07 червня 2023, 17:49

Оновлені правила для відхилення тендерної пропозиції

Тетяна Руденко
Тетяна Руденко адвокат у сфері захисту економічної конкуренції, публічних закупівель

Одне з найважливіших питань у процесі закупівлі – розгляд пропозиції та її відхилення. 


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Підстави для відхилення тендерної пропозиції викладені в п. 44 Особливостей. 

З 19.10.2022, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, замовники, що зобов’язані здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону, проводять закупівлі з урахуванням Особливостей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 (зі змінами) (далі – Особливості) на виконання вимог Закону.

Чергові зміни до постанови №1178 набули чинності 19 травня 2023 року. Перелік підстав для відхилення замовником тендерної пропозиції за новою редакцією викладено в п. 44 Особливостей.

Частиною першою п. 44 Особливостей визначаються підстави для відхилення, які стосуються учасника процедури закупівлі та/або його дій. 

Так, пропозиція відхиляється, якщо учасник процедури закупівлі:

– підпадає під підстави, встановлені п. 47 цих Особливостей

Учасник не відповідає вимогам щодо доброчесності, які дозволяють суб’єкту господарювання брати участь у закупівлях за кошти держави і замовник під час розгляду тендерної пропозиції встановив, що учасник, наприклад, є пов’язаним з іншим учасником закупівлі або протягом трьох останніх років  притягався до відповідальності за порушення у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій або до учасника застосовано відповідні санкції тощо.

зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим п. 42 цих Особливостей;  

Під час розгляду пропозиції учасника замовник припустив, що дані, подані учасником, можуть бути недостовірні. Для підтвердження або спростування замовник звертається із запитом до третіх осіб. У разі підтвердження, а саме отримання переконливих даних про подання учасником недостовірної інформації, що є суттєвою, замовник відхиляє пропозицію такого учасника. 

Зауважу, що недостовірна інформація має дійсно бути суттєвою для визначення результатів торгів, тобто це не помилка у назві вулиці. Результати власної перевірки відкритих джерел замовником не є підставою для відхилення тендерної пропозиції. Підтвердження недостовірності повинно бути отримано саме від третіх осіб. Крім того, при виявленні подання учасником недостовірної інформації 24 години на виправлення не надається. 

не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;  

Якщо забезпечення у вигляді банківської гарантії не надано взагалі – пропозиція відхиляється. Якщо забезпечення подане з помилками – учасник має можливість виправити недоліки протягом 24 годин. 

не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей

Учасник має виправити виявлені замовником невідповідності в його пропозиції протягом 24 годин. Якщо учасник не виправив невідповідності, виправив, але частково, або ж таке виправлення призвело до зміни предмета закупівлі (його назви, марки, моделі) – пропозиція учасника відхиляється. 

не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом першим частини чотирнадцятої ст. 29 Закону / абзацом дев’ятим п. 37 цих Особливостей

Учасник отримує повідомлення електронної системи закупівель, що запропонована ним ціна є аномально низькою та протягом одного робочого дня повинен завантажити обґрунтування щодо ціни. Замовник не надсилає учаснику повідомлення щодо обгрунтування. Обгрунтуванням АНЦ можуть  бути, наприклад, надана постачальником система знижок, наявність пільг, запровадження ефективних технологій тощо. 

визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог п. 40 цих Особливостей;

Учасник може визначити інформацію у складі тендерної пропозиції як конфіденційну, зокрема ту, що містить персональні дані. Проте не може бути визначена конфіденційною інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених п. 47 цих Особливостей.

– є громадянином російської федерації/республіки білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства російської федерації/республіки білорусь; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі – активи), якої є російська федерація/республіка білорусь, громадянин російської федерації/республіки білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства російської федерації/республіки білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з російської федерації/республіки білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178; 

Обмеження для учасників, пов’язаних з рф/рб та товарів, країною походження яких є рф/рб. Винятки стосуються осіб, що проживають на території України на законних підставах, а також суб’єктів господарювання, активи яких передані в установленому порядку в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. 

Друга частина п. 44 Особливостей визначає підстави для відхилення, що стосуються поданої учасником тендерної пропозиції, а саме – тендерна пропозиція відхиляється, якщо вона:

не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до п. 43 цих Особливостей;  

Тобто невідповідність технічним умовам, вимогам щодо предмета закупівлі, якщо ці невідповідності не підлягають виправленню є підставою для відхилення тендерної пропозиції. 

– є такою, строк дії якої закінчився;  

Замовник встановлює в тендерній документації строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними. Строк цей не може бути менше 90 днів. 

є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації;  

Відповідно до Особливостей, замовник має право прийняти до розгляду тендерну пропозицію, ціна якої є вища за очікувану вартість закупівлі. В такому разі замовник зазначає про це в тендерній документації та вказує прийнятний відсоток такого перевищення. Якщо ж замовник не передбачив можливості подання такої пропозиції, або ж учасник подав пропозицію, ціна якої вище прийнятного відсотка, така пропозиція відхиляється. 

– не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої ст. 22 Закону;

Вказаною нормою передбачено, що тендерна документація може містити іншу інформацію, вимоги щодо наявності якої передбачені законодавством та яку замовник вважає за необхідне включити до тендерної документації. Але невідповідність зазначеним вимогам має бути такою, що не підлягає виправленню протягом 24 годин.  

Третя частина п. 44 Особливостей визначає підстави для відхилення тендерної пропозиції переможця. Така пропозиція відхиляється, коли переможець: 

відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю

Така відмова, крім прямої відмови може полягати також і у виправленні тексту договору, викресленні окремих його пунктів або внесенні додаткових умов. Зауважу, що договір укладається відповідно до вимог тендерної документації, а проект договору є її невід’ємною частиною.  

не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому п. 47 цих Особливостей;  

Переможець не надав протягом чотирьох днів відповідні документи стосовно керівника 

– довідку НАЗК, витяг з інформаційної системи МВС щодо притягнення до кримінальної  відповідальності, наявність /відсутність судимості, а також довідку про відсутність неналежного виконання раніше укладеного договору (або про вжиття заходів для підтвердження своєї надійності). Вкотре зазначаю, що документи не мають строку дії, тому замовникам недоцільно встановлювати його самостійно, обмежуючи переможця стосовно дати отримання документу, непоодинокі випадки, коли переможець не встигає отримати документ за 4 дні.  

не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;  

Забезпечення виконання договору вноситься не пізніше дати укладення договору про закупівлю та може вимагатися замовником не лише у вигляді банківської гарантії, а також у вигляді депозиту, страхової гарантії, відкриття окремого рахунку і т. д. 

надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим  п. 42 цих Особливостей

У разі, якщо переможець закупівлі надав ту чи іншу недостовірну інформацію, замовник має встановити це шляхом надсилання запиту до третіх осіб за підтвердженням та у разі підтвердження недостовірності – відхилити пропозицію переможця.

Вдалих вам закупівель!

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати