«Юридична Газета» №01-02 (343-344) від 15 січня 2013 р.

Коментарі

 • Ефективність нововведень залежатиме від готовності громадян захищати свої права

  Ефективність нововведень напряму залежатиме не лише від розмірів штрафів або кількості складених протоколів, але й готовності громадян захищати право на безпечне довкілля. Навіть найкращі закони не спрацьовують без розуміння їхнього сенсу і логіки.

 • Закон має пропрацювати півроку, щоб можна було його об’єктивно оцінювати

  Цей закон з 16 грудня забезпечить наші з вами права і так само права на здоров’я курців, оскільки там, де подають їжу, там, де нас з вами обслуговують і ми є клієнтами, не можна буде курити в приміщеннях узагалі. Якщо раніше ви викурювали 10 сигарет з кавою, то тепер вам доведеться виходити, і кількість викурених сигарет буде меншою, а відповідно, і негативний вплив на здоров’я зменшиться».

 • Закон зобов’язані виконувати всі

  Приємно відзначити, що завдяки послідовній підтримці громадськості, народних депутатів та принциповій позиції Президента Віктора Януковича з 16 грудня Україна приєдналася до кращих світових практик захисту здоров’я населення від тютюнового диму.

 • Підстави для зупинення та відмови в державній реєстрації прав

  Перелік підстав, за якими особі може бути відмовлено в державній реєстрації прав, міститься в Законі України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обмежень» від 01.07.2004 р. № 1952 зі змінами, внесеними згідно із Законом України від 04.07.2012 р. № 5037-VI, які набирають чинності з 01.01.2013 року.

 • Правові новели, які спрощують реєстрацію права власності

  Із 1 січня 2013 р. в Україні набирає чинності принципово новий порядок проведення державної реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна. Разом з цим функції з реєстрації права власності переходять до Державної реєстраційної служби. Для пересічного громадянина новий порядок містить у собі позитивні зміни.

 • Нерухомість-2013: нові проблеми для громадян?

  У зв’язку з набранням чинності Законом для багатьох постала проблема щодо обміну старих державних актів на нові, оскільки державні акти про право власності на земельну ділянку, які видавалися в різні періоди, відрізняються між собою обсягом відомостей, які до них вносили.

 • Державна реєстрація прав на об’єкти нерухомого майна та земельні ділянки в 2013 році: чергове спрощення?

  З огляду на те, що ані державні реєстратори, ані нотаріуси раніше не були наділені відповідними повноваженнями, у перші декілька місяців 2013 року можуть виникнути певні проблеми при реєстрації прав на об’єкти нерухомого майна та земельні ділянки, передусім пов’язані зі значними затримками в часі при проведенні процедур реєстрації.

 • Законодавче регулювання підтвердження повноважень захисника у кримінальному провадженні за новим КПК

  Очевидно, що законодавець під час розроблення та прийняття нової редакції КПК України та Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», врахував недоліки законодавчої регламентації його попередника.

 • У зв’язку з прийняттям Закону істотно змінилася структура самоврядування адвокатів

  Саме для ствердження адвокатури, підвищення її ролі в суспільстві мають діяти органи адвокатського самоврядування. Нині у зв’язку з прийняттям Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» істотно змінилася структура самоврядування адвокатів, частково їх персональний склад, особливо щодо ключових посад.

 • Посвідчення адвоката: право чи обов’язок?

  Якщо брати до уваги адвокатів, які досить тісно працюють саме із суспільством, то вони виконують особливу роль. Обов’язки таких осіб не обмежуються сумлінним виконанням свого обов’язку в межах закону. Адвокат повинен діяти в інтересах права в цілому, але водночас і в інтересах тих людей, чиї права та свободи йому довірено захищати, тобто не лише виступати в суді від імені клієнта, а й надавати йому юридичну допомогу у вигляді порад і консультацій.

 • Законодавче закріплення в КПК обов’язків адвоката надавати слідчому договір між ним та клієнтом: недоліки та позитивні аспекти

  Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 50 КПК України, повноваження захисника на участь у кримінальному провадженні підтверджуються ордером, договором із захисником або дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.

 • Хто надійніший? Захисник у кримінальному процесі – етапи великого шляху: 2000–2012

  По-перше, фахівець у галузі права – це хто? Жодним нормативним актом чітко не визначено, хто може вважатися фахівцем у галузі права. Особа, яка має вищу юридичну освіту? Тоді… будь-який випускник будь-якого юридичного відділення або факультету будь-якого навчального закладу, без будь-якого професійного стажу є фахівцем?

 • Чи достатньо одного дозволу на розміщення зовнішньої реклами?

  Саме співвідношення дозволу та договору, що породжують різні за змістом правовідносини – публічно-правові та господарські, часто і є каменем спотикання, що призводить до формування неоднозначної судової практики у такого роду спорах

 • Черговий нормативний акт у сфері охорони здоров’я

  Відсутність належного контролю за якістю наданої медичної послуги, медичного обслуговування населення, призвела до того, що діяльність закладів охорони здоров’я набула комерційного забарвлення, де основною метою стоїть отримання прибутку, а не турбота про здоров’я пацієнта та ефективність медичного обслуговування

 • Питання балансу – відповідь щодо ефективності в кожному конкретному випадку

  Саме баланс делегування і можливості вільного прийняття управлінських рішень із контролем дотримання основоположних принципів роботи фірми та її бізнес-процесів забезпечить ефективність функціонування і розвитку компанії

 • Ефективніше за все комбінувати різні стилі

  Будь-який стиль керівництва передбачає специфічні вимоги до керівників, і недотримання таких вимог може призвести до зниження ефективності всього робочого процесу

 • «Legal dream team» – юридична команда мрії

  Але в юридичному бізнесі, як і в будь-якому іншому, немає ідеальних схем управління. Кожна схема індивідуальна і навряд чи може бути придатна одночасно для всіх компаній.

 • Направляти і координувати – як стиль управління

  Управління юридичною компанією є досить умовним судженням. Сама професія юриста передбачає наявність творчого підходу, натхнення, що не завжди відбувається за відповідною командою керівника компанії.

 • Угода про надання правової допомоги у повному обсязі є адвокатською темницею

  Право адвоката здійснювати захист або представництво інтересів у конкретному кримінальному проваджені виникає саме з моменту укладання угоди про надання правової допомоги. У цій угоді має бути вказаний, який саме обсяг правової допомоги зобов’язався здійснити адвокат.

Публікації

 • Ще раз про державний земельний кадастр

  У СРСР вся земля належала державі, проте за демократичних часів такий стан справ мав змінитися, тож у 1991 році громадяни отримали низку законодавчих актів, які поклали початок приватизації земельних ділянок. З огляду на ці прогресивні зміни, на сьогоднішній день велика частина території України вже знаходиться у приватній власності. Всього в Україні сформовано близько 25 млн земельних ділянок, більшість з яких належить юридичним особам. Земля України обмежена в обороті. На сьогодні країна потребує закону, який регламентуватиме оборот ділянок пайових земель.

 • Судовий контроль за реалізацією дискреційних повноважень влади

  Дискреційні повноваження органів виконавчої влади, межі й умови їх здійснення та небезпеки для прав і свобод громадян, які створює застосування цих повноважень, привертає все більшу увагу демократичних суспільств. Свідченням цієї уваги є, зокрема, прийняття Комітетом Міністрів Ради Європи Рекомендації від 11.03.1980 р. № R(80)2 Державам-членам «Стосовно реалізації адміністративними органами влади дискреційних повноважень».

 • Судова практика розірвання шлюбу за наявності іноземного елемента

  Здавалося б, розірвання шлюбу між подружжям – одна з найлегших категорій справ у юридичній (судовій) практиці. Так вважає більшість юристів і без остраху береться за написання позовів та представництво інтересів громадян у судах та інших державних органах. Однак непростою справою може виявитися розірвання шлюбу між громадянином України та іноземцем.

 • Судова практика в Україні

  Демократичні процеси, що відбуваються в Україні, зумовлюють багатоманітність суспільних відносин, яка ускладнює їх правове регулювання. Саме тому українське законодавство характеризується частими змінами та доповненнями, що викликають більше питань, ніж відповідей у конфліктних ситуаціях – і справа доходить до суду.

 • Судимося з банком. «Ощадбанк»

  Кредитний і будівельний бум 2006–2008 років зробив багатьох наших співгромадян власниками квартир, будинків і земельних ділянок, придбаних на позикові кошти. Але в подальшому криза та девальвація гривні перетворила більшість щасливих позичальників на банкрутів.

 • Проблемні питання розірвання господарських договорів оренди в судовому порядку

  Питання примусового припинення орендних відносин у зв’язку з сезонними коливання попиту на оренду нерухомості та наслідками світової фінансової кризи в останні роки набуває все більшої актуальності в нашій країні. Оскільки через зазначені причини або орендодавець знайшов більш «вигідного» клієнта або орендар перестає своєчасно та/або у повному обсязі сплачувати орендні платежі та останні (орендодавець та орендар) не досягли згоди щодо розірвання договору в такій ситуації залишається лише звертатися до господарського суду з вимогою про розірвання такого договору.

 • Механізми захисту честі та гідності особи, зганьбленої в мережі Інтернет

  Потреба в захисті честі та гідності особи, яку зганьблено в мережі Інтернет, призвела до самостійного вироблення в Україні юристами-практиками певних механізмів щодо цього. Як відомо, для пред’явлення будь-якого цивільного позову необхідно мати дані про відповідача. Відсутність таких даних, як правило, і становить труднощі, щоб подати позов, оскільки найчастіше в Інтернет-інформації або відсутнє ім’я автора, або його неможливо ідентифікувати (люди пишуть образливі речі під різними «ніками», остерігаючись викриття і відповідальності).

 • Декілька міркувань стосовно статусу відомостей державного реєстру юридичних осіб

  У своїй практиці нам довелося неодноразово застосовувати законодавство про статус відомостей єдиного державного реєстру юридичних осіб. При цьому, як виявилося, інколи розуміння відповідних положень викликає проблеми у тих, хто має їх застосовувати майже щоденно: нотаріусів, практикуючих юристів, органів державної влади, судів тощо. Йдеться про статтю 18 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

 • Витівки ПриватБанку, або Хто поручиться, той і мучиться

  Сьогодні часто доводиться чути: «ПриватБанк забрав машину, ПриватБанк відбирає майно, ПриватБанк незаконно...» Що ж робити? Історія одного з клієнтів компанії, який зіткнувся зі свавіллям згаданого банку, почалася в барвистий 2007 рік, рік кредитного буму, коли українські банки вселили нашим громадянам, що немає нічого простішого, ніж оновити наявне житло, придбати автомобіль класу «Люкс» і взяти кредит на старт-ап проекту світового масштабу. Піддавшись духу часу, пан N. разом з двома товаришами взяли кредит на певну суму валютних одиниць, де наш клієнт виступив поручителем. Бізнес, на жаль, так і не стартонув, принаймні в тому складі партнерів, який спочатку планувався. Кредит же фактичний його одержувач деякий час використовував. Але недовго.

 • Виконання рішень судів України в площині Європейських стандартів та стандартів Європейського суду з прав людини

  15 січня 2010 року стало остаточним (за термінологією національного законодавства «набрало законної сили») так зване «пілотне» Рішення Європейського суду з прав людини (далі – Суд) від 15 жовтня 2009 року у справі «Юрій Миколайович Іванов проти України». Суд дуже рідко застосовує процедуру «пілотного» рішення, оскільки такі рішення свідчать про вкрай незадовільну ситуацію в державі з дотриманням прав людини. На день ухвалення цього рішення воно було четвертим у практиці Суду взагалі і перше – відносно України.

 • Без права на захист від неправомірних дій?

  Приводом для написання цієї статті стали тенденції останніх двох років у практиці розгляду податкових спорів, що тривожать багатьох юристів, які практикують податкове право. Йдеться про спори, предметом яких є оскарження неправомірних дій та бездіяльності, зокрема – дій та бездіяльності податківців.

 • Аналіз останніх законодавчих змін щодо виконання господарських зобов’язань

  Питання ефективності правових механізмів, які забезпечують реальну можливість виконання рішення щодо стягнення заборгованості за кредитними договорами, помітно актуалізувалось після фінансової кризи, коли проблему масового неповернення позик та кредитів відчули на собі практично всі українські банки.

 • Актуальні тренди в податкових спорах 2012 року

  Незважаючи на проголошення органами Державної податкової служби України (далі – ДПС) курсу на реформування служби від фіскального органу до сервісної організації, питання наповнення бюджету залишається основною функцією служби. Разом з тим, велика кількість податкових спорів у 2012 році вказує на неоднозначність підходів податкової до проведення перевірок та виявлення порушень податкового законодавства. У зв’язку з цим, часто-густо платники податків змушені звертатися по захист своїх прав до суду.

 • Правове регулювання куріння в громадських місцях

  З метою обговорення майбутньої практики виконання норм закону про заборону куріння 20 грудня відбулося засідання фінансово-правового комітету клубу HOTELIERO, участь в якому взяли представники столичних ресторанів і готелів.

 • «A good year»: земельна реформа 2012 року

  Підбиваючи підсумки законотворчої діяльності впродовж трьох кварталів 2012 року, не можна не відзначити активізацію законодавця в сфері земельного законодавства, наслідком якої стало прийняття закону щодо розмежування земель державної та комунальної власності, закону про внесення змін до Закону України «Про банки та банківську діяльність» у зв’язку зі створенням державного земельного банку, а також підготовку та доопрацювання низки законопроектів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

 • Місце та роль адвокатури в розвитку демократичної держави

  З огляду на ситуацію, що склалася, на сьогодні постала необхідність обговорення питань, що є нагальними в діяльності адвокатури. Дійсно, протягом 2012 року відбулися значні зміни в нормативно-правовому регулюванні діяльності адвокатури. По-перше, було прийнято Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», у результаті чого зазнала змін адвокатура України. По-друге, прийняття Кримінального процесуального кодексу України також значно вплинуло на правову позицію та статус адвокатів у кримінальній юстиції.

 • ІІ Національний конкурс з міжнародного арбітражу

  З метою підвищення рівня знань та сприяння розвитку практичних навичок у студентів українських юридичних факультетів у сфері міжнародного комерційного права та арбітражу міжнародною неприбутковою асоціацією «Європейська арбітражна палата» (м. Брюссель, Бельгія) уже вдруге проводиться національний конкурс з міжнародного арбітражу.

 • Злиття та поглинання

  З метою обміну досвідом та ознайомленням з тенденціями ринку в листопаді минулого року було проведено IV Щорічний національний форум «Злиття та поглинання в Україні» за участі провідних компаній країни

 • Манера керівництва: яку обрати?

  Як і будь-яка організація, юридична компанія, що хоче достягти успіху на ринку, повинна виробити певну формулу, правильно підібрані елементи якої допоможуть досягти поставленої мети. Формула ця може бути з одним невідомим чи кількома, може бути досить складною, а може бути зрозуміла будь-якому юристу-початківцю. Головне – все ж таки правильно скласти всі елементи такої «юридичної математики».

Інтерв'ю

 • Ми маємо декриміналізувати низку статей чинного ККУ

  Вади мажоритарної виборчої системи, що проявилися в порушеннях під час виборів 2012 року, призвели до негативних висновків міжнародних спостерігачів. Використання адміністративного ресурсу, тотальний підкуп виборців та інші зловживання, зокрема, спотворення результатів виборів як таких, яке відбулося саме в мажоритарних округах, вкотре продемонструвало недоліки існуючої в Україні виборчої системи, з огляду на минулорічні вибори.