21 липня 2021, 13:02

GR: від ідеї до реалізації

Опубліковано в №14 (744)

Михайло Пукавський
Михайло Пукавський «Moneyveo» GR-спеціаліст

Останнім часом на просторах інтернету, у засобах масової інформації або на серверах з працевлаштування все частіше можна зустріти незрозумілу іноземну абревіатуру GR, зміст якої полягає у роботі з державними органами, юриспруденцією, адвокатурою, опрацюванні потенційного законодавства. Що це таке і як воно працює?


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


GR — це комплекс дій компанії, спрямований на формування та підтримку стійких позитивних зв’язків з державними органами, асоціаціями, міжнародними організаціями тощо, за допомогою яких компанія може брати участь у розробці об’єктивного та ефективного законодавства. До того ж, наявність регуляторного ризику у компанії стає майже контрольованою, адже через участь у опрацюванні нових нормативних документів все регуляторне середовище стає зрозумілим та прогнозованим. Діяльність GR у різних компаніях будується по-різному, і цим напрямом можуть займатись як керівники організації, так і керівники юридичних підрозділів або окремі GR-спеціалісти, як правило, з вищою юридичною чи економічною освітою.

У розвинутих країнах GR вже багато років є нормальною практикою спілкування з державою. В Україні цей напрям комунікації ще недостатньо розвинутий, адже для нього необхідне відповідне середовище. Через це раніше ми частіше чули про лобізм, ніж про GR. Однак на шляху до Європейського Союзу державне регулювання України поступово відходить від авторитарного до ліберального підходу. Безумовно, великий вклад у це вносять міжнародні організації, які співпрацюють з регуляторними органами, проводять просвітницьку діяльність і допомагають у питаннях адаптації національного законодавства до європейського.

І от нарешті бізнес почали чути. Зрозуміло, не все буде почуто відразу, але те, що стосується інновацій, діджиталізації, покращення стану економіки та життя громадян України, є першочерговим. Тому для повноцінного GR потрібен набір інструментів, щоб державні органи почули про необхідність взаємодії з асоціаціями, об’єднаннями, спілками, а для формування обсягу інформації, який їм треба почути, — фахівці у сфері GR.

Пропоную розглянути, як відбувається поетапна реалізація GR-проєкту, щоб зрозуміти специфіку роботи GR-спеціаліста.

1. Виникнення ініціативи

Ініціатива початку GR-проєкту може бути викликана впливом зовнішнього середовища(наприклад, оновленням законодавства або необхідністю його змін у зв’язку з застарілістю чи неактуальністю) або бажанням налагодити роботу в певному напрямку ринку. Наприклад, GR-фахівець під час зворотного зв’язку з одним з підрозділів компанії отримав запит про бажання удосконалити процеси, а саме надавати документи до державного органу на його запит не у паперовому форматі, а електронною поштою. З урахуванням великої кількості листування з цим державним органом такий спосіб листування скоротить витрати на поштові послуги та час комунікації.

2. Обговорення ініціативи в компанії

Звісно, кожну ініціативу слід проговорити зі всіма підрозділами компанії, кого це може стосуватись та на чию діяльність мати вплив. Якщо це необхідно й іншим підрозділам з урахуванням особливостей їх діяльності, здійснюється консолідація всіх пропозицій.

GR-спеціаліст визначає закони та нормативно-правові акти, які мають вплив на цей процес та потребують змін. Разом з юристами він прописує зміни до кожного закону та нормативно-правового акта. Що важливо, на цьому етапі бажано, щоб зміни вже були оформлені з дотриманням вимог нормопроєктувальної техніки, і головне — з наданням обґрунтування необхідності таких змін. Обґрунтування мають базуватись на діючих нормах законодавства, судової практики, міжнародному досвіді.

Після виконання усіх погоджувальних процедур в компанії формується GR-проєкт.

3. Обговорення проекту з учасниками ринку

Незважаючи на те, що останнім часом державні органи стають все більш відкритими для спілкування, надають свої офіційні скриньки для листування, пропонують телефонувати, корупційні ризики залишаються, тому сторони діалогу найчастіше пропонують будувати зв’язки через асоціації, спілки, об’єднання тощо (далі узагальнено — асоціації).

Враховуючи сферу діяльності компанії та безпосередньо проєкту, GR-спеціаліст обирає асоціацію, до якої входить компанія і з учасниками якої було б краще провести обговорення для узгодження ініціативи, яка має високу компетенцію щодо порушених питань та/або найкращі зв’язки з регуляторним органом. Як правило, більшість компаній, що входять у таку асоціацію, стикались з аналогічними проблемами, але не виступали ініціатором обговорення. Тепер же всі отримують можливість обговорити пропозиції ініціатора та надати свої уточнення або додаткові пропозиції, які асоціація консолідує та подає як пропозиції від асоціації.

Слід зауважити, що інколи бажання компанії удосконалити бізнес-процеси співпадає з наданим державним органом для обговорення проєктом регуляторного акту, у якому порушені питання можна врегулювати. У такому разі протягом строку, наданого громадськості для обговорення (зазвичай це місяць), компанія може надати свої пропозиції безпосередньо до державного органу на вказані ним адреси.

4. Робота з державним органом над змінами

Сформована консолідована пропозиція від асоціації направляється до відповідного державного органу (або органів у разі необхідності внесення комплексних змін). Якщо держорган встановлює, що запропоновані зміни доречні, він може ініціювати створення робочої групи для обговорення цієї ініціативи або запросити додаткову інформацію та розпочати внутрішню роботу над змінами. До робочих груп, як правило, залучаються представники як від державного органу, так і від асоціації (у т.ч. ініціатора GR-проєкту), а також незалежні експерти. За результатами обговорень формується остаточна редакція нормативного акта про внесення змін, після чого він публікується для громадського обговорення. Частіше внесення поправок відкладається до моменту накопичення декількох змін, але у кінцевому підсумку GR-проєкт реалізується у вигляді змін до закону чи підзаконного акту.

Після прийняття нормативного акта з запропонованими змінами GR-спеціаліст доносить до підрозділів компанії інформацію, яким чином необхідно будувати подальші процеси вже з урахуванням прийнятих змін.

Чи завжди все відбувається гладко, як описано вище? Ні! Не всі GR-проєкти досягають поставленої мети, але, як кажуть, «вода камінь точить». Не буває так, щоб ініціатива не викликала масового інтересу, тому настає момент, коли держорган все одно повертається до розгляду наданих раніше пропозицій у зв’язку з накопиченням таких самих від інших ініціаторів. У будь-якому випадку в останні роки прослідковується чітка тенденція поступового покращення діалогу між бізнесом та державними органами.

Висновок

GR-проєкти бувають різні. Це може бути проєкт, що ініціюють великі компанії-монополісти для захисту 1–2 важливих питань, а може бути декілька різних проєктів, пов’язаних з пом’якшенням регуляторного середовища під час запровадження змін державним органом. Але у будь-якому випадку робота кожного фахівця у сфері GR — це важлива й кропітка праця, спрямована на захист інтересів компанії.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати