24 травня 2023, 18:31

Прийняття до громадянства України: законодавчі новели та проблемні питання

Марина Корнієнко
Марина Корнієнко «Asters, ЮФ» юристка


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Останнім часом питання набуття громадянства України набуло виняткової актуальності. Іноземці та особи без громадянства, особливо ті, хто тривалий час живе на території України, ставлять собі питання – чи мають вони право стати громадянами України, зокрема під час війни, чи довго триває цей процес, які вимоги до заявників? 

Закон про громадянство України встановлює декілька шляхів набуття українського громадянства. Так, громадянство України набувається за народженням, за територіальним походженням, внаслідок прийняття до громадянства або поновлення у громадянстві, внаслідок усиновлення або встановлення опіки чи піклування тощо. У цій статті пропоную розглянути прийняття до громадянства України іноземців та осіб без громадянства.

Які вимоги?

Умови прийняття до громадянства України встановлені у ст. 9 Закону про громадянство. Основні умови – визнання і дотримання Конституції та законів України, подача зобов'язання про припинення іноземного громадянства, а для осіб без громадянства – декларації про відсутність іноземного громадянства та безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх п’яти років. Для деяких категорій осіб строк проживання на території України є меншим. Так, наприклад, спрощені умови встановлені для осіб, які перебувають у шлюбі з громадянином України понад два роки. 

Заявникові потрібно також підтвердити наявність законних джерел існування. Належним доказом може слугувати довідка з місця роботи за останні шість місяців або довідка про стан банківського рахунку, сума коштів на якому повинна бути не менше двадцяти прожиткових мінімумів (станом на день виходу статті така сума становить трохи більше ніж 50 000 грн).

Іноземець разом із заявою про прийняття до громадянства України подає довідку про відсутність судимості, видану в країні його громадянства. Водночас така довідка має бути належним чином легалізована. Порядок легалізації визначається в залежності від держави, органи якої видають довідку, та нормативної бази, яка діє між такою державою та Україною. Переклад довідки на українську мову, як і переклади всіх інших документів, які надаються іноземними мовами, має бути посвідчений нотаріально. 

Нарешті, ще один важливий документ, який потрібно подати разом із заявою – це сертифікат, який підтверджує володіння державною мовою в обсязі, достатньому для спілкування, або копія атестата чи додатку до диплома, якщо особа раніше вивчала українську мову. 

Повний перелік документів, які подаються для прийняття до громадянства України, а також процедуру подання цих документів та провадження за ними, виконання прийнятих рішень з питань громадянства України визначає Порядок провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, що  затверджений Указом Президента України від 27 березня 2001 року № 215 (Порядок № 215).

Нові правила

Про необхідність внесення змін до законодавства, що регулює порядок та підстави прийняття до громадянства України законотворці, правники, представники громадськості говорили давно. Повномасштабне вторгнення росії внесло корективи ставлення держави до інституту громадянства України та актуалізувало і прискорило законодавчі зміни. 

Так, у липні 2022 року на розгляд Верховної Ради був внесений проєкт Закону № 2996-IX «Про внесення змін до Законів України «Про громадянство України» та «Про забезпечення функціонування української мови як державної» щодо умов прийняття до громадянства України». 

27 квітня 2023 року текст Закону № 2996-IX був офіційно оприлюднений. Він передбачає, що умовою прийняття до громадянства України визначається знання основ Конституції та історії України. Достатній рівень знань буде підтверджуватись шляхом складання відповідного іспиту, згідно із порядком, який визначить і затвердить Кабінет Міністрів.

Законодавець також підвищив вимоги до рівня володіння українською мовою. Відповідно до положень нового закону особа, яка приймається до громадянства України, має володіти державною мовою на рівні, визначеному Національною комісією зі стандартів державної мови. Для окремих категорій осіб закон передбачає більш лояльні умови, а саме – дозволяє складати іспити вже після прийняття до громадянства, протягом двох років.

Таке положення стосується осіб, які мають визначні заслуги перед Україною, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України, які проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії України.

Вказані особи подають письмове зобов'язання про складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою в разі набуття громадянства України. Невиконання взятого зобов'язання є підставою для втрати українського громадянства.

До того ж, не складають іспити особи, визнані судом недієздатними, особи з інвалідністю, пов'язаною з порушеннями зору, слуху, мовлення та особи, які мають психічні розлади. Зазначені обставини мають підтверджуватися медичними висновками. 

Закон набуває чинності через шість місяців з дня його опублікування, тобто 27 жовтня 2023 року. До цього часу очікується затвердження порядку проведення іспитів, їхньої програми та чітких вимог до кандидатів. 

Питання часу

Станом на сьогодні гостро постало питання строків розгляду заяв про прийняття до громадянства України. Порядок № 215, на який я посилалася вище, визначає, що заява про набуття громадянства України повинна розглядатися протягом одного року з дня подачі такої заяви (п. 112 Порядку). Однак поширеними є випадки, коли заявники чекають результатів розгляду своїх заяв понад три роки.

Відповідно до Закону Про громадянство датою набуття громадянства України є дата видання відповідного указу Президента України. Поряд з цим, ані Порядок № 215, ані норми інших нормативно-правових актів не передбачають часових меж, протягом яких Президент має видати відповідний указ.

Відповідно до правових висновків, викладених у постанові Великої Палати Верховного Суду по справі № 9901/294/21 від 13.04.2022 Порядок № 215 визначає лише загальний строк розгляду заяв і подань про прийняття до громадянства України, який обчислюється з моменту їх надходження і до моменту розгляду матеріалів Комісією при Президентові України з питань громадянства. Отже, до загального річного строку не входить стадія прийняття Президентом України указу про прийняття особи до громадянства України.

Велика Палата дійшла висновку, що жодних вимог, які б визначали конкретні строки прийняття Президентом України указу про прийняття особи до громадянства законодавство не містить. Водночас, з огляду на відсутність законодавчих вимог до строків, повинен застосовуватися критерій розумного строку. При цьому, зважаючи на вказаний критерій, потрібно враховувати конкретні факти, умови та індивідуальні обставини кожного провадження.

Дія правового режиму воєнного стану, беззаперечно, впливає на строки розгляду заяв про прийняття до громадянства та не сприяє оперативному прийняттю рішень. Поряд з цим прийом заяв про прийняття до громадянства України на даний час не зупинено, розгляд матеріалів здійснюється на загальних підставах, відповідно до чинних, станом на день подання, заяви норм. 

Попри надскладні умови, в яких живе сьогодні Україна і працюють державні органи, хочеться сподіватися, що повний цикл розгляду матеріалів про прийняття до громадянства триватиме все ж у розумні строки, які не порушуватимуть права та законні інтереси заявників. Що стосується законодавчих змін, про які йдеться вище, то успішна реалізація визначених цілей прийняття Закону № 2996-IX значною мірою залежить від  порядку складення відповідних іспитів, розробкою якого зараз займається уряд. 

 

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати