«Юридична Газета» №44(490) від 03 листопада 2015 р.

Коментарі

 • В цілому Законопроект №3357 справляє досить позитивне враження

  26.10.2015 р. був поданий і зареєстрований у Верховній Раді України Проект Закону №3357 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податкової лібералізації» (далі – Законопроект №3357), що репрезентував бачення Комітету Верховної Ради податкової реформи.

 • Під час законодавчого процесу треба не втратити тенденції до покращення

  Після ознайомлення з положеннями податкової лібералізації від Голови профільного комітету ВРУ приходиш до висновку, що це найреволюційніше, що було після прийняття Податкового кодексу України в 2010 р. І тішить те, що абсолютна більшість пропозицій відповідає логіці здорового глузду.

 • Спрощення життя для українців!

  08.10.2015 у Верховній Раді зареєстровано проект Закону України №3272 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо приведення до європейських стандартів державної реєстрації).

 • Як введення триланкової судової системи впливатиме на якість правосуддя?

  Враховуючи взятий Україною курс на політичну асоціацію та економічну інтеграцію з Європейським Союзом, наша держава при здійсненні реформування політичної, економічної, соціальної та правової систем повинна дотримуватись європейських стандартів і цінностей.

Публікації

 • Рішення задля прозорості

  Останнім часом питання визначення розміру штрафів є одним з найбільш проблемних в українському антимонопольному регулюванні. Положення ст.52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та ст. 21 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» визначають надзвичайно широкі дискреційні повноваження Антимонопольного комітету України щодо встановлення розміру штрафів за порушення.

 • Амністія: великі ризики, великі можливості

  15.09.2015 Антимонопольний комітет України затвердив та опублікував на своєму офіційному сайті Рекомендаційні роз'яснення щодо порядку визначення розміру штрафів за порушення законодавства про захист економічної конкуренції №16-рр (далі –Рекомендаційні роз’яснення, Роз’яснення).

 • Органи місцевого самоврядування як інструмент у конкурентній боротьбі

  Ні для кого не є таємницею, що українська економіка перебуває у кризовому становищі. В таких умовах спостерігається жорстка конкуренція майже на всіх ринках. У зв’язку з цим деякі виробники застосовують методи недобросовісної конкуренції, причиною яких є небажання покращувати власну продукцію і корумпованість органів державної влади та місцевого самоврядування.

 • Ефективна компенсація

  Шкода, завдана порушеннями конкуренційного законодавства, зокрема антиконкурентними узгодженими діями або зловживанням монопольним становищем на ринку, може спричинити негативні наслідки для широкого кола осіб: від споживачів (незалежно від наявності між ними та заподіювачами шкоди прямих договірних відносин) до дистриб'юторів та інших посередників, постачальників і конкурентів.

 • Межі допустимого

  Останнім часом твори сучасного мистецтва породжують проблеми правового порядку. Нещодавно увагу суддів і учасників світових художніх ринків привернули твори постмодернізму, у зв'язку з критикою основних концепцій авторського права: оригінальності, авторства й дихотомії ідеї та її конкретного вираження.

 • Дискреційні повноваження митників як виправдання їх бездіяльності

  Західноєвропейські норми та принципи права в українських реаліях, нажаль, часто стають основною для прикриття та виправдання відверто незаконних дій українських чиновників.

 • Органіка: до лідерства через перепони

  Ні для кого не секрет, що на сьогодні сільське господарство зайняло передові позиції серед інших секторів економіки України. Динаміка останніх років показує, що агропромисловий комплекс дійсно у змозі стати локомотивом української економіки.

 • Реформували, реформували та невиреформували

  Конституційна комісія нарешті схвалила Пропозиції Робочої групи з питань правосуддя та суміжних правових інститутів щодо змін до Конституції України. Нагадаємо, що напередодні, 23 жовтня Венеціанська комісія схвалила зазначений проект змін в частині правосуддя.

 • Патентний суд в Україні: доведеться почекати?

  Доцільність створення спеціалізованого суду, який би займався розглядом справ, пов’язаних із захистом прав на об’єкти інтелектуальної власності, стала темою обговорення чергового круглого столу Комітету асоціації правників України з інтелектуальної власності.

 • Висновки Венеціанської комісії: адмінсудам бути!

  Венеціанська комісія «За демократію через право» у своєму Висновку щодо запропонованих Конституційною Комісією змін до Конституції України у сфері правосуддя від 26.10.2015 №CDL-AD(2015)27 наголошує на необхідності відходити від «розмитих термінів» в українському законодавстві, які можна трактувати неоднозначно.

 • Апеляція скасовує кожен третій вирок місцевих судів

  Не зважаючи на актуальність таких питань як судова реформа й очищення судової влади, представники Феміди переймаються не лише ними, але й різними аспектами діяльності, зокрема органів суддівського самоврядування та роботи судів.

 • Адміністративна юстиція та конституційна реформа

  Важливе значення у вирішенні актуальних проблем та перспектив розвитку адміністративної юстиції України в умовах проведення конституційної реформи має симбіоз наукових досліджень та практичного досвіду.

 • IX Форум з корпоративного права АПУ: новели, проблеми, перспективи

  Актуальні питання ЄДР; розкриття бенефіціарних власників юридичних осіб; правила поглинання (take-over rules) та витіснення міноритарних акціонерів (squeeze-out); досвід зарубіжних країн з адаптації національного законодавства у сфері регулювання акціонерних товариств та емісії акцій до вимог законодавства ЄС; корпоративне управління та акціонерні угоди в ТОВ — це не повний перелік питань, що розглядали фахівці під час IX Форуму з корпоративного права Асоціації правників України, який пройшов у Києві 30.10.2015 р.

 • Галузеві тенденції з перших уст

  Інновації на ринку юридичних послуг, у відповідь на актуальні виклики бізнесу, обговорювали на пресс-ланчі з партнерами юридичної фірми «Aequo».

Інтерв'ю