19 квітня 2024, 15:41

Індексація пенсій в Україні: механізм і проблемні питання

Опубліковано в №3 (781)

Іван Хомич
Іван Хомич керуючий адвокат Адвокатського бюро Івана Хомича

Питання пенсійного забезпечення як невід’ємної складової соціальної політики нашої держави актуальне протягом усіх років її незалежності. Право на пенсію в солідарній системі пенсійного страхування є фундаментальним конституційним правом людини у сфері соціального забезпечення.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Особливо гостро постає питання реалізації зазначеного права на практиці, зокрема при призначенні та перерахунку пенсії. Не менш важливою є індексація пенсійних виплат, яка через складний і незрозумілий пересічному громадянинові механізм її проведення викликає чимало дискусій у суспільстві. Наразі без індексації залишилися пенсіонери, пенсія яким була призначена в 2020–2023 роках відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Проблемою ж останніх років у сфері пенсійного забезпечення стали численні постанови Кабінету Міністрів України, положення яких суперечать Конституції та законам України.

Відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» (з 1 січня 2023 року зупинено дію на підставі Закону №2710-IX від 3 листопада 2022 року) індексація — це визначений законодавством механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодувати подорожчання споживчих товарів і послуг. Індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані в гривнях на території України, які не мають разового характеру, зокрема заробітні плати, стипендії та пенсії або щомісячне довічне грошове утримання.

Отже, коли ми говоримо про індексацію пенсій, ми розуміємо, що йдеться про збільшення пенсій.

У 2004 році вступив у дію Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 року №1058-IV. Він розкривав питання індексації пенсій, коли в країні відчутно зростають споживчі ціни та рівень середніх зарплат.

Згідно з ч. 1 ст. 42 цього Закону було передбачено, що пенсії, призначені за цим Законом, індексуються відповідно до законодавства про індексацію грошових доходів населення. Згідно з ч. 2 згаданої статті, крім індексації пенсії, передбаченої ч. 1 цієї статті, у разі, якщо величина середньої заробітної плати в Україні за даними спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі статистики за минулий рік зросла, то з 1 березня поточного року розмір пенсії підвищується на коефіцієнт, який відповідає не менше ніж 20% темпів зростання середньої заробітної плати в Україні порівняно з попереднім роком.

Тобто з 2004 року було два паралельно існуючі порядки індексації пенсій: перший був передбачений ч. 1 ст. 42 Закону №1058-IV відповідно до законодавства про індексацію грошових доходів населення, а другий — відповідно до ч. 2 ст. 42 зазначеного Закону.

У 2014 році норма щорічного підвищення пенсій була призупинена через складну фінансово-економічну ситуацію в країні. Відповідно у 2014–2016 роках індексація пенсій не проводилася.

У 2017 році відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 3 жовтня 2017 року №2148-VIII була проведена пенсійна реформа, в результаті якої внесли зміни до пенсійного законодавства: збільшили пенсійний вік і вимоги до стажу; змінили формулу обчислення пенсій; прибрали дату щорічної індексації; визначили, що індексуються тільки пенсії по Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Тоді ж виключили ч. 1 ст. 42 цього Закону, яка передбачала індексацію пенсій відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення».

З 1 жовтня 2017 року абз. 1 ч. 2 ст. 42 Закону №1058-IV (у редакції Закону №2148-VIII) був викладений у такій редакції: «Для забезпечення індексації пенсії щороку з 1 березня проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії». Відповідно до абз. 4 ч. 2 ст. 42 Закону №1058-IV розмір і порядок такого збільшення визначаються у межах бюджету Пенсійного фонду за рішенням Кабінету Міністрів України з урахуванням мінімального розміру збільшення, визначеного абз. 2 цієї частини.

Згідно з абз. 2 ч. 2 ст. 40 Закону №1058-IV показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для обчислення пенсії, щороку збільшується на коефіцієнт, що відповідає 50% показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50% показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення.

У зв’язку з прийняттям Закону №2148-VIII до Порядку перерахунку пенсій відповідно до ч. 2 ст. 42 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року №795 «Деякі питання реалізації ч. 2 ст. 42 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», було внесено відповідні зміни.

У п. 2 зазначеного Порядку було передбачено, що перерахунку підлягають пенсії, призначені за зверненнями, які надійшли по 31 грудня року, що передує року, в якому проводиться перерахунок. А згідно з п. 5 Порядку перерахунок пенсії проводиться шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачені страхові внески, та який відповідно до законодавства врахований для обчислення пенсії, на коефіцієнт збільшення.

Як бачимо, положення зазначеного Порядку повністю узгоджуються зі змістом ч. 2 ст. 42 Закону №1058-IV, відповідно до якої індексується не сама пенсійна виплата, тобто та сума коштів, яку щомісячно отримує пенсіонер на свою банківську картку, а відбувається підвищення одного з показників, який використовується для обчислення розміру пенсії. Це показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії.

У 2017 та 2018 роках перерахунок пенсій відповідно до ч. 2 ст. 42 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» не проводився.

Постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 року №124 «Питання проведення індексації пенсій у 2019 році» було затверджено Порядок проведення перерахунку пенсій відповідно до ч. 2 ст. 42 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Також Постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 року №124 був скасований Порядок перерахунку пенсій відповідно до ч. 2 ст. 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року №795.

Порядком, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 року №124, вже не було передбачено, що перерахунку підлягають пенсії, призначені за зверненнями, які надійшли по 31 грудня року, що передує року, в якому проводиться перерахунок.

Натомість згідно з п. 5 зазначеного Порядку у 2019 році перерахунок пенсій у зв’язку зі збільшенням показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, проводиться шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та який враховувався для обчислення пенсії, станом на 1 жовтня 2017 року на коефіцієнт, визначений згідно з абз. 1 п. 4 цього Порядку.

Кожен наступний перерахунок у зв’язку зі збільшенням показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, проводиться з урахуванням збільшеного у попередніх роках показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачені страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії.

Отже, відповідно до затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 року №124 Порядку в 2019 році індексація пенсій відбулася шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який враховувався для обчислення пенсії станом на 1 жовтня 2017 року, тобто за три попередні роки (2014–2016), розмір якої становив 3764,3 грн.

Як бачимо, у 2019 році Уряд позбавив індексації пенсіонерів, яким пенсія була призначена в 2018 році, адже для обчислення розміру пенсії таких пенсіонерів враховувався показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні за 2015–2017 роки. У 2020–2023 роках Уряд не змінив підходу до визначення кола пенсіонерів, пенсії яких підлягають перерахунку у зв’язку зі щорічною індексацією, залишивши за основу показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який враховувався для обчислення пенсії станом на 1 жовтня 2017 року.

Це призвело до того, що у 2024 році пенсії, які були призначені протягом попередніх чотирьох років (2020–2023), не були перераховані при щорічній індексації, оскільки їх обчислення відбувалося з урахуванням показників середньої заробітної плати, відповідно 7763,17 грн (у 2020 році), 9118,81 грн (у 2021 році), 10846,37 грн (у 2022 році), 12236,71 грн (у 2023 році), які перевищують розмір показника середньої заробітної плати у розмірі 7994,47 грн, що склався під час цьогорічної індексації.

Сума в розмірі 7994,47 грн утворилася шляхом множення коефіцієнтів збільшення показника середньої заробітної плати станом на 1 жовтня 2017 року за 2019–2023 роки, які встановлювалися відповідними постановами Кабінету Міністрів України на виконання абз. 4 ч. 2 ст. 42 Закону №1058. У 2019 році під час індексації пенсій коефіцієнт збільшення становив 1,17, у 2020 — 1,11, у 2021 — 1,11, у 2022 — 1,14, у 2023 — 1,197, у 2024 — 1,0796. Якщо ми перемножимо зазначений показник на ці коефіцієнти, то й отримаємо суму 7405,03 грн (3764,40 * 1,17 * 1,11 * 1,11 * 1,14 * 1,197 * 1,0796 = 7994,47 грн).

Чому Кабінет Міністрів України у 2019 році прийняв рішення не індексувати пенсії, які були призначені в попередньому 2018 році, а в подальшому і протягом попередніх трьох років? Невідомо. Мабуть, виходив з обмеженого бюджету і вважав, що так буде справедливо.

Постає питання, наскільки таке рішення Кабінету Міністрів України законне? На нашу думку, така позиція Уряду не відповідає положенням Закону №1058, ч. 2 ст. 42 якого встановлено, що для забезпечення індексації пенсії щороку з 1 березня проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії.

Аналіз зазначеної норми дає підставу стверджувати, що з 2019 року Кабінет Міністрів України проводить індексацію пенсій не у спосіб та порядок, передбачені ч. 2 ст. 42 Закону №1058, адже в ній немає згадки про відповідний показник станом на 1 жовтня 2017 року. Саме через такий підхід Уряду без індексації залишаються пенсіонери, яким пенсія була призначена протягом попередніх трьох років.

Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсій і про який йдеться у ст. 42 Закону №1058, не є сталим. У кожної пенсії, призначеної та обчисленої відповідно до цього Закону, є свій показник середньої заробітної плати, який залежить від року призначення пенсії, і саме він має збільшуватися під час індексації. Саме це і було передбачено в Порядку перерахунку пенсій відповідно до ч. 2 ст. 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року №795, у п. 2 якого визначено, що перерахунку підлягають пенсії, призначені за зверненнями, які надійшли по 31 грудня року, що передує року, в якому проводиться перерахунок.

Проте через підхід Кабінету Міністрів України до індексації пенсій у солідарній системі пенсійного страхування, який ми аналізували в цій статті, на сьогодні без індексації залишаються пенсіонери, яким пенсія призначена протягом 2020–2023 років.

Серед пенсіонерів, що залишилися без індексації, також є пенсіонери, які отримують мінімальну пенсію. Наприклад, якщо людина вийшла на пенсію у 2020 році й основний розмір її пенсії становить 2300 грн, то після індексації у 2023 роців она отримала всього 100 грн підвищення, тобто проіндексована пенсія становитиме 2400 грн. Водночас якщо іншому пенсіонеру пенсію призначено у 2019 році і розмір його пенсії становив також 2300 грн, то після індексації він отримує вже 2753 грн. При цьому в обох випадках основні показники для обчислення пенсії, такі як стаж і розмір заробітної плати, можуть бути абсолютно ідентичними. Різниця лише в тому, що один пенсіонер вийшов на пенсію у 2019 році, а інший — у 2020-му.

В такому порядку перерахунку пенсій Уряду вбачається дискримінація пенсіонерів залежно від року виходу на пенсію, що суперечить положенням ст. 14 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» від 6 вересня 2012 року №5207-VI.

Тому вважаємо, що запроваджений Урядом в 2019 році підхід до індексації пенсій у солідарній пенсійній системі України суперечить змісту ч. 2 ст. 42 Закону №1058.

Це підтверджується і тим, що особам, які отримують пенсію згідно із Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» №2262-XII, у 2023 році пенсія була проіндексована без подібних винятків. Відповідно до п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2023 року №168 під індексацію потрапили всі пенсіонери, пенсія яким призначена згідно із Законом №2262 -XII до 31 грудня 2022 року.

Висновки

З метою забезпечення прав та уникнення дискримінації Кабінету Міністрів України необхідно привести порядок індексації пенсій у відповідність до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» №1058-IV.

Потрібно внести зміни в Порядок проведення перерахунку пенсій відповідно до ч. 2 ст. 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 року №124 «Питання проведення індексації пенсій у 2019 році», виключивши з нього посилання на 1 жовтня 2017 року як на дату, станом на яку враховувався показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який підлягає збільшенню на відповідний коефіцієнт підвищення при індексації пенсій, та включивши положення про те, що перерахунку у зв’язку з індексацією підлягають пенсії, призначені за зверненнями, які надійшли по 31 грудня року, що передує року, в якому проводиться перерахунок.

Такий підхід забезпечить реальне збільшення пенсій усім пенсіонерам незалежно від року призначення пенсії, а індексація виконуватиме свою функцію — підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодувати подорожчання споживчих товарів і послуг.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати