16 березня 2023, 17:55

Врегулювання заборгованості фізичних осіб, які постраждали внаслідок війни – баланс інтересів боржників та кредиторів

Владислав Булай
Владислав Булай «Максим Боярчуков та Партнери» юрист

Через розпочату рф агресивну війну на території України багато українців зазнали величезних збитків, які проявились у втраті придбаного майна (будинки, квартири, автомобілі), доходу у вигляді заробітної плати чи бізнесу. 


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Дехто з кола тих, хто зазнав збитків, придбали майно за кредитні кошти або мали боргові зобов’язання за кредитами, які станом на сьогодні не повернули, або не мали можливості здійснювати чергові платежі, внаслідок чого утворилась велика заборгованість.

Зі спливом певного періоду часу банківський сектор почав розуміти, що неповернення виданих у кредит коштів є прямими збитками, в той же час у більшості людей просто не було можливості повертати отримані кредити. 

Наведене також породило відповідну групу правовідносин, яку необхідно було врегулювати таким чином, або зберігати баланс інтересів людей, які зазнали збитків через війну, та банківського сектору, який перебуває у прямій залежності. Це певною мірою зумовило державу реагувати та приймати закони, аби вирішити нагальні питання сьогодення. 

Тож у цій статті ми пропонуємо розглянути, яким чином в країні, де більше року триває війна, здійснюється врегулювання заборгованості фізичних осіб, які постраждали внаслідок війни. 

Зупинення нарахування відсотків, пені та штрафів за кредитами

28 січня 2023 року набрав чинності ЗУ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо підтримки позичальників, майно яких було знищено або зазнало пошкоджень внаслідок збройної агресії російської федерації проти України» від 01 грудня 2022 року № 2823-IX.

Цей закон передбачає, що у період дії в Україні воєнного стану та протягом 90 днів після його припинення чи скасування позичальник (особа, до якої перейшли права та обов’язки позичальника, наприклад, спадкоємець) або його представник (за законом або за наявності довіреності на вчинення таких дій) має право звернутися до кредитодавця або нового кредитора (далі – кредитор) із заявою про призупинення сплати грошового зобов’язання (основної суми кредиту, процентів, комісій та інших платежів) за договором про споживчий кредит або іншим договором, передбаченим ч. 2 ст.3 ЗУ «Про споживче кредитування», предметом забезпечення за яким є нерухоме майно (квартира, інше житлове приміщення в будівлі, приватний житловий будинок, садовий або дачний будинок, об’єкт незавершеного житлового будівництва), далі – договір про споживчий кредит.

Для того, аби подати таку заяву необхідна наявність хоча б однієї із таких ознак:

1) нерухоме майно, станом на день подання заяви про призупинення сплати грошового зобов’язання, розташоване на тимчасово окупованій території, визначеній п. 1 і 3 ч. 1 ст. 3 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», або на територіях, на яких ведуться воєнні (бойові) дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями російської федерації, визначених Кабінетом Міністрів України;

2) нерухоме майно пошкоджено внаслідок збройної агресії російської федерації. Для цілей цього пункту під пошкодженим розуміється нерухоме майно, яке може бути відновлено виключно шляхом капітального ремонту чи реконструкції;

3) нерухоме майно знищено внаслідок збройної агресії російської федерації. Для цілей цього пункту під знищеним розуміється нерухоме майно, відновлення якого шляхом поточного або капітального ремонту чи реконструкції є неможливим або економічно недоцільним.

Заява про призупинення сплати грошового зобов’язання підписується позичальником (його представником) власноручно або шляхом накладання кваліфікованого електронного підпису та надається/надсилається кредитору в оригіналі, а документи, які відповідно до законодавства підтверджують факт пошкодження або знищення нерухомого майна внаслідок збройної агресії російської федерації, оформлені відповідно до законодавства, надаються/надсилаються кредитору в оригіналі або в нотаріально посвідчених копіях.

Кредитор звільняє позичальника за договором про споживчий кредит, предметом забезпечення за яким є нерухоме майно, що відповідає наведеним вище ознакам від обов’язку сплати грошового зобов’язання за договором про споживчий кредит (основної суми кредиту, процентів, комісій та інших платежів), у тому числі нарахованого, але не сплаченого до дня отримання кредитором заяви про призупинення сплати грошового зобов’язання, з робочого дня, наступного за днем отримання кредитором заяви, на строк до дев’яностого дня включно після дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні або до дня подання підтвердних документів.

Позичальник (його представник), зобов’язаний подати кредитору підтвердні документи протягом 90 днів з дня виключення території, на якій знаходиться нерухоме майно, із переліку (переліків) територій про яке йшла мова вище. Кредитору забороняється вимагати від позичальника подання будь-яких інших документів, крім підтвердних документів.

У разі неподання позичальником (його представником) у визначений цим пунктом строк підтвердних документів кредитор має право вимагати відновлення сплати грошового зобов’язання, яке було наявне станом на 24 лютого 2022 року, відповідно до умов договору про споживчий кредит.

Кажучи про дію запровадженого механізму, законодавець тим самим застосував запобіжник, який працює на користь позичальника та не допускає в подальшому збільшення фінансового тягаря. Однак, якщо позичальник не буде дотримуватися наведених вимог щодо своєчасності сповіщення кредитора про виключення територій з переліку окупованих, настає тягар з виконання своїх грошових зобов'язань перед кредитором. 

Анулювання заборгованості за кредитами, отриманими на придбання майна 

Позичальник (його представник) протягом 90 днів після припинення чи скасування воєнного стану в Україні має право звернутися до кредитора із заявою про анулювання заборгованості за договором про споживчий кредит, який відповідає одночасно таким умовам:

1) предметом забезпечення за таким договором є знищене внаслідок збройної агресії російської федерації нерухоме майно (квартира, житловий будинок або майнові права на квартиру, житловий будинок), яке є або мало б стати (у випадку майнових прав на нерухоме майно) єдиним місцем проживання сім’ї позичальника або іпотекодавця, якщо він є відмінним від позичальника та належить до членів сім’ї позичальника. До членів сім’ї позичальника належать особи, які перебувають у шлюбі з позичальником, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою чи піклуванням позичальника, особи, які не перебувають у шлюбі, але проживають спільно з позичальником, пов’язані з ним спільним побутом;

2) станом на 23 лютого 2022 року заборгованість за таким договором не була прострочена більш як на 7 днів;

3) метою отримання кредиту згідно з договором є придбання, реконструкція чи будівництво такого житлового нерухомого майна (квартири, житлового будинку) або майнових права на них.

Позичальник разом із заявою про анулювання заборгованості подає підтвердні документи, що доводять відповідність нерухомого майна усім умовам, визначеним у підпункті 1 цього пункту.

Кредитор після отримання заяви про анулювання заборгованості разом із підтвердними документами здійснює анулювання заборгованості за договором про споживчий кредит (основної суми кредиту, процентів, комісій та інших платежів) та набуває право на отримання від держави Україна компенсації відповідно до закону щодо врегулювання питання виплат компенсацій громадянам України за майно, знищене внаслідок збройної агресії російської федерації. Інші витрати (збитки) кредитора (неотримані проценти, комісії та інші доходи), понесені ним внаслідок анулювання зобов’язань за договором про споживчий кредит відповідно до цього пункту, є упущеною вигодою та можуть бути відшкодовані відповідно до законодавства за рахунок держави-агресора.

Анулювання заборгованості за кредитами, отриманими на придбання авто

Позичальник (його представник) протягом 90 днів після припинення чи скасування воєнного стану в Україні має право звернутися до кредитора із заявою про анулювання заборгованості за договором про споживчий кредит, який відповідає одночасно таким умовам:

1) предметом забезпечення за таким договором є автомобіль, знищений внаслідок збройної агресії російської федерації, який, станом на 23 лютого 2022 року, був єдиним у сім’ї позичальника. Автомобіль вважається знищеним, якщо його ремонт є технічно неможливим чи економічно необґрунтованим. Ремонт вважається економічно необґрунтованим, якщо передбачені згідно із звітом (актом) чи висновком про оцінку, виконаним оцінювачем або експертом відповідно до законодавства, витрати на відновлювальний ремонт автомобіля перевищують його вартість;

2) станом на 23 лютого 2022 року заборгованість за таким договором не була прострочена більш як на 7 днів;

3) метою отримання кредиту згідно з договором є придбання автомобіля.

Позичальник разом із заявою про анулювання заборгованості подає підтвердні документи, що доводять відповідність автомобіля умовам, визначеним підпунктом 1.

Слід відзначити гарантії кредиторів у випадку анулювання заборгованості за кредитами, отриманими на придбання майна та автомобіля.

Прийнятий закон запровадив гарантії для кредиторів, якщо банк анулює кредит наданий на придбання нерухомості або автомобіля, він має право визначити це як фінансові збитки та в подальшому в процесі отримання компенсаційних виплат від агресора, покрити ці збитки за рахунок отриманих компенсацій і тим самим вирівняти свій фінансовий показник.

Звертаємо увагу, що закон не містить обмеження права позичальника на анулювання лише одного із вказаних вище видів кредиту. Тому, якщо людина придбала нерухомість та автомобіль за кредитні кошти, або якщо це сімейна пара, та кредити оформлені на кожного з них, можна подати заяви про анулювання кожного виду кредиту окремо і це не суперечить закону.       

Крім того, з моменту отримання кредитором від позичальника заяви про призупинення сплати грошового зобов’язання, кредитор не має права:

  1.  здійснювати відступлення права вимоги за таким договором, тобто кредитор не може змінюватись;

  2. здійснювати заходи з врегулювання простроченої заборгованості, у тому числі через колекторські компанії, за договором про споживчий кредит, предметом забезпечення за яким є нерухоме майно і в разі отримання від позичальника заяви про призупинення сплати грошового зобов’язання.

Також закон передбачає, що позичальник або іпотекодавець, якщо він є відмінним від позичальника та належить до членів сім’ї позичальника, має право на отримання компенсації від держави за пошкоджене або знищене внаслідок збройної агресії російської федерації нерухоме майно, що було предметом забезпечення за таким договором, або на відновлення такого майна за рахунок держави. Держава Україна забезпечує проведення виплат після набрання чинності законом щодо врегулювання питання виплат компенсацій громадянам України за майно, знищене внаслідок збройної агресії російської федерації.

Загалом закон № 2823-IX запроваджує дієві гарантійні механізми відшкодування фінансових втрат для Кредитора, оскільки останній має право на отримання від держави компенсації втрат (збитків), понесених внаслідок анулювання зобов’язання за договором про споживчий кредит, здійсненого за цим законом. Позичальникам також надана цілком справедлива можливість звільнитися від фінансового тягаря та обов’язку сплачувати за знищене майно. На наш погляд, закон дійсно створює справедливий баланс прав та обов’язків для кредиторів та позичальників.     

Як висновок можна сказати, що прийнятий Верховною Радою України Закон від 01 грудня 2022 року № 2823-IX цілком об’єктивно направлений на врегулювання проблемних питань, які виникли у зв’язку з повномасштабною війною та передбачає дієві правові компенсаційні механізми спрямовані на те, щоб подолати існуючу «кредитну кризу», в заручниках якої опинились як позичальники, так і банки. 

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати