26 лютого 2013, 10:45

Попереднє схвалення значних правочинів та обов’язковий викуп акцій

Практика і коментарі

Опубліковано в №08-09 (350-351)

Сергій Матвіїв

Рішення про попереднє схвалення значних правочинів за своєю суттю є рішенням про вчинення значного правочину

Сергій Матвіїв «Кватро-консалтинг, ЮК» Керуючий партнер

За приписами ст. 2 Закону України «Про акціонерні товариства» значний правочин – це правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Кожний акціонер – власник простих акцій товариства має право вимагати здійснення обов’язкового викупу акціонерним товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про вчинення товариством значного правочину.

Статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено вимоги до процедури надання зборами акціонерів згоди на укладення акціонерним товариством значного правочину, яка полягає у попередньому погодженні цього правочину у визначеному законом порядку. Частиною 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено, що якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради.

Щоб читати далі, передплатіть доступ
0
0