10 лютого 2022, 13:04

Угоди про неконкуренцію та домагання на роботі: як працює закон в Україні

Валерія Гудій
Валерія Гудій «Ілляшев та Партнери, ЮФ» радник, адвокат

Вивчай світ, змінюй країну, країна починається з нас! Ці прекрасні слова можна застосувати і в юриспруденції. Законодавство у трудовій сфері України перевірене десятиліттями та повільно пристосовується до реалій сьогодення. Проте за останні роки у взаємовідносинах «роботодавець-працівник» з’явились іноземні конструкції. Більшість українців ставляться до них, як до диковинки. Але щоб захистити себе, треба знати свої права.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Договір про неконкуренцію

Здорова ринкова економіка передбачає змагання між компаніями, але воно не завжди буває чесним. Наприклад, коли компанія «підсилає» до конкурента свою людину під виглядом потенційного працівника і розкриває всі секрети. Згідно Конституції, людина може вільно обирати собі роботу, обмежити таке право не можна. З іншого боку потрібно щось робити, щоб не «дарувати» конкурентам власні напрацювання. Для протидії збиранню комерційної таємниці компанії можуть укладати зі всіма працівниками non-compete agreement — угоди про неконкуренцію. Під час розробки такого договору не можна допустити обмеження конституційних гарантій людини на працю, інакше договір стане нікчемним. Питання укладення та умов договору про неконкуренцію врегульовано законом «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» лише стосовно резидентів «Дія Сіті». Договір, за яким фахівець зобов’язується утримуватися від конкуренції щодо резидента «Дія Сіті», має бути відплатним та у письмовій формі. Документ має містити:

 1) строк зобов’язання щодо утримання (не повинен перевищувати 12 місяців з дня припинення трудових відносин);

2) територію, на яку поширюється дія зобов’язання;

3) перелік видів діяльності, що вважаються конкурентними, та осіб, які її здійснюють;

4) матеріальні блага, які фахівець отримує у відплату за зобов’язання.

Закон «Про стимулювання розвитку цифрової економіки» є інноваційним для України, а інше законодавство не обмежує компанію в укладенні договорів про неконкуренцію. Тому я би радила компаніям застосовувати закон за аналогією. Для щойно прийнятих спеціалістів законодавством не заборонено впроваджувати штрафи за порушення зобов’язань у non-compete agreement.

Протидія харасменту

У трудових відносинах харасмент (домагання, переслідування) — це форма дискримінації у вигляді небажаної поведінки. Поведінка може бути фізичною і словесною, що ображає та принижує людину. Зазвичай домагання розглядаються під призмою сексуально неприйнятної поведінки. У законі «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» вказано, що сексуальні домагання можуть бути виражені словесно (погрози, непристойні зауваження) або фізично (доторки, поплескування). Саме роботодавець зобов’язаний унеможливлювати їх та захищати працівників від проявів насильства.

Центральні профспілки України зайняли активну позицію щодо ратифікації конвенції Міжнародної організації праці (МОП) №190 проти насильства та харасменту. Україна лише на шляху її ратифікації, а закони вже передбачають механізми протидії харасменту. У 2021 р. до Кодексу законів про працю включено ст. 60-2, де передбачено право працівника протидіяти та захищатись від дискримінації на робочому місці. Працівник може вимагати від власника компанії тимчасового (до 2 місяців) переведення на дистанційну роботу, якщо на робочому місці його дискримінували. Власник може відмовити, якщо дистанційна робота неможлива, або працівник не довів факт дискримінації. Також працівник може звертатися зі скаргами до органів Державної служби України з питань праці, Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок у разі, якщо вичерпані внутрішні засоби правового захисту або застосування таких засобів невиправдано затягується. На захист працівника може стати профспілкова організація,яка має право вимагати від роботодавця створення належних умов праці та дотримання трудової дисципліни працівниками, які проявляють дискримінацію. Працівник також має право на відшкодування матеріальних збитків та моральної шкоди, завданих унаслідок дискримінації за ознакою статі, сексуальних домагань чи інших актів насильства. Моральна шкода відшкодовується незалежно від матеріальних збитків та не пов'язана з їх розміром.

Європейська спільнота довгі роки живе в реальності, де найменший натяк на домагання є неприйнятним, українська — тільки починає. Але закріплення в законодавстві механізмів захисту від харасменту є суттєвим позитивним кроком рівняння на людські цінності. Країна починається з нас, адже ми змінюємось, дивлячись на світ.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати