«Юридична Газета» №45 (647) від 06 листопада 2018 р.

Коментарі

 • Проблематика вилучення інформації з баз даних контролюючих органів

  В межах аналітично-інформаційного забезпечення діяльності контролюючих органів податкова інформація збирається в передбаченому ПК України порядку, може зберігатися та опрацьовуватися в інформаційних базах контролюючих органів або безпосередньо посадовими (службовими) особами контролюючих органів

Публікації

 • Останні тенденції на ринку страхування: підходи Верховного Суду

  Ми живемо в часи, коли інститут страхування вже не вважається чимось захмарним та непотрібним, а укладення договору страхування стає звичною справою для фізичних осіб та представників бізнес-сектору, які бажають мінімізувати свої ризики

 • Верховний Суд про позапланові перевірки в межах кримінального провадження

  Нещодавно Верховний Суд розглянув справу від 28.08.2018 р. №812/1212/17 щодо правомірності проведення позапланової документальної перевірки платника податків у кримінальному провадженні поза строком дії ухвали, якою її було призначено

 • Податковий компроміс та податкова медіація. Що потрібно знати?

  Сьогодення української економіки та особливості правової системи України обумовлюють гостру потребу впровадження нових підходів до запровадження ефективних механізмів із запобігання виникненню спорів у різних правовідносинах та їх вирішення

 • Brexit: наслідки для прав інтелектуальної власності

  Вихід Великобританії з Європейського Союзу (скор. Brexit від поєднання слів англ. Britain – Британія та англ. Exit – вихід) – головна політична мета консервативної опозиції та деяких окремих осіб (націоналістів та євроскептиків) у Великобританії

 • Захист прав інтелектуальної власності на персонажа

  Кінематограф перетворився на прибутковий бізнес, який значною мірою впливає на світову економіку

 • «Перевізні» суперечки

  Розрізняють договірну та недоговірну відповідальність. Під договірною відповідальністю розуміють відповідальність, яка настає у випадку невиконання або неналежного виконання зобов’язання, що утворилося за договором

 • Штучний інтелект для смарт-контрактів

  Розвиток штучного інтелекту (Artificial intelligence, AI), тобто інтелекту, яким володіють машини, останнім часом значно пришвидшився

 • «Ідентифікація» посадової особи

  14.10.2014 р. було прийнято Закон України «Про запобігання корупції». Відповідно до Перехідних положень зазначеного Закону, він почав діяти у квітні 2015 р.

 • Державне регулювання страхування: що потрібно знати

  Формування в Україні ринкової економіки, побудова соціально орієнтованого господарства, посилення стабілізаційних процесів у здійсненні структурних перетворень в економіці потребують вдосконалення страхової діяльності, пошуку дієвих механізмів для забезпечення ефективного функціонування ринку страхових послуг, враховуючи міжнародний досвід, застосування фінансових інструментів управління економічними процесами

 • Актуальні правила обігу часток у статутному капіталі ТОВ/ТДВ

  Коли особа стає учасником ТОВ/ТДВ та оплачує відповідну частку в його статутному капіталі або її частину в межах строку, встановленого законом (6 місяців з дати державної реєстрації Товариства для внесення вкладу у зв’язку зі створенням Товариства та не більше ніж 1 рік для внесення додаткових вкладів у порядку збільшення статутного капіталу) або статутом Товариства, вона набуває актив, який може бути оплатно або безоплатно відчужений

 • Cтрахові спори: огляд практики Верховного Суду

  Більшість страхових спорів, які були розглянуті Верховним Судом у 2018 р., складають спори про відшкодування шкоди (стягнення страхового відшкодування), завданої особами, цивільно-правова відповідальність яких була застрахована, внаслідок настання дорожньо-транспортної пригоди

 • Ціннісний вимір етики адвоката від Мирослава Мариновича

  «Спроби запровадити інституційні зміни без урахування цінностей незмінно зазнавали краху», – Мирослав Маринович, правозахисник, дисидент, проректор з питань призначення та місії Українського католицького університету, виступаючи з промовою «Адвокатська етика: знайти вихід з лабіринту» на конференції Програми «Адвокат Майбутнього», запропонував подивитися ближче на питання етики в історичному та сучасному контекстах

 • І знову про #9055, або чому нове не завжди означає якісне

  Вже протягом місяця не вщухають дискусії у професійних колах щодо законопроекту «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

 • Справи спадкові

  Конституцією України та Земельним кодексом України передбачено, що громадянам, юридичним особам та державі гарантується право власності на землю

 • За лаштунками V Всеукраїнської конференції з кримінального права та процесу

  Недостовірне декларування, кіберзлочини, злочини у сфері інтелектуальної власності – це порівняно нові типи правопорушень для кримінальної юстиції

Інтерв'ю