14 липня 2020, 15:35

Отримання прав на корисні копалини: перезавантаження процедури

Опубліковано в №14 (720)

Олег Мальський
Олег Мальський «Eterna Law» партнер, керівник практики міжнародної торгівлі
Пилип Тараненко
Пилип Тараненко «Eterna Law» юрист

Запровадження онлайн аукціонів з продажу дозволів на користування надрами


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Майже два роки минуло від часу набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України №848 від 17.10.2018 р. «Про реалізацію експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів» (далі — Постанова КМУ про експериментальний проект), відповідно до якої був запроваджений механізм продажу дозволів на користування надрами за результатами проведення онлайн аукціонів на майданчиках, акредитованих в системі ProZorro. Продажі. Зокрема, згідно з Постановою КМУ про експериментальний проект, починаючи з 24.10.2018 р. та по 01.10.2020 р. проведення аукціонів із продажу спеціальних дозволів відбувається лише з дотриманням Тимчасового порядку реалізації експериментального проекту з запровадження проведення аукціонів із продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів (далі — Тимчасовий порядок). Водночас, згідно зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України №960 від 23.10.2019 р. «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2018 р. №848» до Постанови КМУ про експериментальний проект, Державна служба геології та надр України (далі — Держгеонадр) за результатами реалізації експериментального проекту має подати до 01.07.2020 р. пропозиції щодо доцільності подальшого проведення аукціонів із продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів на постійній основі, а отже, цілком можливо, що продаж дозволів на користування надрами на постійній основі відбуватиметься за результатами проведення онлайн аукціонів, а положення Тимчасового порядку повністю або частково увійдуть до нормативно-правового акта, що не матиме тимчасового характеру.

Ініціатори аукціону

Доволі цікавою є процедура визначення переліку ділянок надр, дозволи на користування якими виставляють на аукціон. Відповідно до Тимчасового порядку, Держгеонадр готує пропозиції щодо визначення переліку ділянок надр, дозволи на користування якими виставляють на аукціон, та надсилає їх на погодження до відповідних органів (територіальних органів, територіальних громад і органів державної влади) на основі заяв, поданих фізичними особами-підприємцями та юридичними особами. Отже, саме підприємці є першою ланкою ініціювання аукціону та саме вони мають право самостійно визначати ділянки надр, за які надалі боротимуться на аукціоні.

Особливості участі в аукціонах та договори з відкладальною обставиною

Згідно з Тимчасовим порядком, брати участь у аукціонах можуть фізичні особи-підприємці та юридичні особи. Утім, у таких торгах мають право брати участь також іноземні юрособи, які на час проведення аукціону не мають зареєстрованого в Україні представництва, однак у разі, якщо вони стануть переможцями, з ними буде укладений договір купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною. Відповідно до умов такого договору, переможець (юридична особа-нерезидент) зобов'язаний зареєструвати своє представництво протягом 4 місяців від дати підписання такої угоди. В протилежному випадку дія спеціального дозволу на користування надрами буде зупинена та/або анульована. Варто зауважити, що після проведення процедури реєстрації представництва угода й спеціальний дозвіл на користування надрами повинні бути переоформлені на таке постійне представництво. Важливими питаннями, які постають у процесі підготовки договору купівлі-продажу дозволу, реєстрації представництва юридичної особи-нерезидента та переоформлення дозволу на користування надрами на відповідне представництво, є врахування власних інтересів переможця аукціону-нерезидента з одночасним дотриманням вимог чинного законодавства України.

Підготовка до аукціону та способи його проведення

Говорячи про сам аукціон, необхідно зазначити, що він може бути проведений двома способами: продаж дозволів за допомогою проведення електронних торгів (аукціону) або аукціон за методом покрокового зниження початкової ціни та подальшого подання цінових пропозицій. Також, відповідно до Тимчасового порядку, передбачена шкала, яка встановлює крок аукціону залежно від початкової ціни лота. Крім того, з метою виявлення підводних каменів лота та мінімізації потенційно можливих негативних наслідків для переможця до моменту участі в торгах варто провести технічний і юридичний аудит об'єкта, на який буде виданий дозвіл на користування надрами, а особливу увагу приділити питанням землекористування.

Питання оцінювання впливу на довкілля

Окремо слід звернути увагу на положення Тимчасового порядку, що стосуються висновку щодо оцінювання впливу на довкілля. Приміром, у разі продажу дозволу на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, зокрема дослідно-промислову розробку родовищ з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ) та/або видобування корисних копалин та укладання договору купівлі-продажу дозволу, до особливих умов дозволу входять заборона на провадження діяльності без отримання висновку про допустимість діяльності відповідно до вимог законодавства із захисту довкілля та обов'язок Держгеонадр внести зміни до особливих умов дозволу з урахуванням результатів оцінювання впливу на довкілля. Водночас Держгеонадр має забезпечити внесення змін до особливих умов дозволу на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, зокрема дослідно-промислову розробку родовищ з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ) та/або видобування корисних копалин або його анулювання на підставі результатів висновку щодо оцінювання впливу на довкілля у 15‑денний строк від дня отримання від надрокористувача інформації про його ухвалення. Варто наголосити, що однією з підстав позбавлення права на отримання дозволу за договором купівлі-продажу з відкладальною обставиною є неотримання протягом шести місяців висновку з оцінювання впливу на довкілля або отримання такого висновку з обґрунтуванням недопустимості провадження планованої діяльності (тобто негативного висновку). А отже, чималі труднощі для переможця може становити саме процедура отримання позитивного висновку встроки, визначені Тимчасовим порядком.

Підсумовуючи, можна зауважити, що невдовзі, ймовірно, Тимчасовий порядок набуде характеру постійного, а от переможці торгів із продажу спеціальних дозволів на користування надрами мають усвідомити, що після перемоги вони повинні виконати низку законодавчих вимог ще до початку провадження фактичної діяльності, щоб уникнути підстав, за якими їх можуть позбавити права на отримання дозволу.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати