02 березня 2022, 18:54

Три сміливі зміни у банківській сфері

Опубліковано в №4 (758)

Євген Філоненко
Євген Філоненко «EQUITY» радник
Максим Бехало
Максим Бехало «EQUITY» молодший юрист

2021 р. приніс для банківського сектору нашої держави ряд суттєвих змін, які в першу чергу стосуються внесення змін до банківського законодавства. Зокрема, було прийнято ряд нових законів, які значно посилюють державне регулювання у банківській сфері та надають відповідним органам більш широкі повноваження для здійснення контролю за учасниками банківського сектору. На нашу думку, серед найважливіших змін за 2021 р. можна виділити наступні.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Посилення регулювання банківської діяльності

У 2021 р. набрав чинності Закон №1587-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління у банках та інших питань функціонування банківської системи» (далі — Закон № 1587).

а) збільшення повноважень Національного банку України

Серед нових повноважень регулятора можна виокремити наступні:

  • НБУ має право вимагати зміни персонального складу ради та/або правління банку, якщо його поточний склад не здатний забезпечувати ефективне управління та контроль за діяльністю банку,
  • можливість позбавити власника істотної участі в банку права голосу,
  • регулятор отримує право встановлювати банку індивідуальний розмір економічних нормативів залежно від ризиковості його діяльності тощо.

Національний банк України за результатами оцінювання банку, проведеного під час банківського нагляду, має право встановити для банку підвищення значення економічних нормативів, вимагати від банку, його керівників, власників істотної участі вжиття заходів, спрямованих на поліпшення фінансового стану банку, підтримання на достатньому рівні капіталу та ліквідності для покриття всіх суттєвих ризиків його діяльності.

Крім того, Законом № 1587 запроваджуються зміни до структури капіталу банку та нові вимоги щодо формування буферів капіталу. Встановлюються вимоги щодо достатності внутрішнього капіталу та ліквідності банку з урахуванням можливих ризиків.

б) зміни щодо порядку набуття істотної участі в банку

Законом № 1587 також були запроваджені зміни щодо порядку набуття істотної участі в банку. Відтепер особа, уповноважена засновником (засновниками) юридичної особи, що планує здійснювати банківську діяльність, для погодження набуття істотної участі в цій юридичній особі повинна подати до НБУ пакет документів щодо засновників-власників істотної участі в цій юридичній особі та щодо осіб, які бажають опосередковано володіти такою істотною участю.

Погодження набуття істотної участі в юридичній особі, яка має намір здійснювати банківську діяльність, є умовою для погодження Національним банком України статуту такої юридичної особи.

в) зміни в процесуальному законодавстві

Крім того, Законом № 1587 були запроваджені зміни в Господарський процесуальний кодекс України. Відтепер не допускається забезпечення позову шляхом накладення арешту на кошти, що знаходяться в Національному банку України або іноземних банках на рахунках, відкритих Центральному депозитарію цінних паперів та/або кліринговим установам для забезпечення здійснення грошових розрахунків. Також встановлена заборона щодо забезпечення позову шляхом накладення арешту на кошти, що знаходяться на кореспондентських рахунках банку.

Отже, у 2021 р. Законом № 1587 були запроваджені нові положення, які посилюють регулювання банківської діяльності та надають Національному банку України ряд нових повноважень, що спрямовані на посилення контролю за діяльністю банківського сектору.

Прийняття цього Закону можна сміливо вважати однією з найважливіших подій, яка відбулася у банківській сфері у 2021 р., адже завдяки цьому ми можемо побачити, що держава значно посилює державне регулювання в банківському секторі та надає НБУ більш широкий спектр повноважень, які спрямовані на реалізацію нової політики держави в банківській діяльності.

Нові повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Однією з суттєвих змін у банківській сфері у 2021 р. є набрання чинності Законом України № 1588 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів виведення банків з ринку та задоволення вимог кредиторів цих банків» (далі — Закон № 1588). Він був прийнятий з метою покращити процедуру виведення банків з ринку та задоволення вимог кредиторів, що, у свою чергу, зумовило надання нових повноважень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі — Фонд).

Серед ключових змін можна виділити наступні:

  • Фонду було надано можливість звертатися з позовом про відшкодування збитків в інтересах кредиторів банку до осіб, які несуть відповідальність за таку шкоду (керівники та/ або засновники банку), навіть коли банк уже фактично припинив існування, але при цьому не було задоволено усі вимоги кредиторів;
  • Фонд має право звернутися з позовом проти держав, державних органів про відшкодування шкоди, яка була завдана банку націоналізацією майна, збройними конфліктами та громадськими заворушеннями;
  • деталізовано перелік підстав, відповідно до яких Фонд може звернутися з позовом про відшкодування шкоди до колишнього керівництва та/або власників неплатоспроможного банку;
  • Фонд звільнено від сплати судового збору за подання позовної заяви про відшкодування шкоди;
  • відтепер неможливо закрити провадження у справі про відшкодування шкоди за позовом Фонду, який діє в інтересах неплатоспроможного банку або кредиторів такого банку, навіть якщо такий банк фактично припинив діяльність;
  • працівники Фонду не будуть нести відповідальність за дії, які були вчинені на реалізацію повноважень Фонду.

Отже, прийняття Закону № 1588 покликане вирішити ряд проблем у процедурі ліквідації банків, а саме недостатності коштів для задоволення вимог кредиторів. Це обумовлено тим, що під час ліквідації банку та погашення заборгованості перед його кредиторами досить часто у банків відсутня необхідна кількість активів, які могли б бути використані для задоволення вимог кредиторів.

Варто також зазначити, що до набрання чинності цим Законом Велика Палата Верховного Суду 25.05.2021 р. у справі № 910/11027/18 задовольнила касаційну скаргу Фонду за позовом про відшкодування шкоди кредиторам банку, яка була завдана колишніми керівниками банку «Укоопспілка», та стягнула солідарно з колишніх керівників банку відшкодування у сумі понад 76 млн грн. В Україні це вперше, коли вдалося притягнути до солідарної відповідальності колишніх керівників (пов’язаних з банком осіб) банку, що ліквідується, та стягнути з них відшкодування на користь кредиторів.

Таким чином, за підсумками 2021 р. ми маємо рішення Великої Палати Верховного Суду, яким на практиці підтверджується можливість притягнути до солідарної відповідальності колишніх керівників банку, та прийняття Закону № 1588, який надає Фонду більше можливостей для компенсації вимог кредиторів за рахунок коштів та майна осіб, дії та/або бездіяльність яких призвели до завдання шкоди банку. На нашу думку, наявність такої судової практики та прийняття Закону стане певним каталізатором для Фонду по ініціюванню судових проваджень щодо колишніх керівників і власників банків про відшкодування ними шкоди, завданої кредиторам банку. Сподіваємося, що нові повноваження, надані Фонду, будуть ним використовуватися з урахуванням прав та інтересів усіх учасників таких правовідносин і не призведуть до порушення їх прав.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати