07 листопада 2018, 16:42

Штучний інтелект для смарт-контрактів

Опубліковано в №45 (647)

Віталій Кулинич
Віталій Кулинич «Asters, ЮФ» старший юрист

Рівень сучасного штучного інтелекту


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Розвиток штучного інтелекту (Artificial intelligence, AI), тобто інтелекту, яким володіють машини, останнім часом значно пришвидшився. Значні успіхи в розвиту AI стали можливими завдяки таким технологіям як машинне навчання (ML), нейронні мережі, обробка природної мови (NLP), генетичні алгоритми.

Перший тип (виключно реагуючий АІ) зводився до того, що відповідні програми містили наперед визначені варіанти дій/рішень, тобто закодовані «вручну» інструкції для виконання конкретних завдань. Такий AI не мав жодного розуміння щодо навколишнього світу, не мав пам’яті та не міг використовувати минулий досвід для прийняття поточних рішень.

Однак завдяки вказаним технологіям все значно змінилося, АІ досяг наступного типу – АІ з обмеженою пам’яттю. Вдосконалений АІ може враховувати інформацію з минулого досвіду для доповнення попередньо запрограмованого уявлення про навколишнє середовище. При цьому класичний спосіб програмування був доповнений «навчанням» систем на наборах відповідних даних. Рішення, які тепер приймаються АІ, не обмежуються лише вибором з наперед запрограмованих «вручну» варіантів поведінки (принцип чорного ящика).

Такий AI все ще є обмеженим, він здатний вирішувати лише конкретні питання, на відміну від загального AI, який зможе виконувати невизначене коло завдань, а головне – самоусвідомлювати себе (аналогічно до інтелекту людини).

Реймонд Курцвейл (Raymond Kurzweil), відомий американський винахідник і футуролог, технічний директор Google, передбачив, що у 2029 р. AI стане таким же розумним, як і людина. Отже, у людства ще є певний час для існування в такому звичному для нього світі (зокрема, для використання учасниками смарт-контрактів обмеженого АІ у спосіб, про який зазначено далі).

Смарт-контракти: їхні переваги та недоліки

Смарт-контракти є програмами, створеними на основі параметрів, узгоджених двома або більше контрагентами. Виконання смарт-контракту має здійснюватися автоматично, без втручання людини (звідси й назва «розумний»). Тобто основною перевагою смарт-контрактів є те, що вони самостійно відстежують наявність умов для їх виконання та у разі настання таких умов здійснюють відповідне виконання (зокрема, проводять розрахунки між сторонами).

Значному поширенню смарт-контрактів сприяла можливість їх кодування в розподіленому реєстрі за допомогою технології блокчейн. Перевагою кодування на децентралізованих платформах є відсутність контролю над ними з боку будь-яких осіб, що має унеможливити свавільне внесення зміни у відповідні записи, які можуть підтверджувати права на майно або містити інформацію про умови контракту.

Водночас смарт-контракти мають низку недоліків, у тому числі пов’язаних з використанням технології блокчейн, які стримують більш масове застосування такого інструменту. Такими недоліками є складність кодування більшості контрактів, які достатньо часто містять спірні умови (умови, щодо змісту яких сторони можуть мати різне бачення); непристосованість технології блокчейн для кодування значних обсягів даних; відкритість інформації, яка зберігається на блокчейн, що надає потенційну можливість для використання такої інформації зловмисниками.

Застосування АІ для створення та вдосконалення смарт-контрактів

Далі зупинимося більш детально на застосуванні АІ для створення та вдосконалення смарт-контрактів, зокрема для вирішення вказаних недоліків.

Кодування на блокчейн лише частини умов смарт-контрактів

У блокчейн можуть бути закодовані лише ключові умови (умови платежів, строки попередження про розірвання договору), тоді як інші умови, узгоджені контрагентами, та дані зберігаються поза ланцюгом. Таким чином усувається проблема складності кодування спірних/неоднозначних умов, а також проблема кодування значних обсягів даних та їх захисту.

Роль АІ у такому випадку полягає в тому, що у разі потреби він надає можливість сформувати всю історію за контрактом заінтересованим особам. Окрім того, зберігання більшості умов контракту й даних поза блокчейн значно посилює можливості АІ для здійснення їх аналізу. Проведення аналізу таких даних дозволяє знаходити певні умови контракту, враховуючи підтекст та їх невизначеність.

Створення смарт-контракту на основі традиційного контракту

АІ може бути використаний для перетворення традиційних «паперових» контрактів у код, який зможе самостійно виконуватися, тобто у смарт-контракти. Для цього можуть застосовуватися такі інструменти: семантична обробка даних, розпізнавання назв суб'єктів (ідентифікація певних слів саме як імен/ найменувань суб’єктів); вирішення кореференції (спроба пов'язати кілька різних відсилань у тексті до одного реального об'єкта); розрізнення відмінних значень слів.

Найімовірніше, подальше вдосконалення AI призведе до того, що для перетворення навіть складних традиційних контрактів у смарт-контракти достатньо буде відсканувати/сфотографувати відповідний паперовий контракт, а все інше виконає AI.

АІ-інструменти для створення смарт-контрактів

Також перспективним є використання інструментів, які здатні переводити інформацію, яка вводиться користувачем, у код смарт-контракту. Такі смарт-контракти створюються за допомогою графічного інтерфейсу користувача, шаблонів та автоматичних підказок для інтуїтивного використання та повинні забезпечувати легкість користування і розуміння на рівні розвинених прикладних програм.

Показовим прикладом такого інструмента є додаток від компанії Agrello, створений на базі програмної «Моделі переконань, бажань і намірів (BDI)». Такий інструмент додатково створює документ звичайною мовою, який відображає умови, на яких домовилися сторони.

Аналіз смарт-контрактів AI-агентами

Можливість врегулювання смарт-контрактами складних правовідносин призведе до необхідності надання зацікавленим особам консультацій щодо їхніх умов, зокрема з метою розуміння того, який саме контракт і яким чином використати для найбільш ефективного досягнення наявних цілей, які умови/ обставини були враховані у процесі виконання контракту. В такому випадку роль юридичних радників, які аналізуватимуть смарт-контракти, вірогідно, буде виконувати саме АІ. Інструменти для такого аналізу мають надавати можливість кращого розуміння умов смарт-контрактів, ніж умов традиційних контрактів, для правильного розуміння яких нерідко вимагається допомога юридичних радників.

Узгодження АІ-агентами умов смарт-контрактів

Застосування технології АІ надає також можливість узгоджувати умови смарт-контрактів від імені контрагентів. Зокрема, АІ може спрогнозувати оптимальне співвідношення таких умов як ціна та якість товарів протягом певного майбутнього періоду, а також ініціювати купівлю у певний момент. Відповідні АІ-агенти доцільно застосовувати для здійснення операцій на біржах.

Майбутнє для смарт-контрактів з АІ

Використання АІ для смарт-контрактів надає можливість створювати смарт-контракти, які регулюють все більш складні правовідносини. Така можливість стає особливо актуальною з огляду на розширення можливостей інтернету речей та введення до сфери контролю смарт-контрактів все більш різноманітних видів активів. Як наслідок, відбудеться поступова заміна смарт-контрактами традиційних «паперових» контрактів.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати