23 листопада 2021, 15:52

НААУ закликає парламент знизити ставки судового збору

Пресслужба НААУ

Національна асоціація адвокатів України звернулася до Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука щодо зменшення розміру ставок судового збору, аби прибрати матеріальні перешкоду для доступу громадян до правосуддя. Рішення про це ухвалила Рада адвокатів України 17 листопада 2021 року.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Читайте також: "Член КДКА не є суб’єктом декларування – рішення суду"

Про це повідомляє пресслужба НААУ.

НААУ наголошує, що звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина гарантується Конституцією України.

«Наразі існують чинники, які загрожують реалізації права на доступ до правосуддя, серед них  - високі ставки судового збору, встановлені законом. При цьому, безперечним є той факт, що за нерівних фінансових можливостей судові витрати безпосередньо обмежують реалізацію права особи на звернення до суду та отримання судового захисту. Для багатьох громадян високі ставки судового збору, зважаючи на низький рівень їхніх доходів, є стримувальним чинником при зверненні до суду», - йдеться у зверненні.

Відповідно до міжнародного та європейського права поняття доступу до правосуддя зобов’язує держави гарантувати право кожної особи на звернення до суду (за певних обставин, до альтернативного органу вирішення спорів), з метою отримання юридичного захисту, якщо права особи були порушені. Таким чином, це право допомагає особі домогтися реалізації своїх прав.

Конституційний Суд України у рішенні від 28 листопада 2013 року № 12-рп/2013 звертав увагу на те, що: «Гарантією реалізації права на судовий захист в аспекті доступу до правосуддя є встановлення законом помірного судового збору для осіб, які звертаються до суду. Це відповідає Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо заходів, що полегшують доступ до правосуддя від 14.05.1981 р. № R (81) 7: «У тій мірі, в якій судові витрати становлять явну перешкоду доступу до правосуддя, їх треба, якщо це можливо, скоротити або скасувати».

Вказаний висновок узгоджується зі статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практикою Європейського суду з прав людини. Зокрема, ЄСПЛ у своїх рішеннях у справах «Георгел і Георгета Стоїческу проти Румунії» від 26.07.2011 р., «Файед проти Сполученого Королівства», «Белле проти Франції» та інших неодноразово наголошував, що право на доступ до суду може піддаватися обмеженням, проте ці обмеження не повинні зменшувати доступ до суду.

«На підставі наведеного, керуючись статями 45, 55, 56 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», на виконання прийнятого Радою адвокатів України рішення, а також враховуючи скрутну економічну ситуацію у країні та наявність військового конфлікту, Рада адвокатів України звертається до народних депутатів Верховної Ради України з проханням ініціювати внесення законопроекту про зменшення розміру ставок судового збору з метою забезпечення належного доступу до правосуддя», - зазначено у зверненні.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати