«Юридична Газета» №50 (652) від 11 грудня 2018 р.

Коментарі

 • Соціальна справедливість: версія 2019 р.

  Законодавство України, що регулює правовідносини в частині нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, за останні кілька років зазнало кардинальних змін

 • Зарплата в конверті: втрачає працівник чи держава?

  Поняття оплати праці з'явилося в давні часи, коли розвиток суспільного виробництва та становлення економічних відносин поступово сформували виникнення трудових взаємин між людьми

Публікації

 • Нові кодекси – інші витрати

  З набуттям чинності новими процесуальними кодексами на початку цього року цивільне та господарське процесуальне право зазнало суттєвих змін

 • Електронний суд: міф чи реальність?

  Ми живемо в епоху глобальної діджиталізації, коли не встаючи з-за столу, можна замовити продукти харчування, подивитися нові фільми та поспілкуватися з друзями

 • Доступ до суду: забезпечити чи позбавити?

  Право доступу до суду є складовою одного з фундаментальних прав, гарантованого Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод — права на справедливий суд

 • 10 ключових новацій судової реформи

  Вже минуло 2 роки від початку останньої судової реформи. Наразі ми вже можемо обговорювати її перші результати

 • Зміна парадигми

  Основне місце в судовій реформі займає реформування найвищого судового органу — Верховного Суду України, на базі якого створено новий Верховний Суд, що діє у складі Великої палати та 4-х касаційних судів

 • Судова реформа: очікування та реальність

  У 2016-2017 рр. впровадження судової реформи здійснило резонанс в юридичній спільноті України

 • Практика Верховного Суду у справах про захист речових прав

  Проведення судової реформи в Україні покладає великі сподівання на новостворений Верховний Суд як найвищий орган судової гілки влади, висновки якого є обов'язковими для всіх суб'єктів владних повноважень

 • Електронний суд та сімейне право: міф чи реальність?

  В Канаді вже кілька років доволі успішно діє електронний суд. В законодавстві чітко визначені категорії справ та суми спорів, стосовно яких можуть звертатися громадяни

 • Топ-5 рішень ВС, що долають стереотипи

  За період свого існування Верховний Суд розглянув більше ніж 73 тис. справ. На щастя, надмірна завантаженість суду не впливає на якість його роботи

 • Судові витрати

  Правове регулювання судових витрат, у зв'язку з набранням чинності новими редакціями процесуальних кодексів, зазнало значних змін

 • Валютне регулювання по-новому: до чого потрібно бути готовим?

  Наразі валютне законодавство України є однією з найбільш законодавчо зарегульованих сфер

 • Ледачі податкові органи — загальна ознака в усьому світі чи фатальний збіг?

  Справа Eqiom, C-6/16, рішення Європейського суду від 07.09.2017 р. мала на меті розкрити шахрайство шляхом зловживання Директивою ЄС та іншими актами з метою ухилення від сплати податків, але перетворилася на справу, де суд чітко вказав на «загальні» помилки податкових органів

 • Особливості виконання комерційних контрактів в умовах воєнного стану

  28.11.2018 р. в 10 областях України та внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії було введено воєнний стан

 • Витрати на професійну правничу допомогу: рух назад?

  З набуттям чинності новими редакціями процесуальних кодексів та реформуванням інституту адвокатури суттєво були лібералізовані підходи до компенсації сторонам витрат на правову допомогу

 • Адвокатський запит: ефективність інструменту

  Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокату надано право письмово звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об'єднань з адвокатським запитом з метою отримання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту

 • Довірчі інтернет-послуги

  У жовтні 2017 р. Верховна Рада України прийняла один з найважливіших нормативно-правових актів — Закон України «Про електронні довірчі послуги» №2155-VIII

Інтерв'ю