«Юридична Газета» №19-20(465-466) від 18 травня 2015 р.

Коментарі

Публікації

 • Банківська таємниця і податківці

  Банківська система у будь-якій країні є важливою складовою економіки та має значний вплив на діяльність та розвиток суспільства. З метою забезпечення стабільного та ефективного функціонування цієї системи держава створює умови та надає гарантії здійснення банківської діяльності, головною з яких є банківська таємниця.

 • Проблеми застосування деяких приписів сучасного банківського законодавства України

  З моменту підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, держава Україна зобов’язалася впровадити нормативно-правові акти, орієнтовані на гармонізацію банківського права України із правом Європейського Співтовариства.

 • Ризики зняття обмежень на продаж землі

  Можна стверджувати, що ринок землі є невід’ємною складовою економіки будь-якої розвиненої держави, оскільки має дуже багато особливостей.

 • Механізм компенсації відсоткових ставок з кредитів для аграріїв у 2015 році

  Міністерство аграрної політики та продовольства України (далі – Мінагрополітики) розробило та опублікувало для громадського обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів».

 • Зміни до Податкового кодексу стимулюватимуть сторони кредитних правовідносин

  Закон №321-VIII від 09.04.2015 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо кредитних зобов’язань» набув чинності. Згідно з цим Законом, внесено зміни до правил надання пільг з оподаткування позичальника – фізичної особи податком на доходи фізичних осіб.

 • Комерційна таємниця як ключовий актив суб’єктів господарювання

  На сучасному етапі економіку провідних держав називають «економікою знань», в якій останні є основним виробничим чинником і визначають конкурентоспроможність тієї чи іншої галузі. Тому основним капіталом підприємств і держави загалом є не матеріальні активи, а інтелектуальна власність.

 • "Справа Сальвадора Далі" і право слідування: роз'яснення директиви ЄС

  На прикладі справи Fundacio Gala-Salvador Dali і VEGAP проти ADAGP розглянуто економіко-правовий інститут права слідування, проблеми гармонізації норм про право слідування у межах ЄС, позицію Європейського суду щодо дії Директиви 2001/84/ЄC у різних національних режимах та виплати роялті від перепродажу картин.

 • Застосування міжнародних договорів України на стадії відкриття касаційного провадження

  Під час здійснення правосуддя суди повинні враховувати існування пріоритета міжнародного договору України, ратифікованого Верховною Радою України, над національним законом та іншими актами законодавства, крім Конституції України, що відповідає положенням ст. 9 Конституції України, ст. 26 Віденської конвенції (кожний чинний договір є обов’язковим для його учасників і повинен добросовісно виконуватись), статей 15, 19 Закону України від 29.06.2004 № 1906-IV «Про міжнародні договори України» (далі – Закон № 1906-IV), а також міжнародно-правовому принципу сумлінного виконання міжнародних зобов’язань.

 • Відпустка у перший рік сумлінної роботи

  Як відомо, кожен працівник має право на щорічну та додаткову відпустки. Виникає природне запитання, коли саме зазначена особа може скористатися такими видами ефективного відпочинку в перший рік своєї роботи?

 • Вимоглива процедура

  Для кількості звернень до САС, що постійно зростають, з боку вітчизняних субʼєктів спорту, або їхньої участі у провадженнях у САС як сторони за зверненням нерезидентів України, дуже важливим є питання оскарження рішень САС, винесених в апеляційній інстанцій (хоча оскарженню підлягають також рішення, ухвалені і в першій інстанції, і рішення Палат ad hoc).

 • Реформа адвокатури 2015: за чи проти

  У контексті змін у суспільстві, відповідаючи на виклики сучасності, Україна стоїть на порозі реформи судової системи загалом і адвокатури зокрема.

Інтерв'ю