11 квітня 2022, 18:02

Військові облігації — можливість кожному підтримати країну

Віталій Ізвєков
Віталій Ізвєков «ESQUIRES» старший юрист

Війна в Україні, особливо її широкомасштабна фаза сколихнула весь цивілізованих світ. Наше суспільство у цей час найважчих випробувань показує солідарність і єднання. Кожен намагається бути корисним і допомагати людям, які постраждали від війни, Збройним силам України, іншим військовим формуванням, які безпосередньо захищають країну, ставлячи на кон найцінніше — власне життя.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Окрім військового компоненту, війна вимагає перелаштування усіх сфер життя країни, її економіки, внутрішньої та зовнішньої політики для чинення максимального супротиву ворогу на усіх фронтах. Акценти та пріоритети зміщуються у бік забезпечення обороноздатності країни та вирішення валу гуманітарних питань, спровокованих війною. А це величезні незаплановані кошти, що змушує нас шукати додаткові джерела фінансування бюджетів усіх рівнів.

За підрахунками Міністерства фінансів, на місяць воєнних дій українська держава витрачає приблизно $10 млрд! Тож Україна шукає фінансування як на внутрішніх, так і на зовнішніх фінансових ринках. Одним з інструментів залучення додаткових коштів є так звані військові облігації. Їх розміщення розпочалося після прийняттям урядом України постанови «Про випуск облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації»» від 25 лютого 2022 р. №156, який у такий спосіб окреслив намір залучити до 400 млрд грн.

Що таке військові облігації

Військові облігації, про які йдеться, це фактично різновид більш відомих широкому загалу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). З точки зору Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» це цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішніх ринках капіталу і підтверджують зобов’язання України щодо відшкодування пред’явникам цих облігацій їхньої номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення. Якщо казати простіше, держава фактично бере у вас кошти в борг на певний період, в кінці якого виплачує встановлену дохідність та повертає отримані від інвестора кошти. Власне, це випливає з наданого у ст. 11 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» правового визначення облігації як цінного паперу, що посвідчує відносини позики між власником облігації (інвестором) та їх емітентом (суб’єктом, який здійснює первинне розміщення облігацій).

Сама назва «військові облігації» свідчить про те, що кошти від їх розміщення використовуватимуться на покриття потреб у військовій сфері. Це продиктовано запровадженням воєнного стану та встановленням Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 р. обов’язку для уряду невідкладно забезпечити фінансування усіх заходів. Проте законодавство не встановлює обов’язку саме такого їх цільового використання. Отримані кошти потрапляють до Державного бюджету України та мають на меті покрити його дефіцит. Міністерство фінансів України також повідомляє, що кошти від військових облігацій, залучені в державний бюджет, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — як соціальних, так і оборонних.

Розміщення військових облігацій

Випуск ОВДП врегульовано постановою КМУ від 31.01.2001 р. №80, яка передбачає, що їх емітентом виступає Міністерство фінансів України. Саме воно визначає час та обсяги випуску ОВДП, строк їх обігу, відсоткову ставку та інші умови емісії. Мінфін від імені держави відіграє також роль гаранта своєчасного погашення та сплати доходу за облігаціями.

Ключову роль у процесі розміщення ОВДП відіграє Національний банк, який обслуговує випуск та погашення облігацій. Крім того, саме Нацбанк є депозитарієм для ОВДП, тобто установою, яка веде їх централізований облік у бездокументарній формі (усі державні облігації випускаються виключно в бездокументарній формі).

Первинне розміщення облігацій (їх перший продаж) здійснюється серед первинних дилерів, перелік яких формує Мінфін. Інститут первинних дилерів запроваджений ще у 2009 р. постановою Кабміну №363 від 14.04.2009 р. Для участі у розміщенні військових облігацій Міністерство фінансів опублікувало перелік первинних дилерів, до яких включено Укргазбанк, Укрексімбанк, Альфа-Банк, ПУМБ та Банк Південний. Саме ці фінансові установи беруть участь в аукціонах з розміщення військових облігацій на первинному ринку. Якщо первинний дилер є депозитарною установою, він може також виконувати функції брокера для своїх клієнтів (якщо вони одночасно є депонентами/клієнтами їх депозитарної установи), беручи участь у розміщенні облігацій від свого імені, але за дорученням та за рахунок клієнта. Якщо ж інвестор не є клієнтом первинного дилера та не слідкує за анонсами Мінфіну щодо чергового розміщення облігацій, він має можливість скористатися послугами ліцензованих брокерів, які допомагають та сприяють будь-кому у придбанні військових облігацій вже на вторинному ринку.

Більшість фінансових компаній на ринку військових облігацій скасували власні комісії за проведення торгових та депозитарних операцій, сприяючи у такий спосіб залученню максимально широкого кола громадян, які висловили намір придбати облігації.

Схематично розміщення військових облігацій відбувається так:

схема

Облігації розповсюджуються шляхом первинного розміщення та дорозміщення. Шляхом первинного розміщення розповсюджуються нові облігації, які за умовами випуску та обсягом прав, що надаються їх власникам, ще не були в обігу. Шляхом дорозміщення розповсюджуються облігації, які відповідають умовам випуску облігацій, що вже перебувають в обігу.

Від початку дії воєнного стану Мінфін провів уже 6 аукціонів. На аукціоні 05.04.2021 р. до державного бюджету вдалось залучити понад 5,5 млрд грн.

Сприяє лібералізації розміщення військових облігацій і Національний банк, спростивши механізм ідентифікації та верифікації покупців та зупинивши на період воєнного часу проведення планових та позапланових виїзних перевірок банків та небанківських установ щодо здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, дотримання валютного та санкційного законодавства. Відповідне рішення затверджено постановою правління Національного банку України від 23 березня 2022 р. №60. Крім того, на час воєнного стану скасовано обов’язок інвестора довести легальність джерела походження коштів, за які придбаватимуться облігації. Тепер для придбання військових облігацій усі процедури ідентифікації, верифікації фізичних осіб-покупців, а також підписання документів здійснюється дистанційними каналами зв’язку та з застосуванням електронних підписів.

Умови інвестування

Покупцями військових облігацій, які розміщуються на внутрішньому фондовому ринку, можуть бути як українські громадяни та компанії, так і іноземці. Міністерство фінансів пропонує ринку 4 види військових облігацій у гривні та по одному — у євро та доларах США. Номінальна вартість однієї облігації складає 1000 грошових одиниць тієї валюти, в якій вона номінована.

Кожен з окремих випусків військових облігацій має свій «життєвий цикл» — від 2 місяців до 1,3 року. Залежно від строку погашення визначається ставка дохідності за облігацією, яка становить 10–11% річних.

Гривневі короткострокові облігації зі строком погашення до року продаються на умовах дисконтування номінальної вартості облігації. Тобто інвестор купує військову облігацію номіналом 1000 грн за меншою ціною, що і є дисконтом. При настанні часу погашення інвестор отримає номінальну вартість придбаних ним облігацій. Дохід інвестора у такому разі становитиме різниця між номіналом облігації і фактичною ціною її придбання.

Дещо інший механізм проведення операцій з середньостроковими облігаціями (строк погашення від 1 до 5 років). Варто зауважити, що на цей час Міністерство фінансів випустило лише один вид гривневих середньострокових військових облігацій, строк погашення яких становить 1,3 роки (ISIN UA4000225809). Визначення ціни первинного продажу таких облігацій дещо складніше і здійснюється за формулою, передбаченою у Основних умовах випуску та порядку розміщення середньострокових державних облігацій, затверджених постановою Кабміну від 31.01.2001 р. №80. Такі облігації є відсотковими, а не дисконтними. Їх ключовою особливістю є обов’язок емітента виплачувати відсотки по закінченню окремого періоду — так званий купонний дохід.

Тобто на відміну від короткострокових, механізм дії середньострокових облігацій передбачає інвестування на більш тривалий строк, проте інвестор у чітко визначені календарні дати отримує частину загального доходу з облігації (купонний дохід). До прикладу, умови емісії військових облігацій з строком погашення 21.06.2023 р. (ISIN UA4000225809) передбачають 3 6-місячні купонні періоди, по закінченні кожного з яких інвестор отримуватиме частину своїх відсотків.

У всіх випадках повернення номінальної вартості (погашення) військових облігацій здійснюється в кінці строку їх обігу.

Розміщуючи здебільшого короткострокові «військові облігації», уряд у такий спосіб намагається створити максимально привабливі умови для залучення якомога ширшого кола приватних осіб. З точки зору психології недосвідчених інвесторів відносно нетривалий строк позики сприймається ознака її безпечності, що робить початківців більш сміливими.

Переваги державних облігацій

Окрім досить простої процедури придбання військових облігацій у період воєнного стану, держава пропонує інвесторам пристойні правові та фінансові умови.

Гарантованість державою

Військові облігації, як і інші облігації внутрішньої державної позики, є цінними паперами, які підтверджують зобов’язання держави Україна щодо повернення позичених у інвесторів коштів з виплатою відповідного доходу за період користування цими коштами. Тобто боржником у зобов’язаннях за військовими облігаціями є наша держава.

Ст. 16 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» відділяє емісію державних облігацій та вчинення операцій, пов’язаних із їх розміщенням та погашенням, від аналогічних процедур з іншими інвестиційними інструментами. Розміщення державних облігацій є частиною бюджетного процесу: усі витрати, пов’язані з розміщенням та погашенням облігацій, здійснюється за рахунок державного бюджету.

Для забезпечення погашення зобов’язань за державними облігаціями Кабмін постановою «Про випуски облігацій внутрішніх державних позик» від 31.01.2001 р. №80 прямо зобов’язав Міністерство фінансів щороку в проєкті бюджету передбачати кошти, необхідні для погашення державних облігацій. І саме Мінфін є гарантом від імені уряду своєчасного погашення та сплати доходу за облігаціями.

Повернення інвестиції та виплата доходу здійснюється за рахунок коштів Національного банку, отриманих ним з державного бюджету, який як депозитарій щодо державних облігацій веде їх облік. Тобто інвестиція у військові облігації гарантована державою, що є суттєвою перевагою над банківськими депозитами, які гарантовані державою лише у межах 200 тис грн (крім депозитів в Ощадбанку, які також гарантуються на 100% ст. 57 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Дохід фізичних осіб від інвестування в державні облігації не оподатковується

Відповідно до пп. 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України, не включається до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичної особи, зокрема, сума інвестиційного прибутку від операцій з борговими зобов’язаннями Національного банку України та з державними цінними паперами. Крім того, інвестиційний прибуток від військових облігацій звільнено від військового збору, розмір якого становить 1,5%. Натомість інвестування в інший найбільш наближений для фізичних осіб інвестиційний інструмент — банківський депозит передбачає нарахування та сплату з отриманого від його розміщення доходу фізичних осіб податку у розмірі 18% та військового збору в розмірі 1,5 %.

Дохідність військових облігацій

Держава на цей час розміщує військові облігації з дохідністю 10–11% у гривнях, 3,7% у доларах США та 2,5% у євро. Українські банки пропонують гривневі депозити зі ставками від 6% до 13% річних. Як бачимо, держава пропонує значний рівень дохідності своїх облігацій, які відповідають ринковим умовам залучення вкладів комерційними банками. А якщо взяти до уваги відсутність оподаткування, то реальний дохід від інвестування фізичними особами саме у військові облігації точно перевищуватиме депозитний дохід.

Ліквідність

Не варто також забувати, що військові облігації, як і інші ОВДП, є цінними паперами, які є окремими оборотоздатними об’єктами цивільних прав. Власник військових облігацій вправі продати їх, подарувати чи в інший спосіб розпорядитись ними протягом усього строку їх обігу. Торгові операції з військовими облігаціями на вторинному ринку здійснюються через фінансові компанії, які ведуть професійну діяльність на ринках капіталу.

Беззаперечно, купувати чи не купувати військові облігації — справа кожного українця, проте слід констатувати, що уряд зробив інвестування у цей актив максимально доступним та економічно привабливим для пересічного українця чи громадян інших країн, які в умовах війни хочуть підтримати нашу країну. Окрім патріотичних мотивів, військові облігації є непоганою альтернативою банківським депозитам, які в цілому дуже близькі за механізмом отримання доходу, що дозволяє диверсифікувати інвестиційний портфель.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати