно до Закону України від п’ятого липня 2012 року № 5080-VI

 • Правові аспекти страхування відповідальності учасників ринку цінних паперів

  Ринок цінних паперів є особливим елементом у складі фінансового ринку. Кожна операція учасників ринку цінних паперів пов’язана з великим ризиком та потенційними втратами тих чи інших суб’єктів вказаних правовідносин

 • Інвестування фізичних осіб

  У лексиці українців слово «інвестиції» зводиться до банального поняття «купити іноземну валюту» чи «покласти на депозит». А чи насправді в Україні немає місць, де капітал може ефективно працювати, створюючи активи своєму власнику? Звісно, є

 • Застосування норм про «маніпулювання на фондовому ринку» як засіб тиску на учасників фондового ринку

  Поняття «маніпулювання на фондовому ринку» (далі – маніпулювання) введено в українське законодавство відносно недавно: Законом України (далі – ЗУ) від 21.04.2011 р. № 3267-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» (далі – ЗУ № 3267-VI)

 • Досконалості немає меж

  У будь-якій конкурентній економіці присутній розвинений фондовий ринок. Це аксіома. Країна з 45-мільйонним населенням, мільярдами доларів під подушками, безліччю структурних макроекономічних проблем, відсталою промисловістю та сільським господарством буде приречена, якщо не зможе створити відкритий, прозорий фондовий ринок. Можливо, це звучить категорично, але це об’єктивна реальність

 • Нововведення на фондовому ринку

  Однією з найобговорюваніших новинок цього Закону є доповнення статті 3 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» такою формою державного регулювання ринку, як «пруденційний нагляд за професійними учасниками фондового ринку в межах діяльності, яка провадиться таким учасником на підставі виданої НКЦПФР ліцензії»

 • По 50 грам!

  Саме така допустима вагова межа письмових повідомлень та документів встановлюється як виключне право національного оператора поштового обслуговування. Дана норма передбачена в проекті Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку сфери поштового зв’язку»

 • Кіберзлочинність – злочинність ХХІ сторіччя

  З метою створення правової бази для боротьби з кіберзлочинністю в Україні реалізуються заходи, направлені на розвиток національної нормативно-правової бази у цій сфері

 • Похідні позови в корпоративному праві України

  Інститут похідних позовів в українському праві ще не зустрічався. Проте Експертна рада з питань корпоративного управління при Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) запропонувала внести даний інститут до проекту Закону України «Про товариства з обмеженою відповідальністю».

 • Поняття і система джерел цивільного права

  7 лютого 2013 року в приміщенні Київського регіонального центру Національної академії правових наук України Відділенням цивільно-правових наук Національної академії правових наук України та Асоціацією цивілістів України було проведено науково-практичний круглий стіл на тему «Джерела цивільного права: поняття, система, співвідношення з джерелами права інших галузей права». До участі в цьому науково-практичному заході долучилися відомі в Україні науковці та юристи-практики.

 • Персональні дані

  Всеукраїнська асоціація захисту персональних даних (далі – Асоціація та ВГО «УАЗПД») пропонує зробити 28 січня Днем захисту персональних даних на кшталт європейських країн, що приєдналися до Конвенції № 108. Про це під час тематичної конференції заявили перші особи Асоціації – голова правління Юрій Когут, член правління Олександр Микитюк та керівник проектів ВГО «УАЗПД» Валерій Ржечицький.

Інтерв'ю

 • Судова реформа дає свої позитивні плоди

  Прийнятий Верховною Радою Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 року, що став першим етапом у реформуванні українського судочинства, закріпив статус Вищої кваліфікаційної комісії суддів України як постійно діючого органу в системі судоустрою України. До цього часу Комісія діяла на громадських засадах. Визначений правовий статус Комісії створив умови для забезпечення стабільного, своєчасного та якісного наповнення судів професійними кадрами, ефективного й об’єктивного розгляду питань про дисциплінарну відповідальність суддів. Відповідно до Закону ВККСУ було наділено повноваженнями добору суддів, спеціальної підготовки суддів та дисциплінарного провадження щодо них. Організацію спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, підготовку суддів, підвищення їхньої кваліфікації, проведення науково-дослідної роботи тощо покладено на Національну школу суддів, що була утворена при ВККСУ. Інформацією про діяльність Комісії, здобутки, напрацювання та існуючі проблеми з читачами «Юридичної газети» поділився Голова ВККС Ігор Самсін.