14 травня 2013, 10:00

Юриспруденція – чи не найдинамічніша складова галузей господарства

Сучасний ринок праці висуває дедалі більше вимог не до конкретних знань, а до компетенції працівників

Опубліковано в №19-20 (361-362)

Марина Дей Завідувач факультету міжнародних відносин Київського університету права НАН України

Освіта – необхідний елемент при формуванні свідомості особистості, а в житті кожного юриста освіта посідає ключові позиції: саме в роки навчання відбувався вибір спеціалізації та практики, протягом періоду навчання формувались групи студентів, що в майбутньому стають партнерами провідних юридичних компаній.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


В наш час можна багато говорити про необхідність вдосконалення навчальних процесів юридичних факультетів, оскільки навчальний процес не завжди забезпечує отримання бажаних знань, що є необхідними на практиці. Та  навіть за існуючих умов надання якісної освіти є можливим.

І все ж з часом зазнають змін не лише нормативно-правові акти, якими користуються щоденно правники, а й методи навчання.

Тому з метою детальнішого з’ясування окремих питань сучасного педагогічного процесу «Юридична газета» звернулася до завідувача факультету міжнародних відносин Київського університету права Національної академії наук України Марини Дей.

 

 Марино Олександрівно, прокоментуйте, будь ласка, особливості сучасної освіти.

Система вищої юридичної освіти в Україні нині набуває нового змісту і змінюється відповідно до суспільних потреб сьогодення, зокрема державно-правових, політичних, економічних, культурно-освітніх тощо. Необхідність здійснення правової реформи, створення ефективної системи правового забезпечення в різних сферах суспільного життя, підвищення якості нормотворчої, правоохоронної та правозастосовчої діяльності – все це висуває нові вимоги до рівня підготовки правників у вищих навчальних закладах. Актуальним завданням стає пошук інноваційних форм і методів підготовки юристів: від розроблення і введення в навчальні плани нових перспективних дисциплін до впровадження інноваційних методик викладання правничих наук.

Заслуговують на увагу механізми та новітні технології, які допомагають готувати висококваліфікованих, конкурентоспроможних правників, здатних виконувати складні науково-дослідні, фахово-прикладні й творчі завдання. Ось чому конче необхідно знайти найефективніші шляхи модернізації й підвищення якості сучасної юридичної освіти.

Але в умовах конкуренції численних ВНЗ, які готують юристів, проблема методики викладання є вкрай важливою. Адже поява багатьох варіантів юридичної підготовки вимагає від кожного ВНЗ юридичного профілю вирішення проблем пошуку власного, на рівні сучасних світових вимог, шляху подальшого розвитку. Вони вирішують: або стати конкурентоспроможними на ринку освітніх послуг, або втратити таку конкурентоспроможність. Усе це надає проблемі підготовки висококваліфікованих фахівців нагальний актуальний характер та ставить її в центр академічної політики кожного університету.

Щоб читати далі, передплатіть доступ
0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати