«Юридична Газета» №03-04 (345-346) від 22 січня 2013 р.

Коментарі

 • Використання інформаційно-комунікаційних технологій при здійсненні угод має декларативний характер

  Можливість використання електронних засобів зв’язку, інструментів інформаційно-комунікаційних технологій при здійсненні угод декларується як у міжнародних актах, так і в українському законодавстві.

 • Нова система державної реєстрації прав на нерухоме майно

  Світовий досвід переконливо показує, що для захисту прав приватних власників на нерухомість необхідно створити формальну реєстраційну систему, яка гарантувала б надійність і гласність цивільного обороту, була б доступна для усіх учасників цивільних стосунків і містила б об’єктивну інформацію про нерухомість.

 • Створення в Україні професійного нотаріального самоврядування

  Період розвитку нотаріату незалежної України (у 2013 році виповнюється 20 років чинному Закону України «Про нотаріат») характеризувався суперечливими тенденціями.

 • Умови викликали значне занепокоєння українських виробників

  Угода ТРІПС є першим міжнародним актом, що дає чітке визначення поняття «географічне зазначення» та додаткову охорону географічних зазначень щодо вин та спиртних напоїв.

 • Позитивний та негативний ефект приєднання до Угоди TRIPS для алкогольної галузі України в межах охорони географічних зазначень

  Географічне зазначення як об’єкт інтелектуальної власності охороняє певні високоякісні товари, зокрема алкогольні напої, особливі властивості яких зумовлені походженням із певного географічного місця, яке має специфічні природні умови, що в сукупності з виробничими технологіями, досвідом, традиціями та репутацією створюють ту виняткову якість товару, через яку цей товар має особливо високий попит на ринку.

 • Процес розрахунку акціями не вписався у нормативне регулювання руху акцій

  Проведення такого роду заходів зумовлено змінами законодавства. Зокрема, на цьому круглому столі учасники мали можливість вислухати наукову точку зору на нововведення законодавства, обмінятися досвідом та висловити власні думки.

 • Існує колізія: яким чином має ліквідовуватися боржник, в якого не вистачає майна?

  При аналізі Закону України «Про акціонерні товариства» та його співвідношенні із Законом про банкрутство очевидно, що ст. 79 Закону про акціонерні товариства вказується, що добровільне припинення акціонерних товариств здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів у порядку, передбаченому цим Законом, за дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом та іншими актами законодавства.

 • Безпечне виключення можливе, але процес потребує значної уваги до деталей

  Процес примусового виключення учасників з товариства, навіть за умови наявності 60% кворуму, ще й сьогодні залишає тягар невирішених та доволі складних правових питань. Щоб залишити колишніх партнерів «за човном» спільного бізнесу, законодавство передбачило три підстави: (а) систематичне невиконання або неналежне виконання обов’язків; (б) перешкоджання досягненню цілей товариства; (в) несплата своєї частки у статутному капіталі ТОВ.

 • Редакція запропонованого законопроекту має багато неузгоджень

  Нещодавно з Верховної Ради України було відкликано поданий народним депутатом Ю.М. Воропаєвим проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо виконавчих органів юридичних осіб)». Основною новацією, що несе в собі цей проект, є можливість передачі повноважень керівного органу юридичної особи іншій юридичній особі на підставі відповідного договору.

 • Виключення учасника з ТОВ: можливість чи ілюзія

  Теоретично ст.ст. 52, 64 Закону «Про господарські товариства» дають можливість зборам учасників товариства з обмеженою відповідальністю виключити деяких учасників, які, на погляд інших, не виконують обов’язків чи перешкоджають ТОВ.

 • Права в міноритарних акціонерів все ж таки є

  У європейській практиці міноритарними акціонерами прийнято вважати акціонерів, які володіють менше 10%, іноді навіть менше 5% акцій товариства. Тому, говорячи про міноритарних акціонерів, ми будемо мати на увазі саме акціонерів, які мають менше 10% голосуючих акцій товариства. Найбільш позитивний момент регулювання прав міноритарних акціонерів – це те, що права в міноритарних акціонерів все ж таки є.

 • Конституційна асамблея не відіграє свою повноцінну роль

  Конституційна асамблея як дорадчий орган при Президентові, що працює над внесенням змін до Основного Закону України, має бути відкритішою до зовнішньої думки.

 • Конституційна асамблея напрацьовує зміни та реформи вкрай повільно

  Певні напрацювання конституційної реформи йдуть вкрай повільно, що й прогнозувалося на початку року. Хоча, на наш погляд, це правильно.

 • Голова Ради Лабораторії законодавчих ініціатив, член Конституційної асамблеї

  Згідно із соціологічним опитуванням, проведеним Київським міжнародним інститутом соціології у листопаді 2012 року, лише 9,9% громадян переконані в тому, що саме Конституційна асамблея має розробляти проект змін до Конституції.

 • Норма була імперативною та не дозволяла третім особам отримувати інформацію з реєстру

  Актуальним на сьогодні є питання доступу нотаріусів до Єдиного державного реєстру підприємств, установ та організацій (далі – ЄДРПОУ). Так, відповідно до п. 3 ст. 20 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», витяг або довідка з ЄДРПОУ підписується державним реєстратором та засвідчується його печаткою.

 • Юристи стикаються з відсутністю належної диспозитивності в регулюванні ТОВ

  Незважаючи на те, що необхідність прийняття окремого закону про товариства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) обговорюється досить жваво протягом останніх років й Закон України «Про господарські товариства» зазнав багатьох змін у частині діяльності ТОВ, експерти, що брали участь у відповідних обговореннях та розробці законопроекту, зосередившись на конкретніших питаннях, на нашу думку, не приділили достатньої уваги більш глобальній проблемі.

 • Проблемні питання щодо діяльності ТОВ не втрачають своєї актуальності

  В очікуванні прийняття закону про товариства з обмеженою відповідальністю, на який правники покладають немало сподівань, проблемні питання щодо діяльності таких товариств не втрачають своєї актуальності.

 • Загалом ідея позитивна, але час покаже...

  Створення Міністерства доходів і зборів України на базі об’єднаних Державної митної та Державної податкової служб України та передача йому контролю за єдиним соціальним внеском передбачає уніфікацію підходів до оподаткування та формування єдиного центру контролю за фінансовими потоками країни

 • Забезпечення належної взаємодії між органами управління та акціонерами

  На наш погляд, після реформування акціонерного законодавства питання необхідності обрання корпоративного секретаря вже не повинно стояти. Дана посада повинна бути майже в кожному акціонерному товаристві (далі – АТ).

 • Ефективний метод реструктуризації

  Законодавчі акти, які регулюють діяльність товариств з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ), наразі не містять чітких положень щодо можливості оплати внесків до статутного капіталу ТОВ шляхом зарахування вимог до ТОВ за позиками чи кредитами, які надані його учасниками або третіми особами

 • Не завжди у нас добре те, що добре у інших…

  На мою думку, сама ідея законодавчої ініціативи дуже позитивна, оскільки фактично створює (на законодавчому рівні) альтернативний спосіб керування юридичною особою. Крім того, така практика керування юридичною особою широко використовується в інших країнах світу та дає досить позитивні результати. Однак варто зазначити, що ці держави є високорозвиненими, з мінімальним рівнем корупції та досконалим законодавством у сфері корпоративних правовідносин.

 • Про перспективи запровадження інституту корпоративних директорів в Україні

  Іноземний досвід і тенденції. Юридичне становлення корпоративного директорства відбулося у 1907 році, коли англійський суд у відповідь на скаргу міноритарних акціонерів проти призначення корпоративного директора підсумував, що законодавство не містить заборон щодо призначення корпоративних директорів.

 • Законодавче підґрунтя необхідно вдосконалювати

  У загальних рисах така перспектива є реальною та ефективною, управління бізнесом фахівцями є затребуваним. Разом з цим низка проблем може виникнути з позицією законодавця, на якого в такому випадку буде покладено обов’язок ретельного опрацювання зазначеного питання з його подальшою регламентацією.

 • А хто директор?

  Усі давно звикли, що головний на підприємстві або в офісі – це директор (незалежно від того, як зветься його посада: голова правління, генеральний директор або просто директор). Саме ця посада уособлює в собі всю повноту влади на підприємстві та пік кар’єри для будь-якого менеджера. Саме з ним пов’язують успіхи або невдачі компанії в бізнесі, наявність або відсутність премій або бонусів за рік.

 • Законопроект, що підриває основні засади господарювання

  Запропонований до прийняття проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо виконавчих органів юридичних осіб)» від 09.04.2012 № 10312, на мою думку, не відповідає основним постулатам та нормам чинного законодавства України.

 • Необхідно детально визначитись з необхідністю таких нововведень

  Автор проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України» (щодо виконавчих органів юридичних осіб) вважає, що необхідність його прийняття викликана необхідністю вдосконалення та подальшого розвитку правової системи корпоративного управління та впровадження міжнародного досвіду у сфері корпоративних відносин.

 • Поява альтернативного способу управління в Україні не зайва

  За законопроектом передбачалося введення у національне право цивільно-правого договору про передання повноважень виконавчого органу юридичної особи від так званого «підлеглого підприємства» до «керуючого підприємства». Іншими словами, цей договір передбачає повне передання управління усієї поточної діяльності однією юридичною особою іншій (укладення правочинів, визначення штату працівників, розпорядження майном, подання звітів тощо). У контексті законопроекту «керуюче підприємство» фактично виступає спеціалізованою організацію із «ведення бізнесу» і повинно створюватись у вигляді АТ або ТзОВ.

 • Передача функцій виконавчого органу керуючій компанії: перспективи законопроекту

  Законопроектом № 10312 від 09.04.2012 року «Про внесення змін до деяких законів України (щодо виконавчих органів юридичних осіб)» пропонується впровадити інститут зовнішнього корпоративного управління і внести правові конструкції, раніше невідомі вітчизняному законодавству, зокрема щодо передачі повноважень виконавчого органу юридичної особи керуючому підприємству за цивільно-правовим договором.

 • Суддя не зобов’язаний неухильно слідувати керівним роз’ясненням вищих судів

  Існуючий Кодекс професійної етики судді було б доцільно доповнити наступними пунктами, які конкретизують та повніше висвітлюють етичні норми

 • Поза увагою не повинна залишатись і позаслужбова діяльність судді

  Існуючий на сьогодні Кодекс професійної етики судді 2002 року є, на мій погляд, недосконалим передусім через свій необов’язковий характер

 • Замість зали засідань – у кабінеті судді

  Якщо казати саме про професійну етику судді, то на необхідність конкретики натякає бодай те, що в судах загальної юрисдикції судові засідання майже заведено проводити в кабінеті судді (замість наявної зали засідань), а судді часто не вважають за потрібне вдягати мантію

Публікації

 • Шляхи вирішення спорів між акціонерами товариства: тенденції законодавства

  Проблематикою в корпоративних спорах досі залишається використання виконавчого органу товариства проти інтересів акціонерів. На жаль, тенденцій щодо зміни такого стану речей поки нема. Механіка дій є вже відпрацьованою.

 • Чіткі критерії ВГСУ при вжитті забезпечення позову

  Заходи забезпечення позову – один із додаткових інструментів для захисту порушених прав. Насамперед їхнім завданням є забезпечення реального виконання судового рішення та запобігання порушенням прав позивача. Заходи забезпечення слугують своєрідним гарантом задоволення законних вимог позивача.

 • Система корпоративного управління

  9 квітня 2012 року у Верховній Раді було зареєстровано законопроект № 10312 «Про внесення змін до деяких законів України (щодо виконавчих органів юридичних осіб)» (далі – Законопроект № 10312), внесений народним депутатом Ю.М. Воропаєвим.

 • Роль корпоративних секретарів у діяльності українських суб’єктів господарювання

  Інститут корпоративного секретаря (далі – КС), який існував на рівні рекомендаційних актів Національного Банку та Державної (тепер – Національної) Комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР), отримав законодавче закріплення у Законі України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон), хоч до цього активно використовувався багатьма акціонерними товариствами.

 • Ревізійна комісія vs. Ревізор

  Усі пам’ятають відому фразу Миколи Васильовича Гоголя: «Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятнейшее известие: к нам едет ревизор». Хто він, сучасний ревізор, і чи має місце бути ця професія в сучасному бізнес-світі – ми й намагатимемося розібратися.

 • Примусове виключення зі складу учасників ТОВ: практичні аспекти

  Господарські товариства – універсальна і найоптимальніша в стабільному майновому обороті організаційно-правова форма суб’єктів господарювання. Необхідною умовою для їх діяльності є забезпечення ефективного та своєчасного захисту прав та охоронюваних законом інтересів учасників корпоративних відносин, які пов’язані зі створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності господарських товариств.

 • Примусове виключення зі складу учасників ТОВ за рішенням учасників, що володіють більше ніж 60% статутного капіталу: теорія та практика

  Кожний, хто розпочинає спільний бізнес, сподівається на плідну та тривалу співпрацю. Однак не завжди цей процес розвивається так, як ми того очікуємо, і може статися так, що надійний (як раніше здавалося) партнер виявляється не таким вже й надійним. Ще гірше, коли дії такого партнера починають шкодити діяльності підприємства, і виникає необхідність припинити таку співпрацю та виключити такого партнера зі складу учасників ТОВ.

 • Практика ведення бізнесу в Україні

  Як відомо, корпоративне право – підгалузь господарського права, сукупність юридичних норм, що регулюють правовий статус, порядок створення, реорганізації, ліквідації підприємницької діяльності, а також порядок і правила здійснення операцій з частками в статутному капіталі юридичних осіб різних організаційно-правих форм.

 • Податкові наслідки операцій з корпоративними правами

  Апофеозом протиправної та безглуздої правотворчості Верховної Ради України (далі – ВРУ), що відійшла в минуле, є прийняття Закону України від 06.12.2012 р. № 5519-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів» (далі – ЗУ № 5519-VI). Але одночасно це є і характеристикою якості роботи Кабінету Міністрів України (далі – КМУ) як суб’єкта законодавчої ініціативи та основного ініціатора прийняття Закону – Державної податкової служби України.

 • Новий погляд на ТОВ – умова покращення бізнес-клімату

  Минулого року суттєво покращилася позиція України в міжнародному рейтингу Doing Business-2013, що складається Всесвітнім банком і Міжнародною фінансовою корпорацією. Загалом, рейтинг України зріс відразу на 15 позицій порівняно з попереднім роком. При цьому найбільшим досягненням було покращення процедур створення бізнесу (реєстрація товариств з обмеженою відповідальністю), де зростання відбулося на 66 позицій – з 116-го до 50-го місця.

 • Новація в банкрутстві – досудова санація

  Норми Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі – Закон) за своєю сутністю направлені на виведення боржника зі скрутного матеріального становища, підвищення його платоспроможності. Але на практиці все виглядає інакше, можна сказати, навпаки. Відомо дуже мало випадків, коли підприємства в процедурі банкрутства виходили з важкого матеріального становища та продовжували існувати.

 • Неповний склад наглядової ради: чи не настав час переобирати?

  Питання переобрання складу наглядової ради у зв’язку зі зменшенням кількості її членів, напевно, не є достатньо актуальним, про що свідчить майже повна відсутність щодо цього роз’яснень органів державної влади та судової практики. Між тим, коли кількісний склад наглядової ради акціонерного товариства є меншим, ніж визначено загальними зборами акціонерів, виникає питання легітимності (правомочності) цього органу та прийнятих ним рішень, і це питання краще врегулювати до виникнення «критичної ситуації».

 • Міноритарні акціонери

  У цій статті розглядаються деякі негативні та позитивні, з точки зору міноритарних акціонерів, аспекти одного з механізмів захисту прав міноритарних акціонерів, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон), а саме обов’язкового викупу.

 • Корпоративні права як інструмент захисту активів

  У більшості розвинених країнах світу власник бізнесу має необмежені можливості щодо управління ним, а також щодо контролю над належними цьому бізнесу активами та розпорядження цими активами. Право власності на бізнес ототожнюється переважно з правом власності на корпоративні права в компанії (компаніях), що контролюють бізнес. Інститут власності шанується понад усе: рішення власника щодо активів бізнесу чи щодо змін у менеджменті компанії не ставиться під питання і безумовно виконується; вторинність ролі найманого менеджменту по відношенню до ролі власника теж не оспорюється.

 • Відповідальність за несвоєчасну зміну КВЕДів

  2013 рік несе не тільки позитивні емоції і сподівання на краще, а й турботу та велике перевантаження для нервової системи. Насамперед зіпсовані нервові клітини гарантовані тим, хто не встиг до 31 грудня 2012 року змінити старі КВЕДи на нові. Саме зміна КВЕДів є актуальним питанням, яке стосується юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців з 1 січня 2012 року.

 • Вихід учасника з ТОВ: варіанти уникнення конфліктів

  З практичної точки зору в рамках корпоративного права хотілося б розглянути таке досить цікаве та водночас наболіле питання як для правників, так і для підприємців, як заява про вихід учасника товариства з обмеженою відповідальністю (далі – Товариство) зі складу учасників Товариства та можливі варіанти уникнення конфліктних ситуацій у цьому питанні.

 • Нотаріат: чергове перезавантаження

  Упродовж трьох останніх років одним із пріоритетних напрямів роботи Міністерства юстиції України є нотаріат. З метою сприяння становленню цілісного підходу до визначення функцій нотаріату і побудови чіткої структури нотаріальних органів, а також поступового і системного реформування українського нотаріату як інституту позасудового захисту громадянських прав фізичних і юридичних осіб, Департаментом нотаріату, банкрутства і функціонування центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції була розроблена і затверджена наказом Мін’юсту Концепція реформування органів нотаріату в Україні від 24.12.2010 р. № 3290/5. Концепція визначила сучасний стан інституту нотаріату, мету, пріоритетні завдання і стратегічні напрями, окреслила механізми реалізації і очікувані результати.

 • Коньяк – французький? Вино – грузинське?

  Виникає відповідне питання – чи існують в України діючі законодавчі норми, які повинні врегульовувати та контролювати порядок маркування алкогольних напоїв саме географічними найменуваннями та місцями походження таких товарів?

 • Законодавче регулювання припинення та банкрутства акціонерних товариств

  Набрання чинності новою версією Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі – Закон про банкрутство) у січні наступного року зумовило багато питань як з боку суб’єктів приватного права, так і з боку державних органів.

 • Реформа Основного Закону: нові реалії

  Конституційна реформа в Україні – самоціль чи запорука демократичного розвитку? Новий закон про всеукраїнський референдум – зміцнення народовладдя чи полегшення маніпуляцій? Фрагментарні реформи Основного Закону – мистецтво можливого чи усвідомлена необхідність? Відповіді саме на ці питання намагалися віднайти фахівці під час засідання круглого столу «Конституційна реформа: нові реалії», організованого Школою політичної аналітики при Національному університеті «Києво-Могилянської академії» УНЦПД та Комітетом виборців України.

 • Виписка з ЄДРПОУ як універсальний документ

  Новий 2013 рік несе в собі чимало змін. До однієї з приємних варто віднести і Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо необхідності обов’язкового надання витягів та виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» (далі – Закон про надання виписок та витягів), яким встановлюється відміна подачі в ряді випадків витягів та виписок з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

 • Директор – абстракція чи то в квадраті, чи то в кубі…

  Коли пересічна та й ділова людина пострадянського простору чує слово «директор» або «дирекція», в її уяві незмінно постає солідний чоловік у діловому костюмі, томик Кодексу законів про працю, окремий кабінет з відповідним написом на вхідних дверях… Це чи не основні асоціації. Утім, у багатьох країнах світу відійшли далеко від звичних для нас стереотипів.

 • Перші результати розгляду дисциплінарних справ

  Після новорічних свят 18 січня в приміщенні готельного комплексу «Русь» відбулося чергове засідання Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України (далі – ВКДКА), основним порядком денного якого стало питання розгляду скарг, що надійшли до ВКДКА.

 • Інноваційні технології і рішення для сучасного банку

  Наприкінці грудня 2012 року в Києві відбулася I Міжнародна конференція «Інноваційні технології і рішення для сучасного банку», впродовж якої провідні фінансисти та експерти з інноваційних технологій, забезпечення роботи банківського сектору поділилися напрацюваннями у практичній діяльності, взяли участь у дискусіях та обговорили гострі нагальні питання.