15 серпня 2020, 11:33

Хто має право звернутися до суду у разі порушення прав територіальної громади, - рішення КАС ВС

3ААС

Якщо порушуються права територіальних громад, будь-хто з жителів має право оскаржити відповідну дію чи рішення суб`єкта владних повноважень у суді.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Читайте також: "Акт перевірки не є обов’язковим рішенням суб’єкта владних повноважень, - КАС ВС".

Про це зазначає прес-служба 3ААС. 

У випадку, якщо порушуються права територіальних громад, то будь-який з членів таких громад має право оскаржити відповідну дію чи рішення суб’єкта владних повноважень у суді, оскільки порушення прав місцевого самоврядування неминуче призводить до порушення прав кожного жителя відповідного муніципального утворення. Такого висновку дійшов Верховний Суд у складі колегії суддів третьої палати Касаційного адміністративного суду при розгляді справи  № 187/687/16-а.

Як зазначається, КАС ВС звернув увагу, що місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи.

У Рішенні Конституційного Суду від 18.06.2002 Справа N 1-16/2002 (N 12-рп/2002) у справі за конституційним поданням 45 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 140 Конституції України (справа про об’єднання територіальних громад) визначено, що положення частини першої статті 140 Конституції України визначили місцеве самоврядування як право територіальної громади - первинного суб’єкта місцевого самоврядування, основного носія його функцій і повноважень - вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України та дали визначення територіальної громади як жителів села, селища, міста чи добровільного об’єднання жителів кількох сіл у сільську громаду, а не встановили порядку об’єднання або роз’єднання самих територіальних громад.

Зокрема, питання об’єднання або роз’єднання територіальних громад, виходячи з визначеного положеннями частини першої статті 140 Конституції України поняття "територіальна громада", має вирішуватися з урахуванням відповідного волевиявлення членів цих територіальних громад, яке здійснюється згідно із законом.

Зважаючи на викладене, Конституційний Суд України дійшов висновку, що питання організації місцевого самоврядування, які не врегульовані Конституцією України, у тому числі умови та порядок об’єднання або роз’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст, мають визначатися законом (стаття 146 Конституції України).

Так, Конституційний Суд України виходив з того, що питання об’єднання або роз’єднання територіальних громад, виходячи з визначеного положеннями частини першої  статті 140 Конституції України  поняття "територіальна громада", має вирішуватися з урахуванням відповідного волевиявлення членів цих територіальних громад, яке здійснюється згідно із законом. Зважаючи на викладене, Конституційний Суд України дійшов висновку, що питання організації місцевого самоврядування, які не врегульовані  Конституцією України, у тому числі умови та порядок об’єднання або роз’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст, мають визначатися законом (стаття 146 Конституції України).

Згідно частини 1 статті 6 Закону № 280/97-ВР первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада села, селища, міста.

Питання про схвалення проекту рішення щодо добровільного об’єднання територіальних громад розглядається сільськими, селищними, міськими радами протягом 30 днів з дня його внесення на їх розгляд та з врахуванням результатів громадського обговорення (абзац 2 частини 2 статті 7 Закону № 157-VIII).

Аналіз правових норм, що підлягають застосуванню до спірних правовідносин, дає підстави для висновку про те, що статтями розділу ІІ Закону № 157-VIII визначено умови та порядок добровільного об’єднання громадян, а також чітка послідовність дій, які тісно взаємопов’язані між собою. Так кожен наступний етап добровільного об’єднання громадян може бути розпочато виключно після закінчення попереднього.

Всі мешканці територіальних громад повинні бути поінформовані про проведення громадського обговорення. Інформування мешканців територіальних громад може вчинятися різними способами (наприклад, через засоби масової інформації: телебачення, радіо; надіслання через пошту особистих листів; використання електронної пошти та ін.). Таке поінформування мешканців територіальних громад про громадські обговорення може бути підтверджено в судовому порядку.

Натомість, матеріали справи не містять доказів організації проведення громадських обговорень після 13 червня 2016 року після підготовки спільною робочою групою відповідних проектів, як і будь-якого документального підтвердження про інформування мешканців територіальних громад про громадське обговорення зазначеного питання.

Отже, саме дотримання послідовності всіх етапів є обов’язковою передумовою для добровільного об’єднання громадян на підставі чинного законодавства України з дотриманням Конституції України.

Таким чином, у випадку, якщо порушуються права територіальних громад, то будь-який з членів таких громад має право оскаржити відповідну дію чи рішення суб’єкта владних повноважень у суді, оскільки порушення прав місцевого самоврядування неминуче призводить до порушення прав кожного жителя відповідного муніципального утворення.

Нагадаємо, ВС роз’яснив, що повинні з’ясувати суди, вирішуючи спори про припинення державної служби.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати