30 грудня 2021, 10:07

Правові підстави експлуатації атракціонів

Координаційний центр з надання правової допомоги

Заступник начальника відділу «Слобожанське бюро правової допомоги» Дніпровського місцевого центру з надання вторинної правової допомоги Ірина Лабойко нагадала порядок введення в експлуатацію атракціонів.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Перш за все необхідно зазначити, що вимоги до експлуатації атракціонів встановлюють Правила будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, які затверджено наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 01.03.2006 р. № 110. Дія цих Правил поширюється на суб’єктів господарювання, які здійснюють виготовлення, монтаж, ремонт, реконструкцію, налагодження і забезпечення безпечної експлуатації стаціонарних, пересувних і мобільних атракціонів таких типів:

 • катальні механізовані та немеханізовані(каруселі, гойдалки, качалки, катальні гори, гірки, колеса огляду, вежі, дороги, автодроми, катапульти);
 • атракціони з еластичними елементами (катапульти, стрибки з висоти на еластичному тросі);
 • водні (гірки, спуски);
 • спортивні (силові, тренажери, тири, батути);
 • обладнання дитячих ігрових майданчиків, у тому числі каруселі, гойдалки, качалки, гірки.

Дія цих Правил не поширюється на:

 • видові та ігрові атракціони;
 • надувні атракціони, у тому числі водні;
 • атракціони, у яких використовуються тварини;
 • лабіринти, кімнати сміху.

Загальні вимоги до монтажу атракціонів

Звертаю увагу, що монтаж (демонтаж) та  налагодження атракціонів мають виконувати організації, що отримали дозвіл органу з нагляду за охороною праці на виконання таких робіт.

Монтаж (демонтаж) і налагодження атракціонів, що не віднесені до атракціонів підвищеної небезпеки, а також атракціонів пересувних містечок дозволяється здійснювати технічними службами власника атракціонів із залученням, за необхідності, інших організацій. Після монтажу атракціону організація, що його проводила, складає акт про допуск атракціону до експлуатації. В акті має зазначатися повна назва монтажної організації, номер і дата видачі їй дозволу органу з нагляду за охороною праці.

Експлуатація та технічний огляд атракціонів

Суб’єкти господарювання, які мають намір експлуатувати атракціони, віднесені до атракціонів підвищеної небезпеки відповідно до пункту 3.1.3 цих Правил, а також дитячі механізовані атракціони, мають отримати дозвіл територіального органу з нагляду за охороною праці відповідно до вимог ДНАОП 0.00-4.05-03. Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки видається територіальним органом Держпраці за місцем державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи – підприємця.

Строк видачі дозволу становить десять робочих днів з дня отримання документів.

Допуск атракціонів до експлуатації здійснюється в таких випадках:

 • після монтажу;
 • після реконструкції атракціону;
 • на початку кожного сезону;
 • після ремонту атракціону;
 • після перерви в експлуатації більше ніж на 12 місяців
 • після проведення експертного обстеження атракціону
 • після заборони експлуатації посадовою особою територіального органу з нагляду за охороною праці у разі виявлення дефектів, пошкоджень і порушень цих Правил, що впливають на їх безпечну експлуатацію.

Строк дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або на експлуатацію машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки становить п’ять років. У разі коли під час строку дії дозволу роботодавцем не порушено його умов, строк дії такого дозволу продовжується на наступні п’ять років на підставі заяви роботодавця, поданої не пізніше десяти робочих днів до закінчення дії дозволу, за формою згідно з додатком 5, та оригіналу дозволу.

Технічний огляд атракціонів

Атракціони, що перебувають в експлуатації, повинні підлягати періодичному технічному огляду після міжсезонного зберігання, але не рідше одного разу на 12 місяців.

Технічний огляд атракціонів має на меті встановити, що:

 • атракціон перебуває у справному стані, який забезпечує його безпечну експлуатацію;
 • організація нагляду та обслуговування атракціонів відповідає вимогам цих Правил.

Не дозволяється перед проведенням технічного огляду відновлювати лакофарбові покриття металевих конструкцій атракціонів.

Технічний огляд має включати:

 • вивчення експлуатаційних, конструкторських і ремонтних документів;
 • аналіз умов та режимів експлуатації;
 • проведення огляду атракціону;
 • проведення перевірки на функціонування механізмів і випробування атракціону;
 • оцінка технічного стану;
 • визначення умов експлуатації та строку чергового технічного огляду.

Результати технічного огляду оформляються актом і заносяться до паспорта атракціону.

Після проведення технічного огляду атракціону спеціалізована організація, що його проводила, надсилає до уповноваженої організації за своїм місцезнаходженням супроводжувальний лист і повідомлення про результати технічного огляду відповідно до вимог Порядку ведення обліку даних про технічний стан машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 06.12.2004 №270 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.12.2004 за № 1604/10203

Організація безпечної експлуатації та обслуговування атракціонів

Суб’єкт господарювання, який експлуатує атракціони, забезпечує їх утримання в справному стані та безпечну експлуатацію шляхом організації належного обслуговування, технічного огляду та ремонту власними силами або укладає договір із спеціалізованою організацією на виконання робіт.

Суб’єкт господарювання:

 • призначає працівника, відповідального за безпечну експлуатацію атракціонів;
 • призначає працівника, відповідального за утримання атракціонів у справному стані;
 • призначає обслуговувальний і ремонтний персонал (операторів, контролерів, електриків, слюсарів-ремонтників, налагоджувальників, монтажників тощо);
 • створює ремонтну службу;
 • установлює порядок проведення періодичного технічного обслуговування та ремонту;
 • забезпечує в установлений термін і у випадках, зазначених у пунктах 10.3.1 і 10.3.3 цих Правил, проведення технічних оглядів;
 • забезпечує умови для виконання відповідальними працівниками, обслуговувальним персоналом своїх обов’язків;
 • організовує розроблення Положення про навчання з питань охорони праці, яке затверджується його наказом і діє в межах підприємства, та забезпечує його виконання;
 • організовує розроблення та затверджує Інструкції з охорони праці для обслуговувального і ремонтного персоналу;
 • забезпечує працівників Правилами та інструкціями.

У разі володіння атракціоном громадянином, який здійснює підприємницьку діяльність без статусу юридичної особи і без залучення найманої праці, обов’язки відповідальних працівників може виконувати цей громадянин за умови проходження ним навчання та перевірки знань з питань охорони праці та цивільного захисту у сфері техногенної безпеки.

Заборона експлуатації атракціонів

У разі виявлення дефектів, пошкоджень або відмов, а також порушень вимог цих Правил під час роботи атракціонів та їх обслуговування працівник, відповідальний за безпечну експлуатацію атракціонів, має вжити заходів щодо їх усунення, а в разі необхідності заборонити експлуатацію атракціону.

Атракціон не можна використовувати в разі:

 • виявлення дефектів, пошкоджень або відмов пристроїв і приладів безпеки;
 • наявності тріщин, деформацій у металевих конструкціях атракціону;
 • непроведення в установлені терміни технічного огляду;
 • закінчення строку служби атракціону;
 • обслуговування атракціонів ненавченими операторами;
 • невиконання приписів посадових осіб територіальних органів з нагляду за охороною праці.

Порядок розслідування аварій і нещасних випадків

Розслідування аварій та нещасних випадків, що мали місце під час експлуатації, ремонту, налагодження чи обслуговування атракціонів, здійснюється відповідно до вимог Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 №1112 (1112-2004-п) “Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві”.

Відповідальні за порушення правил

Відповідальними за порушення вимог цих Правил, за безпечність конструкції, правильність вибору матеріалів, якість виготовлення, установлення, налагодження, реконструкції, ремонту, обслуговування, технічного огляду, експертного обстеження та експлуатації є підприємство, установа, організація (незалежно від форми власності та відомчої належності), що виконали відповідні роботи.

Враховуючи вищезазначене та відповідно до статті 21 ЗУ «Про охорону праці» роботодавець повинен одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Крім того, відповідно до статті 13 ЗУ «Про охорону праці» роботодавець (суб’єкт господарювання) несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати