26 лютого 2019, 15:10

Продаж майна нерезиденту — розрахунки за кордоном дозволені?

Опубліковано в №9 (663)

Олена Чуйко
Олена Чуйко «TaxLink, платформа податкових знань» експерт

Нерідко на практиці у резидента‑фізичної особи — власника нерухомості на території України — з'являється потреба продати таке майно нерезиденту. Якщо зі сплатою податків за таким правочином існує чимало роз'яснень, то питання проведення розрахунків, особливо з введенням в дію нового законодавчого акту та низки підзаконних актів у сфері валютного регулювання, викликає чимало запитань. Отже, чи можливо здійснити розрахунки за операцією з продажу нерухомості за кордоном шляхом перерахування коштів з рахунку нерезидента (покупця) на закордонний рахунок резидента України (фізичної особи‑резидента)?


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Відповідно до Закону України №959‑ХІІ від 16.04.1991 р. «Про зовнішньоекономічну діяльність», операція з продажу нерухомого майна фізичною особою‑резидентом нерезиденту не належить до видів зовнішньоекономічної діяльності, адже така діяльність провадиться виключно між суб'єктами господарювання.

Граничні строки розрахунків, за дотриманням яких здійснюється валютний нагляд, відповідно до Закону України №2473‑VIII від 21.06.2018 р. «Про валюту і валютні операції» та низки постанов Правління Національного банку України, прийнятих 02.01.2019 р., встановлюються саме на зовнішньоекономічні операції між резидентом та нерезидентом.

Такими чином, щодо договору купівлі‑продажу нерухомості між фізичною особою‑резидентом та нерезидентом валютний нагляд за дотриманням граничних строків розрахунків не здійснюється.

Водночас у зв'язку зі скасуванням індивідуальних ліцензій, які видавалися Нацбанком, наразі національне законодавство у сфері валютного регулювання не встановлює заборони або обмеження на відкриття рахунків фізичною особою за кордоном. Такі операції не потребують отримання будь‑яких дозвільних документів, так само щодо подальшого використання коштів з цих рахунків за межами України.

Також необхідно зазначити про відповідальність за порушення порядку розрахунків, у тому числі за операцією з продажу нерухомості за кордоном шляхом перерахування коштів з рахунку нерезидента (покупця) на закордонний рахунок резидента України (продавця). Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 14 Закону України «Про валюту і валютні операції», до фізичних осіб за порушення вимог валютного законодавства (окрім порушення строків за операціями з експорту та імпорту товарів) можуть бути застосовані заходи впливу у вигляді штрафів, які передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. №8073‑Х.

Відповідальність за незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків фізичних осіб, вчинене громадянином України, який постійно проживає на її території, була передбачена ст. 1622 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Проте ця норма втратила чинність після введення в дію Закону України «Про валюту і валютні операції». У Кримінальному кодексі України від 05.04.2001 р. №2341‑III відповідальність за такі діяння фізичних осіб також не встановлена.

Отже, на сьогодні чинним законодавством України не передбачені заходи впливу за порушення фізичними особами валютного законодавства щодо відкриття і використання рахунків за межами України.

Проте необхідно мати на увазі, що в багатьох іноземних країнах для відкриття рахунку, особливо нерезиденту такої країни, окрім сплати адміністративних зборів, необхідно подати певний пакет документів, що підтверджують майновий стан вкладника, мету використання рахунку, джерела походження коштів. Правила відкриття рахунків відрізняються не лише залежно від країни, але й від правил конкретного банку в межах однієї країни. Однак вимога підтвердження законності набуття коштів, які розміщуються на рахунку фізичної особи, є найпоширенішою. У випадку, що розглядається, підтвердженням законності набуття коштів може слугувати нотаріально посвідчений договір купівлі‑продажу нерухомого майна, а також довідка про сплату встановлених законодавством України податків з такої операції.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати