07 липня 2021, 10:05

Які зміни в адвокатуру принесло нещодавнє засідання РАУ?

2 і 3 липня 2021 року у м. Кам’янець-Подільський було проведено чергове засідання Ради адвокатів України (далі – РАУ), на якому було прийнято ряд важливих рішень.  


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Нова стратегія розвитку Національної асоціації адвокатів України

На засіданні була затверджена нова стратегія розвитку НААУ на наступні 2021-2025 роки. Документ складається з чотирьох основних етапів: планування (включаючи розробку стратегії), реалізація, оцінка результатів і наслідків та уточнення стратегії з метою підтримки її актуальності.

Основа мета стратегії полягає у втіленні конституційних змін у чинне законодавство, удосконаленні процедури професійної підготовки та розвитку адвокатів, покращенні ефективності системи комунікацій з усіма суб’єктами та учасниками правової реформи в Україні. Крім того, планується спростити доступ до професії. Мова йде  порядок допуску та складання іспиту, методики його оцінювання, а також подальшого стажування.

Презентуючи стратегію, заступник Голови НААУ, РАУ Валентин Гвоздій наголосив, що документ є своєрідною картою, що показує, в якому напрямку рухається НААУ.

Новий підхід до підвищення кваліфікації

Прийняті зміни до Порядку підвищення кваліфікації адвокатів, серед яких у Рад адвокатів регіону наявне право на проведення заходів з підвищення кваліфікації для адвокатів, основне місце роботи яких, визначено у відповідній адміністративно-територіальній одиниці Ради адвокатів регіону. КДКА регіонів усунуто від права проведення заходів з підвищення кваліфікації.

Члени органів адвокатського самоврядування за активну роботу мають право на отримання 5 балів підвищення кваліфікації на рік, Голова комітету захисту прав адвокатів має право на отримання 10 балів підвищення кваліфікації на рік, члени комітету захисту прав адвокатів мають право на отримання 5 балів підвищення кваліфікації на рік.

Зміни у порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України

РАУ внесла зміни до Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України і передбачила, що за наявності документального підтвердження за зверненням представників адвокатського об’єднання, до ЄРАУ може вноситися інформація про припинення членства адвокатів в адвокатських об’єднаннях. За словами заступника Голови НААУ, РАУ Валентина Гвоздія, представники адвокатських об’єднань нерідко скаржаться на те, що адвокати самостійно не подають зміни до ЄРАУ. Але оскільки положення про ведення ЄРАУ передбачає, що тільки сам адвокат може подавати зміни про себе до ЄРАУ, вплинути на цю ситуацію раніше було неможливо, попри те що за такі порушення передбачена відповідальність. Також РАУ передбачила можливість подавати документи до ЄРАУ в електронному вигляді, скріплені електронним цифровим підписом.

Піднято питання про заборгованість за БПД

Наразі існує заборгованість перед адвокатами за надану ними безоплатну правничу допомогу. НААУ надіслала листа до Рахункової палати щодо перевірки використання коштів в системі безоплатної правової допомоги і перевірки несвоєчасної компенсації адвокатам коштів за роботу в системі БПД.

Роз’яснення щодо складання адвокатських запитів

Адвокатам рекомендовано під час складання адвокатських запитів, користуватися роз’ясненнями РАУ, затвердженими раніше. Щодо зазначення доцільності, мети отримання необхідної інформації - ст. 24 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» чітко визначає вимоги до адвокатського запиту. Адвокат вправі направити адвокатський запит не для задоволення власної допитливості і у своїх особистих інтересах, а лише в межах виконання договору з клієнтом з метою надання останньому правової допомоги. Абзацем 3 ч. 1 ст. 24 Закону подавати адвокатські запити з метою одержання консультацій і роз'яснень положень законодавства заборонено. Проте в чинному законодавстві не має жодної обов’язкової вимоги щодо зазначення доцільності, мети отримання необхідної інформації. 

У випадку, коли адвокат вважає зазначення інформації щодо доцільності, мети отримання ним необхідної інформації та копій документів є доречним та необхідним саме у його випадку, додаткове зазначення такої інформації не є забороною. В свою чергу, мотив, мета та доцільність отримання інформації та копій документів, шляхом направлення адвокатського запиту може стосуватися питань, з яких клієнт звертався за допомогою до адвоката, що в розумінні ст. 22 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» є адвокатською таємницею. В такому випадку, рекомендовано адвокату отримувати згоду клієнта на розголошення певної інформації, яка зазначається у адвокатському запиті та може становити адвокатську таємницю, згідно ч. 2 ст. 22 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Внесено зміни до порядку оформлення протоколів про адмінправопорушення

Відбулось внесення змін до Порядку оформлення головою ради адвокатів АРК, областей, міста Київ та Севастополя або уповноваженим радою членом ради адвокатів матеріали про адміністративні правопорушення. Прийнято рішення, щодо викладення розділу ІІ п.3 у наступній редакції: провадження за заявою про адміністративне правопорушення, передбачене ст.212-3 КУпАП, у частині порушення права адвоката на інформацію, порушується за заявами адвоката, КДКА її палати або члена, на території юрисдикції відповідної ради адвокатів регіону, за адресою основного робочого місця адвоката, КДКА, її палати або за місцем знаходження органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань, що допустили правопорушення.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати