23 червня 2020, 16:53

Прийнято за основу законопроект про хмарні послуги

Олег Дерлюк
Олег Дерлюк «Stron» керуючий партнер

Пересічні користувачі мережі Інтернет, а також власники бізнесу все частіше звертаються до провайдерів хмарних послуг для розширення або перенесення своїх IT-ресурсів до хмарного серверу.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Хмарні сервіси - це програми та платформи, які знаходяться та працюють на серверах провайдерів хмарних послуг.

Використання хмарних послуг не тільки зручне, а й безпечне, оскільки, навіть якщо з технікою, на якій зберігається певна інформація, щось трапиться, дані не зникнуть, адже суть хмарних технологій полягає в перенесенні обробки даних із комп’ютерів на сервери всесвітньої мережі.

В Україні дане питання не врегульовано на законодавчому рівні належним чином, тому виникла необхідність у прийнятті документа, який би врегулював дані відносини, а також відносини, пов'язані з обробкою та захистом даних при наданні хмарних послуг, а також забезпечив та врегулював порядок використання хмарних послуг органами державної влади.

Таким чином, 16 червня 2020 р. Верховна Рада України в першому читанні прийняла Проект Закону «Про хмарні послуги» №2655 від 20.12.2019 р.

Передумови прийняття даного закону в Україні

Цим законопроектом пропонується врегулювати правові відносини, пов’язані із обробкою та захистом даних при використанні технології хмарних обчислень, наданні хмарних послуг. Він направлений на врегулювання правових відносин, пов'язаних з обробкою та захистом даних при використанні технології хмарних обчислень, наданні хмарних послуг, а також визначення особливості використання хмарних послуг органами державної влади, органами місцевого самоврядування, військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, державними підприємствами, установами та організаціями, суб'єктами владних повноважень та іншими суб'єктами, яким делеговані такі повноваження.

Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту пояснюється значним стримуванням розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в Україні, зокрема у сфері електронного урядування, освіти та науки на поточний момент, а також успішним впровадженням стратегії цифровий трансформації держави провідними країнами світу, такими як США, Великобританія, Німеччина, Сінгапур, Австралія, Канада тощо.

У пояснювальній записці до Проекту Закону України «Про хмарні послуги» зазначається, що законопроект закладає засади для розвитку платформ інформаційно-комунікаційних технологій, що базуються на хмарних обчисленнях та реалізації політики переваги (пріоритету) хмарного середовища (cloud first) у сфері державного управління, освіти, науки та інших сферах суспільного життя, що стане поштовхом для більш ефективної взаємодії держави та суспільства. Також зазначаються наступні причини, які наразі заважають розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в Україні і які можна буде подолати шляхом прийняття даного закону:

- корупція;

- неефективність - держава отримує мінімум результатів за максимум витрат на ІТ;

- низька успішність - велика кількість довгострокових (більше трьох років) ІТ проектів у державі не мають успіху;

- нестача коштів - органи державної влади слабо спроможні залучати інвестиції в ІТ, кошти витрачаються на «залізо», а не на послуги тощо.

Основні нововведення

Законодавчо закріплюються визначення наступних термінів: користувач/надавач хмарних послуг, публічний користувач хмарних послуг, супутні послуги, технологія хмарних обчислень, уповноважений орган, хмара (хмарна інфраструктура), хмарна послуга, хмарні ресурси, центр обробки даних.

Визначається поняття та перелік хмарних послуг, способи їх надання, використання, передбачені вимоги до постачальників хмарних послуг для публічних замовників тощо.

Таким чином, документом зазначається, що хмарні послуги надаються користувачам хмарних послуг на договірних засадах надавачами хмарних послуг або уповноваженими ними особами.

До хмарних послуг, які надаються надавачами хмарних послуг, належать:

- інфраструктура як послуга;

- платформа як послуга;

- програмне забезпечення як послуга;

- безпека як послуга - послуга кіберзахисту, яка надається з використанням хмарних ресурсів;

- інші послуги, що відповідають визначенню хмарних послуг.

Хмарні послуги надають у один з таких способів:

- приватна хмара;

- колективна хмара;

- публічна хмара;

- гібридна хмара.

Також документом визначається перелік супутніх послуг.

Організаційну систему державного регулювання у сфері використання технології хмарних обчислень та надання хмарних послуг становлять:

- Кабінет Міністрів України;

- уповноважений орган, який визначається Кабінетом Міністрів України.

Проектом Закону про хмарні послуги також передбачається внесення зміни до законів України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про захист персональних даних», «Про публічні закупівлі». Даний законопроект набирає чинності через шість місяців із дня опублікування.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати