28 травня 2019, 16:41

Фокус на IPR

Опубліковано в №21-22 (675-676)

Олександр Пахаренко
Олександр Пахаренко «Пахаренко і партнери, ЮФ» партнер, адвокат, патентний повірений України, директор «Українського альянсу по боротьбі з підробками та піратством»

Основою для забезпечення чесної конкуренції та інноваційного розвитку будь-якої країни є досягнення належного та ефективного рівня охорони й захисту прав інтелектуальної власності. Подібні законодавчі положення свого часу були затверджені як один із пріоритетів для української влади, а також один із фокусів Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Однак через низку причин ці завдання не були реалізовані, а зміни, на які очікують потенційні інвестори та партнери України з інших країн, досі не відбулися. Наразі триває процес оновлення роботи державних органів, з якими ми тісно співпрацюємо в напрямку виявлення та боротьби з контрафактною продукцією.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Повернення держінспекторів

За участю Департаменту інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України було прийнято нормативно-правову базу щодо лібералізації системи державного нагляду (контролю) у сфері інтелектуальної власності (затверджена уніфікована форма акту результатів перевірки з вичерпним переліком питань та інструкція з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення з оновленою формою адміністративного протоколу), а також запущений пілотний проект реалізації такого нагляду (затверджені 7 посадових осіб Мінекономрозвитку — державних інспекторів з питань інтелектуальної власності). Ми впевнені, що співпраця правовласників з держінспекторами поліпшить процес притягнення порушників до адміністративної відповідальності за незаконне використання об'єктів права інтелектуальної власності (далі — ІВ).

Вдосконалення Митного реєстру

Митний реєстр об'єктів прав інтелектуальної власності (далі — ОПІВ) створювався для боротьби з підробками. Він дозволяє зупинити та заборонити переміщення через митний кордон України товарів, імпорт та експорт яких здійснюється з порушенням прав ІВ.

Добросовісні правовласники вносять свої ОПІВ до реєстру з метою боротьби з підробками та недопущення їх введення у вільний обіг, а недобросовісні — використовують для антиконкурентної боротьби. Статистика свідчить, що митниця призупиняє митне оформлення товарів, якщо імпорт оригінальних товарів здійснюється неавторизованими в митному реєстрі ОПІВ імпортерами, тоді як дії митних органів повинні бути спрямовані на недопущення на територію України контрафактної та піратської продукції. Чому так виходить? Тому що відповідно до законодавства посадова особа митниці перевіряє відповідність даних про задекларовані товари відомостям митного реєстру ОПІВ, тобто перевіряється код товару згідно з УКТ ЗЕД, опис товару та наявність у ньому інформації про ОПІВ, а також інформація про суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють зовнішньоекономічну операцію (авторизованих імпортерів), вид транспорту та особливості перетину митного кордону.

Для виправлення ситуації, за аналогією до Регламенту ЄС №608/2013 від 12.06.2013 р., розглядаючи заяву правовласника для внесення ОПІВ до реєстру, потрібно забезпечити надання заявником вичерпної інформації, необхідної для ідентифікації оригінальних товарів, оскільки відсутність у реєстрі такої інформації призводить до затримки оформлення оригінальних товарів, які є предметом паралельного імпорту.

На початку цього року держава почала наводити лад у роботі реєстру, який залишається єдиним механізмом для виявлення та боротьби з контрафактною продукцією на кордоні. В результаті реєстр очистився від більшості недобросовісних реєстрацій. Дуже сподіваємося, що процес вдосконалення продовжиться і завершиться цифровізацією роботи реєстру.

Першочергові кроки на шляху до e‑Customs з позиції IPR

Наша остання практика Border measures свідчить про відсутність у розпорядженні центрального органу в митній справі єдиної консолідованої бази даних щодо здійснення митницями всіх дій, пов'язаних з призупиненням митного оформлення товарів за ознаками порушення прав ІВ, починаючи від призупинення товарів до знищення контрафактного товару. Для вирішення питання необхідно ввести електронну систему обміну інформацією між компаніями-правовласниками (або їхніми представниками) та митними органами. Така система дозволить у цифровому форматі заповнювати заяви про внесення до реєстру, здійснювати оперативний обмін інформацією між митниками та правовласниками, фіксувати інформацію про всі дії (зокрема, про запити митних органів до правовласників), а також міститиме консолідовану інформацію щодо здійснення митницею всіх дій, пов'язаних з призупиненням митного оформлення конкретних товарів за ознаками порушення прав ІВ.

Також необхідно вдосконалити оприлюднення даних реєстру на офіційному сайті митниці, тобто подання інформації, що міститься в митному реєстрі ОПІВ для третіх осіб (імпортерів, експортерів), відповідно до вимог законодавства щодо публічної інформації у формі відкритих даних. Наразі на сайті ДФС інформація подається у табличному вигляді (у файлах Microsoft Office Excel), що зовсім не забезпечує «дружній інтерфейс» та легкість користування потенційним користувачам. Орім того, з літа 2018 р. при оприлюдненні даних реєстру не наводиться інформація щодо уповноваженого представника правовласника на території України, тоді як у випадках, коли представник правовласника надав згоду щодо оприлюднення його даних, ця інформація має міститися у вільному доступі.

Звичайно, потрібно вдосконалити процедури спрощеного порядку знищення контрафактних товарів (у тому числі знищення малих партій товарів), починаючи із закріплення можливості поміщення такого товару в режим «знищення або руйнування» саме посадовими особами митниці після надання згоди на таку процедуру власником товарів і власником прав ІВ та закінчуючи прийняттям нормативного акту щодо механізмів розміщення контрафактних товарів на митному складі, чітких строків їх зберігання і порядку нарахування сум за їх зберігання.

До того ж на офіційному сайті центрального органу в митній справі необхідно оприлюднювати актуальний перелік ліцензованих підприємств-знищувачів контрафактних товарів із зазначенням окремих категорій товарів, які вони можуть знищувати, та митниць, які вони можуть обслуговувати.

На думку правовласників, цифровізація і перехід на електронний документообіг у роботі Митного реєстру ОПІВ та вдосконалення процедури спрощеного порядку знищення контрафактних товарів не лише збігається з тенденціями подальшого вдосконалення роботи механізму «єдиного вікна» в межах системного реформування митниці та імплементації передового світового досвіду, але й слугуватиме важливим антикорупційним кроком у діяльності митниці, пов'язаній зі сприянням захисту прав ІВ, оскільки дозволяє мінімізувати людський фактор та організувати належний моніторинг з метою швидкого вирішення наявних проблемних моментів.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати