21 липня 2021, 14:18

Світовий досвід GR-менеджменту

Опубліковано в №14 (744)

Андрій Валенко
Андрій Валенко «АМБЕР, ЮК» адвокат

Технологія GR — це сукупність методів, інструментів, процесів, які використовує бізнес для досягнення своїх цілей. Серед них можна виділити: зниження податкового навантаження на бізнес; реклама; підвищення конкурентоспроможності; можливість впливу на законодавчі ініціативи; вирішення конкретних питань, які зачіпають інтереси бізнесу; розвиток галузі тощо. У своїй діяльності GR-фахівці використовують широкий набір інструментів для встановлення контакту з органами державної влади. Налагодження діалогу між владою і бізнесом може відбуватися з використанням таких інструментів, як укладення контрактів з державою, концесії, аутсорсинг, fundraising, foresight.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Основними етапами GR-менеджменту є інформаційна та аналітична діяльність; налагодження взаємодії з державою; представлення інтересів організації та вирішення питань державного значення на практиці. Інформаційна та аналітична діяльність — один з важливих етапів GR-менеджменту, основним завданням якого є аналіз і моніторинг інформації. Налагодження взаємодії з державою полягає в укладанні прямих контактів з нею. Механізми пошуку комунікації різні й залежать від масштабів діяльності, розмірів організації, а також рангу органу влади. Чим більша організація, тим легше їй налагодити контакт з державою у зв'язку з масштабами її діяльності. Представлення інтересів організації та вирішення питань державного значення на практиці — це інструмент вибудовування рівноправного співробітництва з органами влади, а також вирішення проблем бізнесу. Держава, у свою чергу, отримує інформацію від першої особи, встановлює постійний контакт з організацією. Розвиток державного партнерства з бізнесом — одне з найуспішніших рішень, адже це вигідно всім, в т.ч. суспільству.

Сам GR як вид діяльності виник ще у другій половині XX століття. Його поява була пов'язана з необхідністю встановити діалог для ефективної взаємодії влади і бізнесу. Перші GR-служби почали виникати в США і Західній Європі ще у 1960–1980 рр.

Важливість встановлення міжнародного діалогу серед великих корпорацій і національних урядів у ході глобалізації світової економіки — основна передумова виникнення GR-менеджменту. Бізнесменам великих компаній довелося зважати на національні особливості ведення бізнесу в різних країнах. Уперше GR-підрозділи виникли у великих корпораціях, потім вже і в корпораціях меншого масштабу.

Відмінною особливістю європейського GR-менеджменту є той факт, що вплив спрямований не тільки на внутрішні національні, але й на наднаціональні органи влади, які входять до органів управління Євросоюзу. Консультативні комісії, комітети, які діють при будь-яких службах національних держав або органів виконавчої влади, — основні інституційні майданчики для взаємодії бізнесу і держави. Друга відмінна риса — існування великих асоціацій підприємців, які сприяють зосередженню і задоволенню інтересів і потреб держави.

GR-менеджмент часто плутають з іншими поняттями, такими як PR, лобізм, комунікаційний менеджмент. Однак важливо розмежовувати ці поняття, оскільки GR і PR є найважливішими блоками комунікаційного менеджменту компанії, але мають різні об'єкти управлінського впливу (рішення органів державної влади, рішення громадськості); лобізм є технологією (інструментом) у рамках GR, який має більш політичну основу. Об'єднання цих понять може сприятливо позначитися на формуванні відносин між владою і бізнесом. Особливо це стосується об'єднання GR і PR.

У міжнародній практиці існує безліч успішних прикладів об'єднання служб GR-менеджменту і PR у зарубіжних компаніях, завдяки чому ефективність дій GR-менеджменту підвищується за рахунок використання інструментів PR. Вагома частина взаємодії PR і GR — активізація зацікавлених осіб на підтримку проєктів. Основна стратегія такої активізації — утворення коаліцій, в основному тимчасового характеру, які займаються тільки одним питанням, і в цю коаліцію можуть входити як міжнародні агенти, так і агенти з самої країни. Зазвичай у таких коаліціях переважають групові інтереси і практично відсутні особисті.

У кожній країні GR-менеджмент має свої особливості розвитку. Це може бути пов'язано з політичними, економічними та соціальними факторами країни. Варто відзначити, що в країнах Європи і США GR знаходиться на найвищому етапі розвитку, закріплений законодавчо і має чітко сформовану структуру.

Наприклад, у США діяльність GR закріплена безпосередньо на законодавчому рівні, і сам GR-менеджмент ґрунтується на ідеї посередництва між бізнесом і владою та відкритій і чес- ній діяльності. Водночас законодавством США встановлюється ряд обмежень у безпосередній співпраці влади та бізнесу, і нехтування цими обмеженнями може призвести до обвинувачення в корупційних злочинах та застосування адміністративних стягнень. Уряд США ніколи не буде співпрацювати з бізнесом напряму – будь-яка співпраця з тією чи іншою організацією відбувається виключно через GR-фахівців, діяльність яких чітко відстежується урядом. Просувати інтереси бізнесу без підтвердження того, що його діяльність спрямовується для суспільного блага, неможливо. У зв'язку з цим для організації такої співпраці витрачається величезна кількість ресурсів на вивчення громадської думки.

У країнах Європи ринок GR-спеціалістів також добре розвинений. Існує безліч агентств з найму фахівців. Для європейських країн характерним є злиття PR і GR-діяльності, оскільки просування (реклама) допомагає вирішити безліч проблем при встановленні контактів з урядом. Великі міжнародні корпорації займаються просуванням своїх інтересів через структури Європейського Союзу. З 2011 р. у країнах ЄС введена єдина спеціальна реєстрація GR-фахівців.

Таким чином, сучасний GR — це не діяльність з підкупу представників влади, а встановлення формальних і неформальних взаємовідносин з державою з метою досягнення організацією своїх цілей. Формування відкритих, позитивних, надійних партнерських відносин з використанням великої кількості інструментів — пряме призначення GR-менеджменту.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати