«Юридична Газета» №49 (391) від 03 грудня 2013 р.

Коментарі

Публікації

 • Корпоративные конфликты

  Корпоративные конфликты существуют столько, сколько существует партнерство людей, ведущих совместный бизнес. Но своего расцвета, если можно так выразиться, они достигли в США в 1980­х благодаря Майклу Милкену из Drexel, который был королем «мусорных» облигаций.

 • Корпоративні спори: підвідомчість, докази

  Важливим етапом визначення підвідомчості корпоративних спорів стало прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення підсудності справ з питань приватизації та з корпоративних спорів» від 15.12.2006 року.

 • Корпоративні спори в господарських судах

  Термін «корпоративні спори» застосовується в судовій практиці давно, водночас як зміст самого поняття, так і межі його застосування чітко не визначені ні в законодавстві, ні в правовій доктрині.

 • Корпоративні спори в акціонерних товариствах

  Поняття акціонерного товариства висвітлено в Господарському кодексі України та більш спеціалізованому нормативно­правовому акті – Законі України «Про акціонерні товариства» № 514­VI від 17 вересня 2008 року.

 • Скасування державної реєстрації права власності на нерухоме майно

  Конституція України у статті 41 закріпила один із стрижневих принципів усієї системи правовідносин – принцип непорушності права власності «Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним».

 • Корпоративне управління в банках України

  Побудова якісної системи корпоративного управління – процес тривалий, і від його результату залежить діяльність цілої компанії. З огляду на різноманітність бізнесу, системи корпоративного управління також можуть мати різну форму, оскільки нормативно­правове регулювання тієї чи іншої сфери діяльності може напряму впливати на управління компанією.

 • Конвенція про передачу засуджених осіб 1983 року

  Розвиток суспільних відносин та становлення міжнародних зв’язків зумовлюють для кожної держави необхідність створення бази міжнародних договорів, спрямованих на захист і забезпечення прав людини, а також безумовне дотримання в подальшому взятих за такими договорами зобов’язань.

 • Інституційно­-правові механізми захисту прав інвестора

  Питання захисту прав інвестора досліджувалися в працях Вельямінова Г.М., Лазебник Л., Платонової Н., Поєдинок В.В., Фархутдинова И.З. та інших вчених.

 • Контроль якості медичної допомоги як механізм захисту прав людини

  Нещодавно було прийнято новий наказ МОЗ України, що деталізував порядок контролю якості медичної допомоги, який сьогодні справедливо є одним із ключових правничих інструментів у забезпеченні прав людини у сфері охорони здоров’я.

 • Глобалізація як чинник фармацевтичної індустріалізації України

  Глобалізація світового простору є ключовою детермінантою сучасного промислового розвитку1. Вона на сьогодні стала основою господарської парадигми світового розвитку.

 • Перевищення влади або службових повноважень vs катування

  Нещодавно я був присутній на одній конференції, під час якої виникла дискусія щодо кваліфікації дій правоохоронців, які «отримували» зізнання від підозрюваного із застосуванням сили. Правозахисники називали це є катуванням, а представники прокуратури та МВС відстоювали власну версію – перевищення влади або службових повноважень.

 • Форма договору купівлі-­продажу частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю

  Учасник товариства з обмеженою відповідальністю прийняв рішення про продаж своєї частки в статутному капіталі. Вимоги щодо повідомлення інших учасників товариства про намір продажу виконані, за місяць до дати підписання договору учасників було сповіщено цінним листом з описом поштового вкладення.

 • Шахрайство в мережі: дія, превентивні заходи та наслідки

  Кожен із користувачів Інтернету неодноразово, перевіряючи власну електронну пошту, бачив у папці «Спам» різні повідомлення з гучними назвами на кшталт «Бізнес­пропозиція», «Інвестиції у вашу справу за 5 днів» тощо, які пропонують «швидкі заробітки».

 • Футбольная новь

  ФИФА определилась с местами проведения чемпионата мира по футболу в 2018 г. в России. Российское правительство также определилось с источниками финансирования данного мирового общественно значимого проекта.

 • Костюми в законі

  У 2008 році у Wallstreet Journal було опубліковано замітку Христини Бінклі «Law Without Suits: New Hires Flout Tradition», яка зводилася до старої як світ дилеми. Дехто з опитаних нею юристів (зокрема початківці) стверджував, що головне – не те, як ти виглядаєш, а те, що в тебе в голові, водночас як правники з досвідом надавали великого значення вмісту своєї шафи.

 • На доопрацювання!

  Комітет з питань верховенства права та правосуддя рекомендує парламенту направити на доопрацювання проект закону про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства (щодо вдосконалення адміністративного судочинства).

Інтерв'ю

 • Рівень довіри суспільства визначає рівень авторитету суд

  На рівень якості судових послуг, що надає конкретний суд громадянину, який до нього звернувся, впливає цілий комплекс чинників, зокрема, зручне розташування судової установи в певному населеному пункті; урахування інтересів людей с особливими потребами при організації доступу до приміщення суду ззовні та для перебування в ньому; продуманість системи інформування відвідувачів і легкість орієнтування вприміщенні та отримання необхідної інформації щодо роботи суду, слухання справи або оформлення певного документа.

 • Юридична професія формує нові завдання щодо вдосконалення спеціалістів

  Наші читачі, які уважно слідкують за станом українського юридичного ринку та вивчають досвід конкурентів, знають, що Адвокатське об’єднання Arzinger посідає провідне місце серед юрфірм, які розвиваються стрімко й динамічно. Про те, як будуються відосини між колегами в компанії, розповів партнер, керівник Західноукраїнської філії АО Arzinger Маркіян Мальський.