04 січня 2024, 11:00

Можу стверджувати, що судова система майже відновила свою довоєнну активність

Олександр Зубрицький
Олександр Зубрицький «Redcliffe Partners» старший юрист судової практики

Враховуючи економічну ситуацію в країні та підвищений інтерес правоохоронних і контролюючих органів до діяльності прибуткового бізнесу, практики Litigation та White-collar crime матимуть достатньо завантаження та викликів у роботі над складними і цікавими проєктами. Олександр Зубрицький, старший юрист судової практики Redcliffe Partners, розповів нам, що спонукало його працювати в компанії, які тенденції судової практики спостерігав у 2023 р. та які має очікування щодо нових судових трендів у 2024 р.

231213-053

— Ви судовий юрист, адвокат, які головні тенденції у сфері вашої практики були у 2023 році? 

— Можу стверджувати, що судова система майже відновила свою довоєнну активність. Середній строк розгляду спорів скоротився, чому сприяло декілька факторів. З власного досвіду скажу, що суди активно проводили судові засідання у режимі відеоконференції, чому сприяло не тільки покращене технічне забезпечення, а й об’єктивне зменшення відключень світла та повітряних тривог, зокрема у м. Києві. Також суди використовують доступні засоби електронного зв’язку для комунікації з учасниками щодо судових засідань та вручення судових документів, що прискорює початок відліку процесуальних строків і розгляд справи загалом.

Серед позитивних аспектів — обов’язкова реєстрація електронного кабінету в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі для юридичних осіб, а також адвокатів, нотаріусів, виконавців, арбітражних керуючих і деяких інших учасників господарських спорів.

Ми спостерігаємо, що суди активно застосовують наслідки невиконання такої процесуальної вимоги та залишають позовні заяви без руху, а клопотання чи інші процесуальні документи — без розгляду. Слід зазначити, що з 20 лютого 2024 року аналогічні процесуальні вимоги й обмеження будуть застосовуватися до юридичних осіб — учасників цивільних та адміністративних справ, а тому рекомендую їхнім керівникам і адвокатам систематично перевіряти відомості в електронному кабінеті, щоб не пропустити процесуальні строки.

Серед негативних тенденцій 2023 року — посилення тиску правоохоронних і контролюючих органів на бізнес, використання недобросовісними боржниками судових інструментів для ухилення від виконання зобов’язань, погіршення фінансового стану компаній та виникнення ознак загроз неплатоспроможності. 

— Що спонукало вас працювати саме в Redcliffe Partners?

— Redcliffe Partners допомагає іноземним інвесторам та українському бізнесу реалізувати складні транзакційні проєкти у різних галузях і цим самим сприяє економічному відновленню держави. Команда досвідчених експертів зі значним міжнародним досвідом успішно захищає інтереси клієнтів у відносинах із державними органами, а також з іншими суб’єктами господарювання, зокрема у господарських та податкових спорах, справах про банкрутство, міжнародних арбітражних спорах і кримінальних провадженнях.

Я радий приєднатися до практик Litigation і White-collar crime, у межах яких сконцентруюся на представництві клієнтів у судових спорах, справах про банкрутство, а також на захисті їх інтересів у кримінальних провадженнях щодо корупційних та економічних злочинів, повернення арештованого майна та незаконно привласнених коштів.

— З якими запитами найчастіше звертаються клієнти практики White-collar crime? 

— Попри складнощі ведення бізнесу в умовах воєнного стану, правоохоронні органи все частіше вдаються до невиправданого тиску на бізнес і його власників. Це може проявлятися у реєстрації безпідставних кримінальних проваджень, зокрема, за заявами конкурентів чи підставних «активістів», зловживанні повноваженнями при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, неповерненні вилученого під час обшуку майна чи коштів, здійсненні психологічного тиску під час допиту особи тощо. 

Клієнти звертаються до нас за комплексним захистом від зловживань правоохоронних органів (НАБУ, БЕБ, Національної поліції) на усіх етапах досудового розслідування корупційних чи економічних злочинів. Ми розробляємо стратегію та представляємо інтереси клієнтів під час проведення слідчих дій, допиту, обшуку, оскарження дій чи бездіяльності детективів і слідчих, обрання запобіжного заходу та судового розгляду кримінальної справи. 

Оскільки Redcliffe Partners має партнерські відносини з провідними міжнародними юридичними компаніями, то окремим напрямом діяльності щодо захисту прав потерпілих є організація збору доказів за кордоном, розшук та арешт активів правопорушників, звернення до прокурора для направлення запиту про міжнародну правничу допомогу до правоохоронних органів інших країн і стягнення шкоди за цивільним позовом у кримінальному провадженні.

— Як ви ставитеся до роботи Бюро економічної безпеки України, чи обґрунтована критика його діяльності?

— За два роки роботи Бюро економічної безпеки (БЕБ), на мою думку, не виправдало очікувань, які на нього покладало українське суспільство та іноземні партнери. У зв’язку з цим вимоги МВФ щодо створення в Україні єдиного органу, який протидіятиме економічним кримінальним злочинам проти держави та ухиленню від сплати податків, а фактично перезапуску БЕБ, є логічними та обґрунтованими.

З власного досвіду скажу, що БЕБ продовжує справу свого попередника. Детективи реєструють у ЄРДР кримінальні провадження за ст. 212 КПК щодо ухилення від сплати податків і зборів без узгодженого податкового повідомлення-рішення, а лише на підставі аналітичної довідки, що є апріорі неправомірним. При цьому одночасно відбувається кваліфікація дій посадових осіб за ст. 209 КК (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) за відсутності предикатного злочину (за ст. 212 КПК). Ці дії БЕБ часто мають на меті обґрунтування перед слідчим суддею необхідності проведення тимчасового доступу чи обшуку на підприємстві та водночас створення додаткового тиску на бізнес, оскільки на практиці такі кримінальні провадження рідко завершуються обвинувальними вироками. 

— Які тенденції судової практики ви спостерігали у 2023 році? Чи можете виокремити знакові справи, що вплинули на вашу практику?

— Варто зазначити, що суди все частіше застосовують принцип добросовісності з метою захисту потерпілого учасника цивільних правовідносин. Так, це проявляється у мотивуванні рішень судів різних інстанцій посиланням на доктрину venire contra factum proprium (заборона суперечливої поведінки), зокрема, з метою запобігання недобросовісному боржнику ухилитися від виконання зобов’язання чи відповідальності за його порушення з огляду на його попередню поведінку (наприклад, постанова КЦС ВС від 11 січня 2023 року у справі №548/741/21).

Важливим також є обрання позивачем належного та ефективного способу захисту прав, інакше суд може відмовити у задоволенні позову незалежно від обґрунтованості підстав позову. Наприклад, щодо звернення з позовом про визнання виконаного або частково виконаного правочину недійсним Об’єднана палата КГС ВС у постанові від 26 травня 2023 року у справі №905/77/21 зазначила, що така вимога може бути ефективним способом захисту прав лише в разі, якщо вона поєднується з позовною вимогою про застосування наслідків недійсності правочину, зокрема, про стягнення коштів або витребування майна з володіння відповідача. 

Такий висновок додатково підтверджує позицію Верховного Суду про те, що ініціювання спору про недійсність правочину з метою створення підстав для подальшого звернення до суду з іншим позовом чи отримання доказу для іншої справи є недопустимим.

У справах про банкрутство слід виділити постанову КГС ВС від 3 жовтня 2023 року у справі №913/101/23 щодо застосування положень п. 1-6 розд. «Прикінцеві та перехідні положення» Кодексу України з процедур банкрутства, які набрали чинності 29 липня 2023 року. Вказаними положеннями, серед іншого, передбачено, що на період дії воєнного стану, а також протягом шести місяців після його припинення чи скасування: 

  • господарський суд відмовляє у відкритті провадження у справі про банкрутство за заявою кредитора, якщо боржник доведе, зокрема, що вимоги кредитора не задоволені внаслідок збройної агресії проти України, у тому числі через перебування єдиного майнового комплексу боржника на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на тимчасово окупованих територіях;

  • не застосовуються до органів управління боржника положення про солідарну відповідальність, передбачені ч. 6 ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства, якщо боржник не звернувся до суду із заявою про відкриття провадження у справі у передбачених Кодексом випадках внаслідок збройної агресії проти України;

  • суд може відкрити провадження у справі про банкрутство без здійснення авансування винагороди арбітражному керуючому, якщо заявник надасть угоду з арбітражним керуючим про виконання повноважень у справі. Відповідно суд призначає такого арбітражного керуючого розпорядником майна. 

Верховний Суд дійшов висновку, що положення п. 1-6 розд. «Прикінцеві та перехідні положення» Кодексу України з процедур банкрутства мають ретроспективну дію і поширюються на передбачені цією нормою правовідносини від початку війни 24 лютого 2022 року, а тому суд має враховувати такі обмеження при розв’язанні вказаних вище питань.

231213-001 — Які у вас очікування щодо нових судових трендів у 2024 році? 

— Поширеними можуть стати корпоративні спори щодо застосування Закону України «Про акціонерні товариства» у новій редакції, яка діє з 1 січня 2023 року. Наприклад, директори та члени наглядової ради можуть нести солідарну відповідальність за збитки, завдані неналежним виконанням посадових обов’язків, перелік яких значно розширений у новій редакції Закону. 

Об’єднана палата КГС ВС у постанові від 18 серпня 2023 року у справі №910/21280/21 дійшла висновку, що виконання особою своїх посадових обов’язків необхідно оцінювати не з формальної сторони, а перевіряти, чи особа діяла добросовісно, в інтересах і на користь товариства, проявляла дбайливе ставлення та лояльність до товариства (уникала конфлікту інтересів і діяла під час ухвалення рішень лише в інтересах останнього). 

Об’єднана палата у цій справі також вказала, що вимоги до кількох посадових осіб, які заподіяли шкоду банку, мають розглядатися в одній справі. З огляду на такий висновок вважаю, що акціонерні товариства мають усі підстави пред’являти позови про стягнення збитків не тільки з директора, а солідарно з директора та членів наглядової ради, якщо збитки заподіяні їхніми узгодженими діями й охоплюються спільним умислом. 

Особливо це актуально для похідного позову акціонера чи учасника юридичної особи у справі про стягнення збитків з менеджменту на підставі ст. 54 Господарського процесуального кодексу України.

Також очікуємо підвищення попиту на податкові спори, зокрема з огляду на відновлення проведення планових податкових перевірок платників податків, які надають фінансові або платіжні послуги, здійснюють виробництво або реалізацію підакцизної продукції, та інших платників, які за підсумками 2021 року відповідають одному зі встановлених законом критеріїв. 

Враховуючи економічну ситуацію в країні та підвищений інтерес правоохоронних і контролюючих органів до діяльності прибуткового бізнесу, вважаємо, що практики Litigation та White-collar crime матимуть достатньо завантаження та викликів у роботі над складними і цікавими проєктами.

— Які ваші плани на майбутнє, які напрями роботи вважаєте найбільш пріоритетними найближчим часом? 

— Найбільшим викликом для бізнесу, громадян та іноземних інвесторів є війна в Україні, яка продовжує мати значний вплив на всі сфери економіки та суспільства. Redcliffe Partners та її співробітники, частина з яких служать у Збройних силах України, щодня докладають зусилля для наближення перемоги, і це є головним пріоритетом на 2024 рік.

Поряд з цим стягнення збитків з держави-агресора є стратегічним напрямом роботи для команди Redcliffe Partners та її міжнародних партнерів. Першочергово ми надаємо повний юридичний супровід щодо фіксування пошкодження та знищення майна: від консультування щодо фото- відеофіксації та складення актів до реєстрації кримінальних проваджень за ст. 438 Кримінального кодексу України. 

У межах Міжнародного компенсаційного механізму ведеться активна робота над запуском Реєстру збитків, завданих агресією російської федерації проти України, а також з пошуку джерел наповнення Компенсаційного фонду, тому ми уважно спостерігаємо, наскільки ефективним може бути такий спосіб отримання компенсації для наших клієнтів.

Водночас Redcliffe Partners пропонує альтернативні способи компенсації збитків, зокрема, за рахунок подання позову до інвестиційного арбітражу проти росії, а також отримання і виконання судових рішень про стягнення збитків з рф і юридичних осіб, які безпосередньо допомагають російській армії здійснювати збройну агресію в Україні. 

Міжнародно-правові механізми є усталеними та дозволяють притягнути російську федерацію до відповідальності, наприклад, за захоплення та знищення майна на тимчасово окупованих територіях України. Нещодавнє рішення Високого суду юстиції Англії та Уельсу про визнання арбітражного рішення щодо відшкодування українській групі компаній збитків, завданих незаконним захопленням росією активів групи в АР Крим у 2014 році, у розмірі 5 млрд доларів США яскраво підтверджує ефективність компенсації збитків через інвестиційний арбітраж, хоча це найбільш затратний і тривалий процес. 

Враховуючи наш досвід і розуміння бізнесу клієнта, ми завжди раді запропонувати найоптимальніші способи захисту прав та інтересів у кожному конкретному випадку.

 

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати