03 вересня 2019, 15:12

Зміни у подвійному оподаткуванні: що нам готує MLI?

Опубліковано в №36 (690)

Анна Головацька
Анна Головацька «TaxLink, платформа податкових знань» експерт

28.02.2019 р. Верховна Рада України прийняла Закон України «Про ратифікацію Багатосторонньої конвенції про виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з‑під оподаткування».


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Загалом, MLI (Multilateral Legal Instrument) матиме значний вплив на оподаткування пасивних доходів (проценти, дивіденди, роялті) з джерелом походження в Україні, що виплачуються на користь нерезидентів, а також впливатиме на оподаткування постійних представництв нерезидентів в Україні.

Протидія уникненню розмивання бази оподаткування та виведення прибутку з‑під оподаткування (широко відомий План BEPS) став причиною формування низки нових податкових правил. Деякі з цих правил можуть почати працювати лише за умови внесення змін до міжнародних двосторонніх (багатосторонніх) угод, які врегульовують питання уникнення подвійного оподаткування. З метою спрощення процесу внесення змін до таких угод була розроблена MLI, імплементація якої надасть можливість одночасно вносити зміни до угод про уникнення подвійного оподаткування між сторонами, які підписали та імплементували MLI.

08.08.2019 р. Україна офіційно передала депозитарію Організації економічного співробітництва та розвитку документи про ратифікацію MLI. За загальною процедурою, з моменту передачі ратифікаційних документів відраховується 3 місяці, після чого перше число місяця, що настає за таким тримісячним терміном, вважається датою набрання чинності MLI. Отже, датою набрання чинності MLI в Україні є 01.12.2019 р.

MLI може вносити зміни в окрему угоду про уникнення подвійного оподаткування виключно за умови, що обидві сторони такої угоди підписали та ратифікували MLI. Окрім того, важливою умовою внесення змін до угоди про уникнення подвійного оподаткування за MLI є включення такої угоди про уникнення подвійного оподаткування до переліку угод, на які поширює свою дію MLI. Україна заявила, що зі свого боку вона бажає внести зміни відповідно до MLI до всіх підписаних нею міжнародних угод про уникнення подвійного оподаткування.

  • Principal Purpose Test (далі — PPT) — тест основної мети. З ратифікацією Закону України «Про ратифікацію Багатосторонньої конвенції про виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з‑під оподаткування», конвенції про уникнення подвійного оподаткування України з іншими юрисдикціями доповняться PPT. Відповідно до PPT, платники податків матимуть право застосовувати пільгові ставки за конвенціями про уникнення подвійного оподаткування лише за умови, що одержання пільги з оподаткування не є основною метою здійснення тієї чи іншої операції або не є ціллю операцій, опосередковано пов'язаних з основною.
  • Вдосконалення процедури взаємного узгодження. Таким чином, платники податків матимуть право на звернення до компетентних органів обох країн-учасниць конвенції, якщо дії таких компетентних органів, на думку платника податків, призвели до подвійного оподаткування. Окрім того, нова процедура вирішення спорів передбачає мінімальний термін, протягом якого платник податків можуть подати відповідну заяву — 3 роки.
  • Новий підхід до визначення постійного представництва. До визначення поняття постійного представництва вноситься чимало змін, основною метою яких є протидія штучному ухиленню від визначення наявності постійного представництва.

По‑перше, зберігання запасів, товарів або виробів, що перебувають у власності нерезидентів з метою переробки іншим підприємством, та інші подібна діяльність — постійне представництво виникає лише за умови, що така діяльність нерезидента має підготовчий або допоміжний характер.

По‑друге, залежний агент. Зміни зазнає наявне формулювання з метою включення уточнення про те, що постійне представництво, яке також є «залежним агентом», може потенційно існувати тоді, коли особа не лише фактично укладає контракти, але й коли така особа відіграє важливу роль в укладанні контрактів в інтересах підприємства.

По‑третє, введення нових правил для протидії штучному розділенню контрактів/діяльності з метою уникнення статусу «постійного представництва». Наприклад, короткострокова діяльність пов'язаних осіб-нерезидентів на одному й тому ж будівельному майданчику на території України вважатиметься «постійним представництвом», якщо загалом діяльність таких пов'язаних осіб перевищує термін для набуття будівельним майданчиком статусу постійного представництва нерезидента (зазвичай 6 або 12 місяців).

  • Оподаткування доходів постійних представництв, розташованих у третіх юрисдикціях. До угод про уникнення подвійного оподаткування вводиться нове правило, яким дозволяється здійснювати оподаткування таких доходів в Україні за максимальними ставками як пасивні доходи, які виплачуються на користь нерезидента, якщо юрисдикція нерезидента не оподатковує такі доходи, оскільки вважає їх такими, що належать до постійного представництва, розташованого в іншій (третій) юрисдикції, а також якщо третя юрисдикція, в якій розташоване постійне представництво, оподатковує доходи, отримані за ставками, що на 60% нижчі ніж стандартні ставки.
  • Правило 365 днів — більшість чинних угод України про уникнення подвійного оподаткування передбачають, що прибуток нерезидента від відчуження акцій/корпоративних прав української компанії оподатковується у країні нерезидента (окрім випадків, коли більшість вартості компанії-резидента України — нерухоме майно, розташоване на території України). Після запровадження правил MLI звільнення від оподаткування відбуватиметься не лише на дату відчуження акцій та/або корпоративних прав, але й протягом 365 днів до дати відчуження акцій та/або корпоративних прав.
0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати