12 лютого 2021, 10:50

Блогерські турботи. Захист авторських прав у соцмережах

Оксана Духовна
Оксана Духовна «INPRAXI LAW» партнер, к.ю.н., адвокат

За одними з останніх досліджень, близько 3 млрд людей в світі, тобто орієнтовно 40% населення щодня користуються соціальними мережами, обмінюючись фото, відео, реакціями на пости друзів, публікують дописи та залишають коментарі. По факту торгівля, спілкування, обмін інформацією, а отже, велика частина життя кожного з нас перемістилися у соціальні мережі. Це диктує нові правила, які рано чи пізно знайдуть належне, повне й чітке правове регулювання.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Серед тих питань, які постійно виникають в соціальних мережах, — питання щодо створення нового контенту різними медіа та блогерами й правомірності використання ними картинок, музики, відео інших авторів, які вони знаходять в мережі Інтернет. У такому випадку важливо знати, як не допустити порушення прав інтелектуальної власності третіх осіб при використанні фото-, відео, аудіоконтенту. Що все ж не можна використовувати, а що мона і з дотриманням яких правил? Які наслідки неправомірного використання контенту?

Що саме підлягає захисту та що трактується як порушення

Згідно ст. 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права», музичні твори з текстом і без тексту, аудіовізуальні твори (тобто кінофільми, телефільми, відеофільми, діафільми, слайдофільми тощо), фотографічні твори є об’єктами авторського права й підлягають охороні незалежно від того, оприлюднені вони чи ні, завершені чи ні, незалежно від їх призначення, жанру, обсягу та мети (освіта, інформація, реклама, пропаганда, розваги тощо).

Під використанням твору розуміють, зокрема, його опублікування (випуск у світ), відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі, публічне виконання, переклад, переробку, адаптацію, аранжування та інші подібні зміни тощо (ст. 441 Цивільного кодексу України). Тобто будь-яке використання у подібний спосіб на своїй сторінці в соціальній мережі фото-, відео, аудіоконтенту буде трактуватися як порушення авторських прав. Крім того, треба мати на увазі, що підлягає охороні не лише сам твір в цілому, але й його частина (фрагмент), яка може використовуватися самостійно, і навіть оригінальна назва твору (ст. 9 Закону України «Про авторське право і суміжні права»).

Якщо все ж мав місце факт неправомірного використання, від кого чекати претензій?

Права автора vs права правовласника

Авторське право виникає з моменту створення твору. Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення чи виконання будь-яких інших формальностей. Особа, яка має авторське право, для сповіщення про свої права та/або засвідчення авторства може:

  • використовувати спеціальний знак (латинська літера «с», обведена колом; ім’я автора; рік першої публікації твору);
  • зареєструвати своє авторське право у відповідних державних реєстрах.

Разом з тим, слід розрізняти права автора та права правовласника. Правовласником є особа, яка має майнові права на твір. Автор і правовласник можуть бути однією особою або різними.

До майнових прав автора належать:

а) виключне право на використання твору;

б) виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами.

Майнові права автора можуть бути передані (відчужені) іншій особі шляхом оформлення авторського договору. Майнове право суб’єкта авторського права, який є юридичною особою, може бути передане (відчужене) іншій особі у встановленому законом порядку внаслідок ліквідації цієї юридичної особи-суб’єкта авторського права.

За винятком випадків вільного використання твору, до яких ми ще повернемося, автор має право вимагати виплати винагороди за будь-яке його використання. Винагорода може здійснюватися у формі одноразового (паушального) платежу, або відрахувань за кожний проданий примірник чи кожне використання твору (роялті), або комбінованих платежів.

Таким чином, будь-яке використання в соціальній мережі фото-, відео-, аудіоконтенту вимагає згоди автора чи правовласника. Отримання ж згоди, як правило, супроводжується виплатою авторської винагороди.

Ризики при використанні твору з встановленим авторством у соціальних мережах:

  1. Копірайт-страйк. За повідомленням будь-якого користувача (репорт) або автоматично відео-, фото-, аудіоконтент може бути видалений мережею, у деяких випадках з блокуванням сторінки розміщення. Детальніше про умови копірайт-страйку слід дізнаватися в правилах використання конкретного сервісу (соціальної мережі).
  2. Звернення правоволодільця. Правоволодільці або їх представники можуть звернутися спочатку з претензією, а в подальшому і з позовом до суду у випадку неправомірного використання їх твору.

Випадки вільного використання твору та концепція Fair Use

Чинне законодавство України (ст. 444 Цивільного кодексу України та ст. 21–25 Закону України «Про авторське право і суміжні права») містить вичерпний перелік підстав для вільного використання твору, тобто можливості використання фото-, відео- та аудіоконтенту без згоди автора. Загалом це 12 підстав, які дають можливість без згоди автора чи правовласника вільно використовувати твір, але з обов’язковим зазначенням імені автора та джерела запозичення. Серед таких підстав:

  • використання цитат (коротких уривків) з опублікованих творів у обсязі, виправданому поставленою метою, в т.ч. цитування статей з газет і журналів у формі оглядів преси, якщо воно зумовлено критичним, полемічним, науковим або інформаційним характером твору, до якого цитати включаються; вільне використання цитат у формі коротких уривків з виступів і творів, включених до фонограми (відеограми) або програми мовлення;
  • відтворення з метою висвітлення поточних подій засобами фотографії або кінематографії, публічне сповіщення або інше публічне повідомлення творів, побачених або почутих під час перебігу таких подій, в обсязі, виправданому інформаційною метою;
  • відтворення творів для судового і адміністративного провадження в обсязі, виправданому цією метою;
  • вільне відтворення творів у особистих цілях або для кола сім’ї;
  • вільне відтворення примірників твору для навчання тощо.

Передбачений законом перелік умов вільного використання є виключним, не підлягає розширенню і не застосовується по аналогії, що має свої недоліки, адже значно обмежує коло потенційних ситуацій правомірного використання без дозволу, і цим Україна значно відрізняється від держав (США, Великобританія), де застосовується концепція Fair Use (у деяких країнах з англосаксонською системою права використовується схожий термін Fair Dealing — чесна поведінка).

Цією доктриною керуються найбільші інтернет-ресурси на кшталт YouTube, тому українські користувачі мають зважати на її особливості. Так, при визначенні, чи є використання твору добросовісним, у кожному конкретному випадку беруть до уваги ряд факторів:

а) мету та характер використання, у т.ч. чи є воно комерційним чи некомерційним, зокрема використанням у освітніх цілях;

б) характер роботи, що захищається авторським правом (природа твору);

в) кількість та сутність частин, що були використані;

г) вплив на потенційне використання та вартість оригінального твору (наскільки використання в кількісному еквіваленті завдало збитків автору чи правовласнику).

Наведені критерії оцінюються виключно судом, але для визнання використання добросовісним чи ні наявність усіх 4 критеріїв у сукупності не є обов’язковою.

Як убезпечити себе від блокування контенту через порушення авторських прав

Найкращий спосіб почуватися в безпеці при використанні в соціальних мережах фото-, відео-, аудіо-контенту — створити його самостійно, власною творчою працею. У разі, якщо все ж є потреба звернутися до фотографа, відеографа, копірайтера за створенням відповідного контенту, в обов’язковому порядку варто оформлювати відносини з такими особами шляхом укладання відповідних договорів (авторських договорів), де передбачити всі хвилюючі вас моменти щодо передачі прав та використання об’єкта авторського права (фото, відео).

Крім того, варто пам’ятати про випадки вільного використання твору, не забуваючи при цьому посилатися на автора й джерело запозичення.

Якщо вам все ж потрібний певний конкретний контент, і немає можливості його створити, варто звернутися до вільних і безкоштовних бібліотек. Вони є, варто лише звернутися до пошукових систем з потрібним запитом.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати