12 травня 2023, 18:22

Механізм виправлення помилок - 24 години

Тетяна Руденко
Тетяна Руденко адвокат у сфері захисту економічної конкуренції, публічних закупівель

Особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування (далі ‑ Особливості) передбачена можливість для замовника, у разі виявлення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, розмістити в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Під невідповідністю розуміється, зокрема відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією.

Встановлена норма дає замовнику можливість не відхиляти найбільш економічно вигідну пропозицію, у разі, якщо вона містить незначні помилки, недоліки тощо. Отже, замовник економить кошти, а якщо б довелося повторно оголошувати торги за неможливості виправити невідповідності – економить також час.

Попри те, що чинними нормами законодавства у сфері закупівель дозволяється виправити практично всі невідповідності в тендерній пропозиції, є окремі обмеження. .

Розглянемо випадки, коли замовник зобов’язаний надати учаснику 24 години на виправлення невідповідностей, а коли навпаки, не повинен цього робити.

Насамперед можливість виправлення недоліків стосується винятково змісту тендерної документації, поданих документів або ж їх відсутності, але не дій учасника, як таких.

Наприклад, учасник, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції. Якщо обґрунтування не надано, така пропозиція відхиляється замовником, 24 години для виправлення не надаються. Звертаю увагу, що аномально низька ціна визначається автоматично електронною системою закупівель, замовник не вчиняє жодних дій щодо подання учасником тендерної пропозиції з аномально низькою ціною – не надсилає повідомлення, нагадування тощо.

Особливостями прямо передбачено, що така тендерна пропозиція відхиляється замовником.

Якщо учасник у своїй тендерній пропозиції визначив конфіденційною інформацію, яка не може бути визначена такою - пропозиція учасника відхиляється без надання 24 годин на виправлення. Нагадаю, що конфіденційною не може бути визначена інформація про:

  • запропоновану ціну, інші критерії оцінки;
  • технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до ст. 16 Закону
  • документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених п. 44 Особливостей.

Отже, не можуть бути визначені конфіденційною інформацією, наприклад, такі документи як аналогічний договір, копії трудових книжок, декларації, сертифікати, документи щодо технічних характеристик предмета закупівлі тощо.

Обов’язковість відхилення такої тендерної пропозиції прямо передбачена Особливостями, замовник зобов’язаний відхилити пропозицію учасника без надання 24 годин.

Якщо учасник зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, замовник також не надає 24 години на виправлення, натомість при наявності сумнівів має встановити недостовірність поданої учасником інформації у спосіб, визначений законодавством у сфері закупівель, після чого відхилити пропозицію такого учасника.

Тобто замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав для відмови в участі в закупівлі, або про зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника.

Тепер докладніше щодо виправлення учасником невідповідностей у тендерній пропозиції.

Під невідповідністю інформації та/або документів, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється, зокрема відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції).

Отже, замовник безумовно відхиляє пропозицію учасника без надання 24 годин на виправлення, у разі відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції).

Тобто пропозиція учасника відхиляється, якщо останній взагалі не завантажив забезпечення тендерної пропозиції. Недоліки та помилки в оформленні забезпечення (банківської гарантії), наприклад, помилки в тексті, не додана ліцензія на банківську діяльність або довіреність на особу, що підписала забезпечення тендерної пропозиції виправляються протягом 24 годин.

Так само пропозиція учасника відхиляється, якщо в ній відсутня інформація та/або документи про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, а саме інформація/ документи учасником не подані.

Натомість Особливостями передбачено, що невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо. Тобто, якщо тендерна пропозиція учасника процедури закупівлі містить описані невідповідності в технічній частині, замовник зобов’язаний надати 24 години на їх виправлення.

Щодо інших невідповідностей тендерної пропозиції, замовник має надати учаснику 24 години на їх виправлення.

У разі, коли учасник не виправив протягом 24 годин виявлені замовником невідповідності в інформації та/або документах, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, тендерна пропозиція учасника процедури закупівлі відхиляється.

Якщо учасник процедури закупівлі наклав на свою тендерну пропозицію УЕП, тоді як замовник у тендерній документації вимагав лише КЕП, то замовник зобов’язаний надати учаснику можливість виправити невідповідність протягом 24 годин. Принагідно звертаю увагу, що учасники мають право і надалі використовувати УЕП замість КЕП принаймні до 30.06.2023, тому замовники можуть вимагати в тендерній документації накладення КЕП/УЕП.

Можливі випадки, коли замовником виявлені невідповідності в поданих учасником документах, але замовник такі документи не вимагав. Подання учасником додаткових відомостей не забороняється законодавством у сфері закупівель та не може бути підставою для відхилення. Причини для подання надлишкової інформації можуть бути різними ‑ учасник хотів презентувати себе якомога ліпше, тому і завантажив сертифікати, декларації, додаткові договори з відгуками, які замовник не вимагав, але в учасника вони є. Або ж учасник постійно бере участь у закупівлях певного напрямку та має сформований стандартний пакет документів, який подає для участі в торгах.

Але Особливостями чітко визначено, що замовник розміщує вимогу щодо усунення учасником невідповідностей лише стосовно тих документів / інформації,, подання яких було передбачено тендерною документацією. Тобто, якщо учасник з власної ініціативи завантажив у складі тендерної пропозиції документ із помилками, але замовник не вимагав його надавати, то в замовника немає підстав вимагати усунути невідповідності, так само як і відхиляти тендерну пропозицію учасника.

Якщо ж надлишковий документ із невідповідностями стосується технічних умов /технічної специфікації, (наприклад, містить дещо інші технічні параметри), то це теж не є підставою для відхилення тендерної пропозиції учасника та для встановлення вимоги усунути невідповідності. Але, у разі виникнення сумнівів, замовник може скористатися своїм правом на звернення до третіх осіб за підтвердженням наданої учасником інформації, та, у разі підтвердження недостовірності наданої учасником інформації, відхилити таку тендерну пропозицію.

Надання 24 годин на виправлення невідповідностей у тендерній пропозиції учасника процедури закупівлі, у випадках, що передбачені законодавством у сфері закупівель – обов’язок замовника, а не його право. Враховуючи, що замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше одного повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження, замовник, аналізуючи пропозицію учасника, має одразу виявити всі невідповідності, що підлягають виправленню. Ненадання замовником можливості учаснику виправити всі наявні невідповідності тендерної пропозиції є порушенням прав учасника, у такому разі замовник повинен відмінити закупівлю внаслідок неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель.

Водночас якщо замовник виявив невідповідності в тендерній пропозиції учасника, але поряд із тим є й інші підстави для відхилення тендерної пропозиції учасника – не завантажено забезпечення тендерної пропозиції, відсутній документ стосовно технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, замовник відхиляє таку пропозицію без надання 24 годин. Водночас у протоколі зазначаються лише безумовні підстави для відхилення пропозиції, що не підлягають виправленню.

Також нагадаю, що виправлення невідповідностей протягом 24 годин можливі тільки щодо пропозиції учасника. Якщо учасник має статус переможця, будь-які виправлення вже не допускаються.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати