«Юридична Газета» №29-30 (371-372) від 16 липня 2013 р.

Коментарі

Публікації

 • Рішення Конституційного Суду України

  2 липня Конституційний Суд України оприлюднив прийняте 26 червня Рішення у справі за конституційним зверненням акціонерної компанії «Харківобленерго» щодо офіційного тлумачення положень пункту 2 частини другої статті 17, пункту 8 частини першої статті 26, частини першої статті 50 Закону України «Про виконавче провадження».

 • Аналіз судової практики ВАСУ: перенесення збитків минулих періодів

  Іноді під час вирішення питань, пов’язаних із перенесенням збитків минулих періодів, припускаються банальні, прості та очевидні помилки, що призводять до тривалих судових баталій.

 • Право на судовий захист в Україні

  Однією із найважливіших конституційних гарантій забезпечення та захисту прав та свобод особи є закріплення права на судовий захист.

 • Підконституційні акти в правовій системі України

  Одним із важливих напрямків розвитку українського законодавства на сучасному етапі є систематизація нормативно­правових актів, адже від якості їх змісту, зведення їх в єдину, цілісну, ієрархічну та ефективно діючу систему безпосередньо залежить ефективність функціонування національної правової системи в цілому.

 • Методологічні засади модернізації Конституції України

  Як відомо, нещодавно в Києві відбулося чергове пленарне засідання Конституційної Асамблеї. На ньому було розглянуто питання про проект Концепції внесення змін до чинної Конституції України. Прийнято рішення взяти за основу підготовлений Асамблеєю проект.

 • Конституційний статус Кабінету Міністрів України: перспективи модернізації

  Процес модернізації Основного Закону, що триває нині в Україні, передбачає дослідження та виявлення проблемних аспектів, які потребують удосконалення. На особливу увагу заслуговує вивчення перспектив конституційного регулювання статусу Кабінету Міністрів України, оскільки зазначений орган покликаний реалізовувати державну політику без перебільшення у найважливіших сферах суспільних відносин.

 • Конституційне право на касаційне правосуддя

  Статтею 55 Конституції України передбачено, що права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Саме суди є останньою правовою інстанцією в державі, в якій кожен із нас за необхідності шукає захисту своїх прав, свобод та інтересів.

 • Програми лояльності і податкові ризики: у пошуках консенсусу

  Світовий досвід світовим досвідом, а українська реальність – це українська реальність, і місцева екзотика щодо особливості участі готелів у програмах лояльності мережевих готельних операторів/франчайзерів, з огляду на податкові аспекти застосування найпоширеніших програм лояльності та підходи до їх відображення в податковому обліку, мабуть, не знає аналогів.

 • Обов’язкове медичне страхування: спроба номер ∞

  Норма статті 49 Конституції України, яка гарантує всім особам під юрисдикцією України право на медичне страхування, принаймні з 1998 року діє лише на папері.

 • Принцип єдиного громадянства

  До подвійного (біпатризму) чи множинного громадянства (мультипатризму) можуть призводити різні обставини, що складаються в житті людини: народження на території іноземної держави та/або від батьків, які мають громадянства різних держав, усиновлення іноземцями, укладення шлюбу з іноземним громадянином, добровільне набуття іноземного громадянства тощо.

 • Оскарження недієздатності стає можливим

  На днях Європейський суд з прав людини прийняв важливе для України рішення, яким дозволив оскаржувати недієздатність. Адже цього рішення українці, яких позбавляли дієздатності, втрачали практично всі права назавжди.

 • Якість атмосферного повітря за європейськими стандартами

  Атмосферне повітря – один з основних життєво важливих елементів навколишнього природного середовища, який є необхідною фізичною і біологічною умовою існування людини та джерелом життя на Землі. Від його якості залежить здоров’я людини. Атмосферне повітря також має важливе економічне значення.

 • Про випадки та механізми протиправного відчуження земель природно­заповідного фонд

  Згідно зі ст. 7 Закону України «Про природно­заповідний фонд України» межі територій та об’єктів природно­заповідного фонду встановлюються в натурі відповідно до законодавства.

 • Екологічне право та екологічні права громадян

  Саме внутрішня культура людини та людського суспільства, яка проявляється у ставленні до природи, формується екологічною культурою, яка, у свою чергу, виступає регулятором людської діяльності й зумовлена розвитком екологічної освіти та виховання.

 • Зміни до Конституції: варіації на тему народовладдя

  21 червня 2013 року Конституційна Асамблея представила проект Концепції змін до Конституції України.

 • Трансплантація в Україні: глухий кут чи нагальна потреба?

  Відповідно до чинного законодавства України органи померлої особи не можуть бути трансплантовані без обов’язкової особистої згоди за життя чи згоди близьких родичів, чоловіка/дружини, законних представників після його смерті.

 • Роль нотаріуса в реалізації права людини на власність при посвідченні договору купівлі­продажу нерухомого майна

  За історичними джерелами, перші паростки зародження нотаріату пов’язуються з періодом античності та раннього середньовіччя, що дає підставу дійти висновку про його тісний зв’язок із формуванням суспільного устрою, який базувався, зокрема, на вже сформованих та нормативно врегульованих сімейних і майнових відносинах.

 • 8­-й Форум юридичних фірм СНД

  Під час 8-­го Форуму юридичних фірм СНД, який проходив 26–29 червня 2013 р. в Києві та Одесі, на окремій панелі обговорювалися роль професійних юридичних ЗМІ, юридичних довідників і рейтингів як інструменту маркетингу для юридичних компаній.

 • Перевірки органів державного контролю

  Неодноразово «Юридична газета» наголошувала на тому, як важливо розуміти, за якими законами функціонує ринок юридичних послуг країн СНД, чим він живе, які можливості має та чи інша компанія на цьому ринку, чим вона може бути корисною своїм клієнтам. Досить приємно було знайти багато однодумців, що розділяють позицію нашого видання, під час 8­го Форуму юридичних фірм СНД, який проходив 26–29 червня 2013 р. в Києві та Одесі.

Інтерв'ю

 • За свої персональні дані громадяни перш за все самі несуть відповідальність

  Проблема захисту інтересів особи в інформаційній сфері – це, зокрема, і проблема захисту персональних даних, яка стосується будь­якої сфери діяльності людини, суспільства. Від розуміння важливості й необхідності створення ефективного механізму захисту персональних даних залежить добробут як окремої людини, так і держави в цілому.