29 січня 2021, 11:22

Хто і як може скористатися податковими перевагами Інститутів спільного інвестування?

Денис Черніков
Денис Черніков юрист ЮФ MARTYNIV LAW

Залучення фінансування, як й оптимізація податкового навантаження – не бувають зайвими, особливо, якщо це законно, прозоро та з прийнятними ризиками. Інститути спільного інвестування (ІСІ) були та є цікавими як для бізнесу, так і для податкових органів. Звідки така підвищена зацікавленість – далі.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Що таке ІСІ?

ІСІ є формою спільного інвестування, при якій кошти учасників об'єднуються та інвестуються керуючою компанією в різні активи (нерухомість, цінні папери тощо) з метою отримання доходу інвесторами. Діяльність ІСІ регулюється окремим законом та здійснюється через інвестиційні фонди, які залежно від активів та інших показників можуть бути різних видів та типів.

В чому податкова привабливість ІСІ?

Кошти, активи, доходи від діяльності ІСІ звільняються від оподаткування податком на прибуток.

В чому бізнес-привабливість?

Оподаткуванню підлягає виключно виведений капітал (дивіденди), тому акумульований компанією прибуток може використовуватися для реінвестування. Звільнення коштів ІСІ від оподаткування дозволяє використовувати інвестиційні фонди, як ефективний інструмент структурування бізнесу, в тому числі й для зменшення податкового навантаження.

Де потрібно бути обережними?

Податкова привабливість ІСІ та їх популярність в бізнес-просторі привертає до себе увагу податкових органів, що за результатами перевірок нерідко донараховують податкові зобов'язання ІСІ. Водночас остання судова практика складається на користь ІСІ.

Тож, розглянемо деякі приклади використання ІСІ.

ІСІ в будівництві

Інвестиційний фонд залучає кошти від покупців житла (офісних приміщень) укладаючи з такими інвестиційні угоди або попередні договори купівлі-продажу об’єктів. У свою чергу, такий фонд інвестує ці кошти у будівництво та укладає із забудовником форвардні контракти щодо купівлі-продажу майнових прав на об’єкти нерухомості. Надалі право вимоги за форвардними контрактами відчужується покупцям, а прибуток отриманий інвестиційним фондом від такого продажу звільняється від оподаткування.

ІСІ у діяльності лізингових компаній

Інвестиційний фонд придбаває предмет лізингу (автомобілі, сільськогосподарську техніку та інше) та передає у лізинг операційній компанії, яка в свою чергу надає такий у сублізинг кінцевому лізингоодержувачу. За таких умов, інвестиційний фонд отримав дохід у вигляді сплачених лізингових платежів, що не підлягає оподаткуванню податком на прибуток.

Водночас операційна компанія на суму виплачених лізингових платежів збільшує валові витрати, чим зменшує базу оподаткування.

Аналогічний механізм може використовуватися при передачі фондом об’єктів нерухомості, обладнання, основних засобів операційним компаніям в оренду, ренту тощо.

ІСІ через використання об’єктів інтелектуальної власності

Інвестиційний фонд купує право власності на торгову марку (знак) та (або) реєструє таку за собою. Надалі, такий фонд укладає з операційною компанією ліцензійний договір на використання торгової марки (знаку). У цьому випадку, сума сплаченого роялті на користь інвестиційного фонду не оподатковується, разом з тим, на розмір виплаченого роялті операційна компанія збільшує свої валові витрати.

ІСІ у діяльності фінансових компаній дозволяє звільнити від оподаткування отриманий дохід у вигляді сплачених відсотків за придбаними кредитними портфелями, зобов’язаннями позики, а також позитивної різниці між витратами на придбання прав грошової вимоги та фактичною сумою, отриманою в результаті задоволення такої вимоги.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати