06 травня 2021, 12:34

Як громадяни зможуть контролювати діяльність усіх гілок влади: законопроект

До Верховної Ради України подано законопроект, який визначає правові та організаційні засади громадського контролю та громадського діалогу в Україні.

Читайте також: "Що зміниться у повноваженнях АМКУ за новим законопроектом?"

Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

Відсутність єдиного законодавчого акта, який би визначав механізм реалізації право народу контролювати діяльність усіх гілок влади, а також органів місцевого самоврядування, створює перешкоди для кожного громадянина вимагати від органів влади, їх посадових і службових осіб належного виконання Конституції і законів України, нерідко породжує на державному або регіональному рівні громадянські конфлікти і протистояння. Сьогодні в Україні на сучасному етапі її державотворення, враховуючи суспільні реалії та динаміку змін, вибрано орієнтир на створення якісно продуктивної концепції і громадського контролю, що має відповідати принциповим засадам становлення та утвердження соціально-правової держави.

Законопроектом № 5458 від 30.04.2021 передбачається:

- визначення громадського контролю як однієї з форм реалізації конституційних повноважень народу, що полягає у безпосередньому, безоплатному контролі громадянами України, зокрема членами політичних партій, громадських об'єднань, інших інститутів громадянського суспільства (далі - суб'єкти громадянського контролю), за діяльністю органів влади, їх посадових і службових осіб (далі - об’єкти громадянського контролю) з метою нагляду, перевірки та оцінки діяльності об'єктів громадського контролю на предмет відповідності актам законодавства, та суспільним інтересам з контролю за відповідністю діяльності об'єктів громадського  контролю та за дотриманням  ними державної дисципліни;

- визначення громадського діалогу як процесу визначення та зближення позицій, досягнення спільних домовленостей та прийняття узгоджених рішень сторонами громадського діалогу, які представляють суспільні інтереси та органів державної влади з питань формування та реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин;

- пропонуються такі форми контролю: громадський моніторинг, громадська експертиза, громадські слухання, громадська перевірка, громадське розслідування;

- передбачається, що особи, які здійснюють громадський контроль або приймають участь у проведені громадського діалогу, не мають права вчиняти дії, віднесені законодавством до виключної компетенції органів державної влади та органів місцевого самоврядування, наділених функціями державного нагляду та контролю;

- втручання об’єктів громадського контролю в законну діяльність суб'єктів громадського контролю заборонено;

- за перешкоджання суб'єктам громадського контролю в їх законній діяльності, а також за переслідування суб'єкта громадського контролю у зв'язку з його участю в організації та здійсненні громадського контролю та/або проведені громадського діалогу об’єкти громадського контролю нестимуть відповідальність передбачену законом;

- громадський діалог пропонується здійснювати між суб’єктами та об’єктами громадського контролю у формах: обміну інформацією; консультацій; узгоджувальних процедур;

- визначаються права та обов’язки суб'єктів та об’єктів громадянського контролю, принципи цієї діяльності, державні гарантії та завдання;

- передбачається, що участь суб'єктів громадського контролю в процедурах громадського контролю або проведенні громадського діалогу у разі наявності конфлікту інтересів забороняється;

- порушення законодавства України про громадський контроль та громадський діалог тягне за собою дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законами України.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати