27 квітня 2021, 18:36

Комплаєнс — мода чи життєва потреба бізнесу?

Опубліковано в №8 (738)

Анастасія Доброчинська
Анастасія Доброчинська «PRAVO GARANT» старший партнер

Станом на сьогоднішній день запровадження інституту комплаєнсу в бізнесі є його життєвою потребою. Мода існує в певному середовищі у конкретний період та не впливає на бізнес-процеси, а лише доповнює їх, тоді як життєва потреба є необхідним інструментом, без якого бізнес не зможе існувати та виживати в умовах конкуренції.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Вперше на законодавчому рівні поняття «комплаєнс» в Україні було визначене виключно для банків як складова контролю їх діяльності. Цей термін закріплений у постанові правління Національного банку України (далі — НБУ) від 29.12.2014 р. №867 «Про затвердження Положення про організацію внутрішнього контролю в банках України», згідно з якою комплаєнс — це дотримання банком законодавчих актів, ринкових стандартів, а також внутрішніх стандартів, процедур та документів банку.

У зв'язку з втратою чинності зазначеною постановою НБУ питання комплаєнс-діяльності банку та комплаєнс-ризиків у банківській сфері регулює постанова правління Національного банку України No88 від 02.07.2019 р. «Про затвердження Положення про організацію системи внутрішнього контролю в банках України та банківських групах». Також вказаний термін застосовувався в офіційному виданні Державної фіскальної служби України «Вісник» від 27 липня 2019 р. № 27–28 у контексті оцінювання ризиків бізнесу, де пояснювалося, що комплаєнс — це обов'язок забезпечити відповідність законодавству і міжнародним нормам шляхом розробки та дотримання певних внутрішніх політик і процедур.

В Україні інститут комплаєнсу перебуває на стадії впровадження та користується попитом здебільшого серед корпорацій і великих компаній з іноземним капіталом. Для таких юридичних осіб застосування світового досвіду комплаєнс-контролю в управлінні є гарантією та запорукою ведення успішного бізнесу з метою мінімізації кількості недобросовісних контрагентів та працівників, які можуть своїми протиправними діями завдати шкоди фінансовому стану компанії та її діловій репутації.

Навіщо

Люблю повторювати, що бізнес — це живий організм. А яка базова потреба живого організму? Правильно, безпека. Захист бізнесу — це тривалий систематичний процес, а не разова акція чи дія. І починається цей захист із забезпечення комплаєнс-контролю.

Кожний бізнес починається з ідеї, яку власник втілює в життя для отримання доходу від здійснення своєї підприємницької діяльності. З метою реалізації ідеї постають питання забезпечення безпеки та захисту підприємницької діяльності. У реаліях сьогодення неможливо знайти великі компанії, які не мають запровадженого комплаєнсу. Безпека та контроль бізнесу — це така ж важка щоденна робота, як і його створення. Все частіше власники бізнесу вбачають необхідність у впровадженні ефективних механізмів перевірок та контролю, адже невід'ємною складовою комплаєнсу є виявлення ризиків контрагентських відносин, що стає гарантією безпеки компаній та інструментом їх захисту від рейдерства.

Детальний збір та аналіз інформації про бізнес-партнерів, перевірка достовірності та актуальності їх даних, викриття ненадійних контрагентів є запорукою якісно налагоджених бізнес-процесів, мінімізації конкуренції на ринку та фінансових чи репутаційних ризиків. Основним індикатором перевірки ризиковості контрагента є перевірка належної обачності. З практичних кейсів за зверненнями клієнтів вбачається, що є знач на кількість контр агентів, які здійснюють нечесну та ненадійну діяльність. І стосунки з такими контрагентами знаходяться у зоні потенційних ризиків.

Перевірка належної обачності

Сучасне життя бізнесу швидкоплинне, як і контр агенти та партнери в ньому. Доцільно не раз перевіряти ризики в діяльності з контр агентами і працівниками, а контролювати їх систематично. Такий постійний контроль є обов'язковим інструментом в боротьбі з негативними діями контрагентів та спів робітників, зокрема рейдерством, шахрайством, недобросовісною конкуренцією, порушенням прав інтелектуальної власності, витоком комерційної таємниці тощо.

При здійсненні господарської діяльності комплаєнс-перевірка підтверджує відповідність компанії-контрагента вимогам законодавства, правилам, які пред'являються, нормам відповідних стандартів та умовам договору.

Гіганти бізнесу завжди йдуть у ногу з часом, диктуючи свої умови. Звісно, там, де є великий бізнес, є й потужна конкуренція, яка впливає на безпеку бізнесу та може потребувати його захисту. Всі загрози і ризики ведення бізнесу можна порівняти з доброякісною пухлиною в організмі, яка не несе очевидних серйозних загроз, але у разі не вчинення дій з її ліквідації обтяжує життєдіяльність та призводить до безповоротних негативних наслідків. Впровадження комплаєнсу надає бізнесу більше можливостей та механізмів для пошуку ризиків, які в подальшому можуть негативно вплинути на підприємницьку діяльність.

Захист даних

Непоодинокі випадки, коли загроза бізнесу виникає з боку інформацій них систем. Наприклад, працівник підприємства, використовуючи своє службове становище, здійснює несанкціонований доступ до конфіденційної інформації, або працівник підприємства, який звільнився, створює свій бізнес на основі клієнтської бази підприємства, де працював (тобто здійснюється незаконне заволодіння інформаційною базою клієнтів). У такому випадку важливим елементом інформаційної безпеки бізнесу є захист комерційної інформації.

З метою забезпечення безпеки підприємницької діяльності у сфері інформації як складової комплаєнс-контролю слід розробляти внутрішні документи (положення про комерційну таємницю тощо), у яких будуть регулюватися питання захисту важливих даних, персональних відомостей, взаємодії з клієнтами, іншими співробітниками, контрагентами в процесі виконання їх службових обов'язків та після звільнення. Втрата конфіденційної інформації тягне за собою втрату ринкової позиції, рівноваги та доходів, тож актуальним для бізнесу є укладення угод про нерозголошення (NDA), особливо у сфері інформацій них технологій, зовнішньоекономічної діяльності, інтелектуального права.

Угода про нерозголошення має превентивний характер. І чим якісніше таку угоду буде складено та враховано в ній умови відповідальності за розголошення конфіденційної інформації, тим менша вірогідність розповсюдження такої інформації. Метою укладання NDA є захист інформації від незаконного розкриття чи заволодіння базою даних. Це діє вий спосіб захисту від незаконних конкурентних дій контрагентів чи працівників компанії.

Розповсюдженою, але хибною є думка, що умови про нерозголошення, зазначені у трудовому договорі, аналогічні умовам NDA. З практичної точки зору притягнути працівника до відповідальності на підставі пункту про нерозголошення конфіденційної інформації в трудовому договорі дуже складно. А от у випадках укладення угоди про нерозголошення досить довести наявність факту розголошення.

У NDA важливо чітко зазначати порядок і режим роботи з інформацією, яка інформація є конфіденційною, що вважається порушенням порядку поводження з конфіденційною інформацією та яка відповідальність за її розголошення.

Таким чином, важливу роль має грамотне складення і вчасне укладення таких угод.

Антикорупційна програма

Для побудови ділової етики на підприємстві рекомендуємо мати власний кодекс корпоративної поведінки як основний документ, за допомогою якого впроваджується корпоративна культура та здійснюється контроль бізнесу. Він регулює норми поведінки працівників компанії, визначає принципи та цінності бізнесу, встановлює вимоги та обмеження, в т. ч. антикорупційної політики тощо.

Антикорупційна програма являє собою звід правил, що встановлюють вимоги не нижчі, ніж передбачені Законом України «Про запобігання корупції», спрямованих на протидію та попередження корупції. Зазвичай така програма розповсюджується не тільки на працівників підприємства, але й на взаємодію з партнерами та клієнтами. Серед іншого, антикорупційні норми регулюють питання ділових подарунків, благодійності, соціальної відповідальності, спонсорства, відповідальність та наслідки порушення правил.

Задля ефективного впровадження антикорупційної політики відповідна програма має передбачати механізми перевірки потенцій них партнерів,врегулювання конфлікту інтересів, консультування спів робітників компанії, притягнення до дисциплінарної відповідальності тощо.

Замість висновку

Комплаєнс–контроль є фундаментом, на якому базуються безпека бізнесу, його господарська діяльність, довіра клієнтів і контр агентів, ділова репутація та успішність ведення бізнесу на відповідному ринку. Тож без перебільшення можна говорити про те, що комплаєнс є життєвою потребою сучасного конкурентоспроможного бізнесу.

0
0

Останні коментарі

Чудова стаття. Чиста, як сльоза, дистильована H2O.

Додати коментар

Відмінити Опублікувати