11 жовтня 2019, 12:46

Зупинення виконання рішення суду в податкових спорах

Опубліковано в №41-42(695-696)

Костянтин Чарторийський
Костянтин Чарторийський «TaxLink, платформа податкових знань» експерт

Достатньо часто трапляються випадки, коли платник податків звертається з касаційною скаргою до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, а також із заявою про зупинення виконання рішення суду, яке набрало чинності. Насамперед, це зумовлено тим, що після винесення судом апеляційної інстанції рішення у справі грошове зобов'язання, нараховане контролюючим органом, отримує статус узгодженого зобов'язання та юридично перетворюється у податковий борг. Таким чином, під час розгляду справи в суді касаційної інстанції контролюючий орган може застосовувати до платника податків різні негативні податкові наслідки — стягнення податкового боргу, виникнення податкової застави, зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків, адміністративний арешт тощо. Тому виникає закономірне питання — наскільки ефективним є спосіб зупинення виконання рішення суду в податкових спорах?


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Законодавчі норми щодо зупинення виконання рішення суду

Ч. 1 ст. 340 Кодексу адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. №2747‑IV (далі — КАС України) передбачено, що суддя-доповідач під час підготовки справи до касаційного розгляду з'ясовує склад учасників справи; вирішує письмово заявлені клопотання учасників справи; вирішує питання про можливість попереднього розгляду справи або письмового провадження за наявними у справі матеріалами в суді касаційної інстанції; вирішує питання про зупинення виконання судових рішень, які оскаржуються; вирішує інші питання, необхідні для касаційного розгляду справи. Отже, суддя-доповідач на стадії підготовки справи до касаційного розгляду зобов'язаний вирішити питання про зупинення виконання рішень суду, які оскаржуються в касаційні інстанції.

Також ст. 375 КАС України визначено, що суд касаційної інстанції за заявою учасника справи або за своєю ініціативою може зупинити виконання оскаржуваного судового рішення або зупинити його дію (якщо рішення не передбачає примусового виконання) до закінчення його перегляду в касаційному порядку. Про зупинення виконання або зупинення дії судового рішення постановляється ухвала. Суд касаційної інстанції у постанові за результатами перегляду оскаржуваного судового рішення вирішує питання про поновлення його виконання (дії). Таким чином, процесуальні норми надають право платнику звернутися із заявою до суду про зупинення виконання рішення суду. При цьому зупинення дії рішення судів, що оскаржуються, можливе до закінчення його перегляду в суді касаційної інстанції.

Судова практика щодо цього питання

Погляди судів на зупинення виконання рішення суду є достатньо односторонніми, переважно не на користь платників податків. Однак трапляються поодинокі випадки, коли суд стає на бік платників податків.

Зокрема, основними аргументами суду не на користь платника податків є такі:

  • зупинення дії оскаржуваних судових рішень є правом, а не обов'язком суду касаційної інстанції (Ухвала у справі №826/7343/18 від 18.06.2019 р.);
  • може застосовуватися судом у виняткових випадках за наявності вагомих і переконливих доводів, підтверджених доказами, або існування об'єктивних для цього обставин, а також здійснюватися таким чином, щоб не допустити порушення прав інших учасників справи (Ухвала у справі №826/7343/18 від 18.06.2019 р.);
  • заявлене клопотання по суті є клопотанням про забезпечення позову шляхом заборони реалізації оскаржуваного податкового повідомлення-рішення, повноважень на розгляд якого суд касаційної інстанції не має (Ухвала від 04.09.2019 р., справа №120/4362/18‑а);
  • розгляд клопотання про зупинення виконання судових рішень можливий виключно в порядку підготовки справи до касаційного розгляду, а не на стадії відкриття провадження (Ухвала від 05.08.2019 р., справа №810/919/18).

Водночас наявні поодинокі рішення, які спрямовані на користь платника. В такому випадку основними аргументами суду є наступні:

  • справа має виняткове значення для позивача, враховуючи, що предметом адміністративного спору є донарахування йому податкового зобов'язання, яке виникло внаслідок прощення кредитором частини боргу за договором іпотечного кредиту на придбання житла, яке є заставою для погашення боргу. При цьому нарахована ДФС сума податкового зобов'язання є дуже значною для скаржника, а її примусове стягнення потягне накладення арешту на нерухоме майно, яке є його єдиним житлом (Ухвала у справі №826/4240/18 від 05.06.2019 р.);
  • враховуючи той факт, що сума, яка підлягає стягненню, є суттєвою для позивача і може призвести до його скрутного фінансового становища, суд вважає за можливе задовольнити клопотання (Ухвала від 01.02.2018 р. №640/7258/17);
  • не зупинення виконання оскаржуваної постанови може значно ускладнити чи унеможливити ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача (Ухвала від 01.02.2018 р. №640/7258/17);
  • враховуючи той факт, що виконання оскаржуваного рішення призведе до скрутного фінансового становища позивача, паралізує його фінансово-господарську діяльність, призведе до необхідності скорочення частини персоналу та можливого банкрутства підприємства, суд вважає за можливе задовольнити клопотання (Ухвала від 01.02.2018 р. №810/1939/17).

Отже, платники податків повинні розуміти, що судова практика у процесі розгляду питань щодо зупинення виконання рішення суду сформована не на користь платників. Однак у разі такого звернення до суду скаржники повинні врахувати певні доводи, які можуть мати вирішальну роль під час розгляду справи. Зокрема, у клопотанні необхідно вказувати про те, що така справа має визначальне значення для платника, а сума донарахувань з боку контролюючого органу є доволі значною; надавати докази того, що скаржник не може самостійно сплатити податковий борг, адже на рахунку недостатньо коштів для його сплати; сплата такої суми призведе до скрутного становища платника, паралізує його господарську діяльність; може призвести до скорочення персоналу та банкрутства підприємства загалом. Проте з огляду на проаналізовані судові рішення, така аргументація не завжди гарантує вам задоволення клопотання про зупинення виконання рішення суду, але підвищує шанси на його успішний розгляд.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати