28 грудня 2021, 15:54

Яка місія та майбутнє чекає на АРМА

Андрій Потьомкін
Андрій Потьомкін адвокат, кандидат на посаду Голови АРМА

Важлива місія


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Виявлення та розшук доходів від злочинів або іншого майна, пов’язаного зі злочинами, сприяння органам досудового розслідування та прокуратури у позбавленні винних осіб економічних переваг, одержаних внаслідок їх протиправної поведінки, а також конфіскації предметів злочинної діяльності та доходів, є одним з ключових завдань діяльності Агентства з розшуку та менеджменту активів (далі – АРМА).

Чи встановлювався до АРМА факт існування та чи визначалося місцезнаходження активів, здобутих злочинним шляхом, на які може бути накладений арешт у кримінальному провадженні, або у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави. Звичайно, все це і раніше робили слідчі та прокурори, а також вони сьогодні частково продовжують це здійснювати.

В чому тоді полягає мета діяльності АРМА у відповідній сфері. Відповідь проста – забезпечувати швидкість та якість здійснення зазначених заходів. Чи вдалося це? Так! А як саме – поговоримо далі.

Всевидяче око

Сьогодні АРМА має доступ до усіх значущих автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, наявних в Україні, працюючи з найважливішими з них дистанційно. Проте ініціативи цифрової трансформації реалізовані не всюди, тому АРМА налагодила режим взаємодії, за якого всі без винятків органи держави та місцевого самоврядування безоплатно надають АРМА інформацію, необхідну для виконання його обов’язків, протягом трьох робочих днів з моменту отримання відповідного звернення.

АРМА співпрацює з органами всіх іноземних держав, до компетенції яких належать питання щодо виявлення та розшуку активів, а також авторизовано і є партнером усіх відомих у світі універсальних міжнародних утворень, мереж з повернення активів, маючи змогу протягом 8 днів за принципом взаємності отримувати потрібну інформацію з реєстрів та банків даних іноземних держав стосовно коштів, майна, майнових та інших прав осіб, якими цікавляться українські органи досудового розслідування.

Також для забезпечення швидкості та якості результатів своєї діяльності АРМА використовує канали зв’язку Глобальної мережі контактних пунктів Міжнародної організації кримінальної поліції (Interpol), взаємодіє з Європейським поліцейським офісом (Europol), Ініціативою з повернення вкрадених активів (StAR) тощо. Крім того, АРМА використовує в роботі ORBIS (міжнародна база даних корпоративної інформації) та STRABIS (бази даних про фізичних і юридичних осіб), а також вміло користується інструментами OSINT (пошук за відкритими даними).

Раніше слідчому та прокурору для здійснення заходів з виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, потрібні були місяці паперової роботи, відряджень та очікувань. Сьогодні АРМА здатне забезпечити організаційні та інформаційно-аналітичні потреби органів досудового розслідування і прокуратури щонайменше за три робочі дні.

Сила в єднанні

Вже на другому році своєї роботи (2018 р.) АРМА стало місцем демонстрації соборницьких прагнень усіх органів державної влади в питаннях повернення в Україну виведених у злочинний спосіб активів. Окрім зрозумілої взаємодії з органами досудового розслідування та прокуратури, з АРМА на основі спільних наказів і меморандумів офіційно співпрацюють Національне агентство з питань запобігання корупції, Міністерство юстиції України, Міністерство фінансів України, Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство інфраструктури України, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Національний банк України, Державна судова адміністрація України,  Державна служба фінансового моніторингу України, Державна міграційна служба України, Державна фіскальна служба України, Державна казначейська служба України, Антимонопольний комітет України, Фонд державного майна України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Національний депозитарій України, а також численні інші міністерства, служби, агентства, інспекції, комісії, бюро та органи місцевого самоврядування.

Перші серед перших

Здійснювані АРМА заходи з виявлення та розшуку активів ґрунтуються на сучасних технологіях і використанні найновіших досягнень у галузі пошуку, збору та аналізу даних, в тому числі з інтерактивного інформаційного середовища, яке функціонує за допомогою комп’ютерних систем.

За прикладом ЦРУ, MI6, Моссад та інших провідних спецслужб світу, АРМА першою в Україні навчилося ефективно отримувати потрібну інформацію з відкритих джерел, достовірність якої складає 95%. Передовики АРМА вже не перший рік навчають слідчих та прокурорів України, як правильно збирати через мережу Інтернет не відфільтровані, не структуровані та не зв’язані між собою дані, як далі їх чистити від помилок та невідповідностей з метою підвищення якості таких даних, як потім їх аналізувати, виявляти в них головні властивості, знаходити спільні закономірності, встановлювати наявні аномалії з метою побудови певних гіпотез і моделей, а також як готувати висновки щодо результатів проведеного аналізу та робити візуалізацію відповідних даних у вигляді звіту, графіків, інфографіків, карток тощо.

Майбутнє

Наступним кроком в еволюції відповідних функцій АРМА має стати наділення останнього на законодавчому рівні правом надавати на платній основі адміністративні послуги з виявлення та розшуку активів визначеному колу приватних суб’єктів. Наприклад, приватним детективам, законопроєкт щодо діяльності яких прийняла Верховна Рада України в першому читанні 17.02.2021 р., адвокатам, нотаріусам, приватним виконавцям, арбітражним керуючим, банкам тощо. Зазначене надасть можливість отримувати значні фінансові надходження до Держбюджету завдяки ефективному наданню таких послуг.

Окрім того, АРМА здатне надавати найякісніші в Україні послуги з конкурентної розвідки та перевірки доброчесності осіб, що в сучасному світі є одними з найбільш затребуваних послуг для бізнесу, світовий ринок надання яких обліковується мільярдами доларів США на рік.

Таке інформаційно-аналітичне сприяння від АРМА роботі згаданих вище суб’єктів допомагатиме останнім у вирішенні багатьох питань, пов’язаних з підготовкою до розгляду справ у кримінальному, цивільному, господарському, адміністративному судочинстві, з’ясуванням фінансової платоспроможності, майнового стану та благонадійності потенційних ділових партнерів, з’ясуванням біографічних та інших даних, що характеризують особу, стосовно окремих громадян під час укладення ними трудових та інших договорів із роботодавцями, виявлення їхніх ділових зв’язків, у тому числі з конкурентами, в Україні та за кордоном, пошуком боржників та осіб, які ухиляються від виконання своїх договірних зобов’язань, а також належного їм майна та інших активів тощо.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати