06 вересня 2021, 18:48

Електронні лікарняні: коли та як формувати?

АПУ

2 вересня 2021 р. на засіданні Комітет АПУ з трудового права обговорили питання нових правил е-лікарняних, особливостей підтвердження тимчасової непрацездатності, порядок отримання е-лікарняного працівником та дії роботодавця.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Читайте також: "Щорічний рейтинг правничих шкіл: презентація та пресконференція"

Доповідачами виступили Наталія Драганчук, Фонд соціального страхування України, Кирило Казак, член Ради Комітету АПУ з трудового права, партнер ЮК ТОВ «КПД Консалтинг».

Модератор засідання – Сергій Сільченко, Голова Комітету АПУ з трудового права, керуючий партнер АО «Роланд».

Листок непрацездатності: нові правила

Медичний висновок про тимчасову непрацездатність – електронний документ, що формується на підставі медичних записів в електронній системі охорони здоров’я (прим. - Реєстру медичних висновків) та містить висновок лікаря за результатами медичної експертизи з тимчасової втрати працездатності, що засвідчує тимчасову непрацездатність та є підставою для створення листка непрацездатності.

Медичний висновок формується: 

1) Тільки після особистого обстеження хворого лікарем.

2) Не пізніше наступного робочого дня з дня встановлення тимчасової непрацездатності особи.

Медичний висновок – це підстава для створення лікарняного листа.

Містить:

номер запису в Реєстрі;

дату та час формування і реєстрації медичного висновку в Реєстрі;

вид медичного висновку («медичний висновок про тимчасову непрацездатність»);

категорію медичного висновку («Захворювання або травма загального характеру», «Догляд за хворою дитиною», «Догляд за хворим членом сім’ї», «Догляд за дитиною у разі хвороби особи, яка доглядає за дитиною», «Карантин», «Обсервація, самоізоляція під час дії карантину з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», «Переведення особи на легшу роботу», «Лікування в санаторно-курортному закладі», «Ортопедичне протезування», «Вагітність та пологи);

період дії медичного висновку (дата початку періоду дії, дата завершення періоду дії);

відмітку про тимчасову непрацездатність, що виникла за кордоном (за наявності);

відмітку про зв’язок медичного висновку із професійною діяльністю працівника (за наявності);

дату порушення режиму лікування та вид порушення режиму лікування (за наявності);

відмітку про наявність алкогольного та/або наркотичного сп’яніння як причини виникнення тимчасової непрацездатності (за наявності).

Листок непрацездатності (е-лікарняний) – сформований (виданий) програмними засобами Реєстру (прим. - Електронного реєстру листків непрацездатності) на підставі медичного висновку про тимчасову непрацездатність або документа, що засвідчує факт усиновлення дитини, і зареєстрований за єдиним реєстраційним номером листка непрацездатності у Реєстрі електронний документ, що є підставою для:

1) звільнення від роботи,

2) оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності,

3) призначення матеріального забезпечення та

4) надання соціальних послуг відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Електронний реєстр листків непрацездатності: відомості для працівника та роботодавця (далі – Реєстр). Реєстр складається із записів про тимчасову непрацездатність.

Запис про тимчасову непрацездатність містить такі відомості про:

тимчасово непрацездатну особу

пацієнта (у разі непрацездатності особи, зумовленої необхідністю догляду: за хворою дитиною; за хворим членом сім’ї; за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за такою дитиною)

випадок тимчасової непрацездатності

особу, яка сформувала медичний висновок в електронній системі охорони здоров’я

заклад охорони здоров’я

суму допомоги, що нарахована на підставі листка непрацездатності

відмову в оплаті перших п’яти днів тимчасової непрацездатності

порушення встановленого порядку видачі та продовження листка непрацездатності за результатами перевірки обґрунтованості його видачі та продовження;

особу, яка внесла відомості з документа про факт усиновлення дитини застрахованими особами протягом двох місяців з дня її народження, зазначеного у свідоцтві про народження.

Працівник зможе перевірити сформований листок непрацездатності з таким переліком атрибутів:

  • номер;
  • дата відкриття;
  • дата закриття;
  • причина непрацездатності.

Страхувальник первинно отримає можливість визначення параметрів пошуку переліку листків непрацездатності та за результатами пошуку отримає інформація по листках непрацездатності застрахованої особи, які працюють у страхувальника за трудовою книжкою, з таким переліком атрибутів:

  • номер;
  • дата відкриття;
  • дата закриття;
  • РНОКПП застрахованої особи;
  • прізвище ім’я по-батькові застрахованої особи.

Відмінності е-лікарняного від паперового

Електронний листок непрацездатності складається в електронній формі.

У електронного листка непрацездатності відсутня серія, але йому присвоюється унікальний номер.

В електронному листку непрацездатності оновились причини непрацездатності.

До електронного листка непрацездатності потрапляє інформація не лише найменування про страхувальника, а й його податковий номер.

Електронний листок непрацездатності постійно зберігається в Реєстрі листків непрацездатності.

Електронний листок непрацездатності формується лише на підставі медичного висновку про тимчасову непрацездатність.

Період тимчасової непрацездатності визначається строками, зазначеними у медичних висновках, які видано в межах одного випадку непрацездатності.

Особливості підтвердження тимчасової непрацездатності у перехідний період

Перехідний період - з 04 червня до 31 серпня 2021 року.

З 04 червня 2021 року – формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в електронній системі охорони є обов’язковим за умови наявності відповідної технічної можливості.

З 01 вересня 2021 року – обов'язковий для всіх закладів охорони здоров’я.

До 01 вересня 2021 року – дозволяється видача паперових листків непрацездатності за умови відсутності технічної можливості для формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність.

Після 01 вересня 2021 року - видача паперових листків непрацездатності, забороняється, окрім продовження та закриття листків непрацездатності, що були видані особам до 01 вересня 2021 року.

Порядок підтвердження тимчасової непрацездатності у перехідний період врегульовано Інструкцією по роботі з медичними висновками про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я та листками непрацездатності на період дії перехідної моделі.

Особливості підтвердження тимчасової непрацездатності у перехідний період

Відповідно до Інструкції № 1066 встановлено:

Продовження паперового листка непрацездатності до його повного закриття здійснюється виключно в паперовій формі.

Особі, у якої відкритий листок непрацездатності, - за новим випадком тимчасової непрацездатності формується медичний висновок у Реєстрі медичних висновків за умови наявності технічної можливості для формування медичних висновків у Реєстрі.

Під час продовження листків непрацездатності, виданих до 01 вересня 2021 року, суб’єкти господарювання керуються вимогами Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 листопада 2001 року № 455, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 грудня 2001 року за № 1005/6196, Положення про експертизу тимчасової непрацездатності, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 09 квітня 2008 року № 189, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 липня 2008 року за № 589/15280.

У разі якщо під час дії перехідної моделі особа, у якої сформовано медичний висновок у Реєстрі в одного суб’єкта господарювання, звернулася для проходження обстеження, консультації, доліковування, проходження реабілітації тощо до іншого суб’єкта господарювання, у якого ще відсутня технічна можливість формування медичних висновків у Реєстрі, то для такої особи відкривається листок непрацездатності як новий випадок тимчасової непрацездатності.

Випадки тимчасової непрацездатності, оформлені паперовим листком непрацездатності та е-лікарняним, є різними страховими випадками, незалежно від черговості їх отримання застрахованою особою, тому роботодавець відокремлює їх під час призначення матеріального забезпечення.

Порядок отримання е-лікарняного працівником та його дії після отримання е-лікарняного:

Звернення до відповідного медичного закладу, що в установленому порядку підключений до електронної системи охорони здоров’я.

Формування лікарем електронного медичного висновку про тимчасову непрацездатність у відповідному Реєстрі.

Формування на підставі медичного висновку (медичних висновків) про тимчасову непрацездатність в Електронному реєстрі листків непрацездатності листку непрацездатності.

Повідомлення працівником у будь-який доступний для нього спосіб комунікацій роботодавця про формування лікарем відносно нього медичного висновку про тимчасову непрацездатність.

Дії роботодавця з е-лікарняними

Оплата е-лікарняних роботодавцем:

Крок 1. Роботодавець отримує сповіщення про відкриття е-лікарняного в кабінеті страхувальника на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Інформацію про закриття такого листка непрацездатності роботодавець може побачити теж на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Крок 2. У роботодавця виникає підстава для призначення матеріального забезпечення за е-лікарняним у разі закриття такого е-лікарняного (а у разі вагітності та пологів — при відкритті е-лікарняного). При цьому роботодавець на свій розсуд може роздрукувати такий е-лікарняний чи залишити в електронному вигляді. На нашу думку, поки механізм оплати е-лікарняних ще не відшліфований, то все ж таки краще роздруковувати такий лікарняний.

Крок 3. Кадрова служба перевіряє страховий стаж працівника, щодо якого отримано е-лікарняний, та надає інформацію про страховий стаж і кількість днів, які підлягають оплаті за рахунок роботодавця та Фонду. При цьому рішення про призначення матзабезпечення приймає комісія (уповноважений) із соцстрахування на підприємстві.

Крок 4. Комісія (уповноважений) із соцстраху оформляє рішення про призначення або відмову у призначенні матзабезпечення та передає його до бухгалтерії. У рішенні зазначається загальна кількість днів для оплати, у тому числі за рахунок Фонду соцстраху.

Крок 5. Бухгалтерія нараховує лікарняні (декретні) на підставі е-лікарняного (чи його паперової роздруківки) та рішення комісії (уповноваженого) із соцстрахування.

Крок 6. Бухгалтерія протягом 5 робочих днів оформлює заяву-розрахунок та подає до відділення Фонду соцстраху за місцем обліку.

При цьому слід урахувати, що для отримання фінансування роботодавці формують заяви-розрахунки окремо для е-лікарняних і паперових листків непрацездатності. Це пов’язано з тим, що е-лікарняні не мають серії та видаються за оновленими кодами причин тимчасової непрацездатності.

Крок 7. Після отримання фінансування на спецрахунок і виплати сум лікарняних (декретних) протягом місяця потрібно подати до відділення Фонду соцстраху Повідомлення про виплату коштів застрахованій особі.

Відповідно до ч. 1 ст. 31 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» № 1105-XIV встановлено, що у разі роботи за сумісництвом, за трудовим договором (контрактом) одночасно із здійсненням підприємницької чи іншої діяльності підставою для призначення допомоги є копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою (за наявності) за основним місцем роботи.

Слід передбачити у документообігу на підприємстві використання паперової роздруківки е-лікарняного. Наразі роботодавець і за основним місцем роботи працівника, і за сумісництвом може користуватися відомостями кабінету страхувальника на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати