«Юридична Газета» №13 (407) від 25 березня 2014 р.

Коментарі

Публікації

 • Допуск справ до провадження у Верховному Суді України

  Прийняття Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та внесення змін до процесуальних кодексів суттєво змінило інстанційну побудову судової системи України і роль Верховного Суду. Прикінцевими положеннями вказаного Закону було змінено інститут перегляду судових рішень Верховним Судом України.

 • Недійсність договорів іпотеки, де предметом іпотеки є об’єкт незавершеного будівництва або майнове право

  Актуальною на сьогодні є тема визнання недійсними іпотечних договорів, що насамперед пов’язано з великою кількістю випадків проблемної заборгованості перед банками.

 • Як ефективно застосовувати гонконзькі компанії

  Гонконзькі компанії не є класичними офшорами, їх, скоріше, можна назвати мідшорами – податки з незначними ставками існують, але це не заважає, а в пору деофшоризації, а, навпаки, навіть допомагає їм набувати дедалі більшої популярності.

 • Деофшоризація в світі: стан справ

  Процес деофшоризації триває у всьому світі. Відбуваються активні дебати з приводу прийдешніх змін, висуваються нові пропозиції з боку керівників держав і відповідних міністерств. Безліч різних передбачуваних сценаріїв (від прибутку в десятки мільярдів рублів до тотальної втечі бізнесу з країни) активно тиражуються журналістами.

 • Угода TRIPS і доступ до лікарських засобів в Україні

  ЄС і США, які контролюють більшість патентів у світі, активізували підвищення рівнів інтелектуальної власності порівняно з приписаними Угодою ТРІПС, що призвело до так званого ефекту ТРІПС-плюс.

 • Охорона праці в офісі

  Приміщення, в яких встановлені персональні комп’ютери, повинні мати природне та штучне освітлення відповідно до СНиП II-4-79.

 • Перехід прав кредитора до третіх осіб

  Чинне законодавство в договірних правовідносинах передбачає можливість переходу прав чинного кредитора до нового. Детально відносини з переходу прав від однієї до іншої особи регулюються положеннями ст. 512 Цивільного кодексу України.

 • Договір на управління готелем

  Концепція професійного готельного управління розпочала свій стрімкий розвиток з першої половини ХХ сторіччя, і наразі, за даними Всесвітньої туристичної організації, кожний п’ятий готель у світі належить до готельної мережі.

 • Україна і міжнародна торгівля

  Значну частину виготовленої продукції та послуг Україна продає на міжнародному ринку. Зрозуміло, що Україна як член Світової організації торгівлі для ефективної торгівлі товарами та послугами на міжнародному ринку має дотримуватися уніфікованих правил, стандартів і умов.

 • Обмеження строків розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами

  Існуюча система валютного регулювання в Україні консервує існуючі проблеми виходячи з застарілих парадигм і вочевидь потребує реформування. Наразі в рамках ваших відомств і численних експертних груп розробляються концепції такого реформування.

 • Результати дев’ятої Міністерської конференції СОТ на Балі

  У грудні 2013 року на о. Балі (Індонезія) відбулася дев’ята Міністерська конференція Світової організації торгівлі (далі – СОТ), яка ознаменувала черговий етап переговорного процесу щодо ключових питань регулювання та розвитку світової торгівлі.

 • Міжнародна торгівля

  По суті міжнародна торгівля – це історично перша форма міжнародних економічних зв’язків, що являє собою обмін товарами і послугами між державно оформленими національними господарствами, тобто між державами.

 • Вибір права в договірних зобов’язаннях у рамках Європейського Союзу

  Українське законодавство встановлює обмеження щодо вільного вибору права, що підлягає застосуванню до змісту правових відносин, якщо в таких правовідносинах відсутній «іноземний елемент».

 • Порушення митних правил

  Митним кодексом України від 13.03.2012 р. передбачені суворі заходи відповідальності за порушення митних правил.

 • Угода з Міжнародним валютним фондом

  Кабінету Міністрів України доведеться вжити вкрай непопулярних заходів для стабілізації ситуації в країні.

 • Права і свободи громадян на окупованій території України: захист у дії!

  Перебування на території України підрозділів збройних сил інших держав поза процедурою є незаконною окупацією території суверенної держави України.

 • Основні правила роботи бізнесу в кризовий період

  Ситуацію в Україні не можна назвати дуже вдалою для роботи бізнесу – це факт, проте працювати треба, потрібно, як ніколи, розширювати свій асортимент товарів і послуг та утримувати напрацьованих клієнтів.

Інтерв'ю