21 січня 2021, 13:24

Виплати по безробіттю: що потрібно знати

Надія Йолкіна
Надія Йолкіна юристка ГО “Трудові ініціативи”
Катерина Швець
Катерина Швець юристка ГО “Трудові ініціативи”

У період карантину, коли частина підприємств не працюють, а деякі взагалі змушені були закритися, актуальною для працівників є інформація щодо реєстрації в центрі зайнятості та отримання допомоги по безробіттю. Кількість зареєстрованих безробітних, на жаль, зростає. За даними Державної служби статистики, у ІІ кварталі 2020 р. було зареєстровано 517 тис. безробітних, у ІІІ — 433 тис. Тож необхідно знати, яким чином стати на облік та отримувати допомогу по безробіттю.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Відповідно до ст. 43 Закону України «Про зайнятість населення», статус безробітного може набути:

1) особа працездатного віку до призначення пенсії (зокрема, на пільгових умовах або за вислугу років), яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів, готова та здатна приступити до роботи;

2) особа молодша 16 років, яка працювала і була звільнена у зв’язку з припиненням або перепрофілюванням підприємства, скороченням чисельності штату;

3) особа з інвалідністю, яка не досягла пенсійного віку та отримує пенсію по інвалідності або соціальну допомогу.

Як стати на облік та отримати статус безробітного

Отримати офіційний статус безробітного в Україні можна, ставши на облік у центрі зайнятості.

Звертаємо увагу! Зазвичай спочатку особі, яка реєструється в центрі зайнятості, надається статус особи, яка шукає роботи. Статус безробітного надається особам за їх особистою заявою (у т.ч. поданою засобами електронної ідентифікації) у разі відсутності підходящої роботи з першого дня реєстрації у територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, незалежно від зареєстрованого місця проживання чи місця перебування.

Чи можна стати на облік у центрі зайнятості не за місцем проживання?

Так, зареєструватися в якості безробітного можна в будь-якому центрі зайнятості незалежно від місця проживання, оскільки в Україні діє Єдина інформаційно-аналітична система державної служби зайнятості.

Документи для реєстрації

Процедура реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, визначена Порядком реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 19.09.2018 р. №792 (далі — Порядок). Відповідно до пп. 1 п. 4 та п. 17 Порядку, для надання статусу безробітного особа, яка шукає роботу, подає заяву про надання статусу безробітного, форма якої затверджується Мінекономіки, та пред’являє:

- паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

- трудову книжку (цивільно-правовий договір чи документ, який підтверджує припинення останнього виду зайнятості). Особа, яка втратила трудову книжку, пред’являє дублікат трудової книжки чи довідку архівної установи про прийняття та звільнення з роботи;

- документ про освіту.

Усі ці дії можна виконати за допомогою електронної пошти відповідного центру зайнятості, надіславши потрібні документи, або за допомогою додатку «ДІЯ» — всі інструкції розміщено на сайті Державної служби зайнятості.

Підстави для відмови у наданні статусу безробітного:

- відсутність на дату прийняття рішення про надання статусу безробітного вказаних вище документів;

- встановлення факту зайнятості особи, у т.ч. отримання повідомлення від роботодавця про працевлаштування особи;

- подання заяви про надання статусу безробітного особою, яка не зазначена у ч. 1 ст. 43 Закону України «Про зайнятість населення»;

- письмова відмова особи від 2 пропозицій підходящої роботи;

- невідвідування роботодавця та неподання в установлений строк без поважних причин письмової відповіді роботодавця про результати співбесіди відповідно до виданого центром зайнятості направлення на працевлаштування;

- неповернення особою коштів, отриманих за період попередньої реєстрації, що припинена відповідно до Порядку.

Порядок виплати допомоги

Допомога по безробіттю виплачується не рідше двох разів на місяць, а за згодою безробітного — раз на місяць. Період, за який здійснюється поточне нарахування допомоги по безробіттю, обмежується датою, що передує дню останнього відвідування безробітним центру зайнятості, де він зареєстрований. Остаточний розрахунок виплат допомоги по безробіттю здійснюється з урахуванням рішення про припинення виплат і включає нарахування за останній день відвідування центру зайнятості, що входить до визначеного періоду виплати.

Зверніть увагу! Допомога по безробіттю надається тільки тим громадянам України, які отримали офіційний статус безробітних.

Важливо! Період отримання допомоги по безробіттю зараховують до трудового стажу.

Від чого залежить розмір виплат

Розмір допомоги по безробіттю залежить від страхового стажу, підстави припинення трудових відносин та розміру заробітної плати, отримуваної громадянином перед звільненням. Умови, тривалість та розмір виплат визначені ст. 22 та 23 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

Якщо страховий стаж протягом 12 місяців, що передують реєстрації особи як безробітної, становить 6 або більше місяців, допомога по безробіттю визначається наступним чином:

- якщо стаж до 2 років, передбачена допомога в розмірі 50% доходу людини;

- стаж від 2 до 6 років — 55%;

- стаж від 6 до 10 років — 60%;

- стаж понад 10 років — 70%.

Звертаємо увагу, що для отримання виплат обов'язковим є відвідування центру зайнятості, проте на період карантину цю умову знято. Головне — перебувати на зв’язку з кар’єрним радником.

Як швидко починають здійснювати виплати

Згідно з Порядком надання допомоги по безробіттю, у т.ч. одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 6 квітня 2020 р. №624, допомога по безробіттю призначається центрами зайнятості з 8-го дня після реєстрації безробітного за його особистою заявою. Відповідно до ч. 4 ст. 23 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», допомога по безробіттю особам, які звільнилися з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин, виплата починається з 91-го календарного дня.

У період карантину допомога по безробіттю призначається з першого дня надання статусу безробітного.

Тривалість виплат

Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів протягом 2 років. Однак існує ряд нюансів (зокрема, причина звільнення з останнього місця роботи), які впливають на тривалість надання фінансової допомоги безробітним.

Періоди виплати допомоги по безробіттю наступні:

- 720 днів — для осіб передпенсійного віку (за 2 роки до настання права на пенсію);

- 360 днів — стандартна тривалість виплат для більшості непрацюючих громадян;

- 270 днів — при звільненні з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин, за згодою сторін, а також за п. 3, 4, 7, 8 ст. 40 і ст. 41 і 45 Кодексу законів про працю України;

- 180 днів — для внутрішньо переміщених осіб, а також молоді, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася зі строкової військової служби.

Розмір допомоги у 2021 р.

Мінімальний розмір допомоги по безробіттю для осіб, що мають страховий стаж 6 або більше місяців, становить 1800 грн. Якщо страховий стаж протягом 12 місяців, які передують реєстрації особи як безробітної, менший 6 місяців, а також у інших випадках, що передбачені Порядком, допомога по безробіттю призначається в мінімальному розмірі. Мінімальний розмір допомоги по безробіттю у даному випадку становить 650 грн.

Звертаємо увагу, що на період карантину та протягом 30 календарних днів після його закінчення мінімальний розмір допомоги був збільшений до 1000 грн.

Максимальна сума допомоги по безробіттю на 2021 р. (не може перевищувати 4-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом):

- з 01.12.2020 — 9080 грн;

- з 01.07. 2021 — 9516 грн;

- з 01.12.2021 — 9924 грн.

Повторна реєстрація

Особа має право перереєструватися у тому ж або іншому центрі зайнятості як безробітна у разі, коли після припинення реєстрації залишилася безробітною та належить до категорії осіб, які зазначені у ч. 1 ст. 43 Закону України «Про зайнятість населення».

У разі повторної реєстрації безробітного в межах 2-річного періоду виплачується допомога по безробіттю, що дорівнює залишку днів від загальної тривалості допомоги по безробіттю. У разі, якщо особою використано право на допомогу по безробіттю в межах 2-річного періоду, на наступний 2-річний період особа набуде право на допомогу по безробіттю за умови повторної реєстрації як безробітної після працевлаштування та набуття страхового стажу.

Таким чином, згідно з законодавством, кожен, хто залишився без роботи, має право на отримання державної компенсації у вигляді допомоги по безробіттю. Для того, щоб скористатися правом на отримання допомоги, необхідно зареєструватися в центрі зайнятості та отримати статус безробітного. Цей статус передбачає відповідні права, обов'язки та гарантії. У період карантину допомога надається та виплачується з першого дня отримання статусу.

0
0

Останні коментарі

чудова стаття ,та деякі пункти Центр зайнятості не виконує

Додати коментар

Відмінити Опублікувати