17 жовтня 2023, 10:00

Розробка стандартів юридичної професії. Інтерв’ю АПУ з головним експертом проєкту Андрієм Бойком

Андрій Бойко
Андрій Бойко доктор юридичних наук, заслужений юрист України, професор кафедри кримінального та кримінального процесуального права НаУКМА

Підвищення рівня правової допомоги та якості юридичних послуг в Україні неможливе без чіткого й сучасного нормативно-правового регулювання правничої професії. Серед інших питань, які охоплює реформа сектору юстиції, що триває в Україні, реформування потребує Національний класифікатор професій у частині правничої професії.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Хоча Класифікатор професій повинен сприяти єдиному державному підходу до класифікації наявних і нових професій та робіт на основі кваліфікаційних вимог і приведенню національної класифікації у відповідність до міжнародних стандартів, експерти Асоціації правників України та Програми USAID «Справедливість для всіх» встановили низку його недоліків. Зокрема, Класифікатор передбачає професії та посади в установах, яких фактично не існує, дублює частину професій і містить інші невідповідності.

У вересні 2023 року АПУ за сприяння Програми USAID «Справедливість для всіх» розпочала реалізацію проєкту «Підтримка реформи Класифікатора професій, розробка стандартів юридичної професії в Україні». Саме про цей проєкт ми поспілкувалися з його головним експертом Андрієм Бойком, доктором юридичних наук, заслуженим юристом України, професором кафедри кримінального та кримінального процесуального права НаУКМА.

unnamed

— Яка проблема або потреба спонукала вашу команду розробити цей проєкт? Як проєкт сприятиме реформі Класифікатора?

— Підготовка проєктів професійних стандартів судді, прокурора та правового радника (юрисконсульта) — до речі, яких на сьогодні немає — пов’язана із низкою чинників.

По-перше, професійні стандарти — це затверджені в установленому порядку вимоги до кваліфікації суддів, прокурорів і правових радників, які є основою для формування професійних кваліфікацій, оскільки визначають вимоги до певних видів професійної діяльності на відповідних посадах. Професійні стандарти визначають перелік загальних і професійних компетентностей, що необхідні для належного виконання професійних функцій на посадах судді, прокурора та правового радника, а також особливості умов праці на цих посадах. Нормативне закріплення цих вимог дасть змогу покращити процедури добору й доступу до цих видів професійної діяльності. Оскільки лише визначеність у питаннях того, якими компетентностями має володіти кандидат на відповідну посаду та які його особисті якості найкраще підходять для певних (визначених професійним стандартом) умов праці, дає можливість здійснити якісний добір на посади судді, прокурора та правового радника.

По-друге, професійні стандарти судді, прокурора та правового радника є важливою складовою для ефективної взаємодії професійних та академічних середовищ у забезпеченні якості освітньої діяльності й освітніх програм зі спеціальності 081 «Право». Розробка стандартів вищої освіти й освітніх програм зі спеціальності «Право» повинна ґрунтуватися на професійних стандартах у частині формування відповідних загальних і спеціальних компетентностей та результатів навчання. Необхідно також зазначити, що ці професійні стандарти матимуть і певне значення для формування програми з Єдиного державного кваліфікаційного іспиту для випускників закладів вищої освіти зі спеціальності «Право».

По-третє, наявність професійних стандартів судді, прокурора та правового радника сприятиме якіснішому формуванню підходів до підвищення кваліфікації у процесі професійної діяльності.

— З якими конкретними завданнями й викликами ви очікуєте стикнутися під час реалізації проєкту?

— Найважливішим моментом на етапі підготовки професійних стандартів судді, прокурора та правового радника є ефективна взаємодія розробників проєктів стандартів з органами врядування й самоврядування та громадськими організаціями, які представляють інтереси суддів, прокурорів і правових радників. Для підготовки якісних стандартів необхідне обговорення на експертному рівні низки складних питань щодо того, які вимоги до професійної діяльності на цих посадах повинні передбачати стандарти, окрім тих, які вже визначені на рівні законів, що регламентують ці сфери професійної діяльності.

— Які головні кроки й етапи роботи передбачені в межах проєкту?

— Робочі групи підготують первинні проєкти професійних стандартів судді, прокурора та правового радника, а відтак розпочнеться процес їх погодження і затвердження відповідно до вимог чинного законодавства.

— Чи можете ви розповісти про ключових учасників, стейкхолдерів і команду проєкту? Як вони впливають на процес його реалізації?

— До робочих груп із розробки проєктів професійних стандартів судді, прокурора та правового радника входять науковці, правники з досвідом роботи на посадах судді, прокурора та правового радника, а також представники експертного середовища з професійних громадських організацій.

— У якому масштабі та за який період часу планується завершення проєкту?

Підготовка проєктів професійних стандартів судді, прокурора і правового радника та їх погодження заплановані до кінця серпня 2024 року, тож, якщо всі процедури будуть успішні, вони будуть передані на затвердження.

— Які ви бачите можливості для співпраці або партнерства з іншими організаціями чи громадськими ініціативами в межах цього проєкту?

— Оскільки підготовка проєктів професійних стандартів судді, прокурора та правового радника є важливою, але й водночас вразливою темою, планується найширше залучення тих, хто формують політику в цій царині професійної діяльності, а також експертів і представників професійних громадських організацій.

— Яких конкретних результатів або впливу ви сподіваєтеся досягнути завдяки цьому проєкту?

— Цей проєкт спрямований на те, щоб покращити якісні параметри професійної діяльності на посадах судді, прокурора та правового радника, чого дуже очікує наше суспільство, а також на покращення якості правничої освіти як важливої складової формування спроможності здійснювати в майбутньому діяльність на посадах судді, прокурора та правового радника.

Наостанок додамо, що Асоціація правників України оголосила про початок формування робочих груп у межах проєкту. Подати заяву можна за цим посиланням.

Ця публікація здійснена за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в межах Програми «Справедливість для всіх». Погляди авторів, викладені у цьому виданні, не обов’язково відображають погляди Агентства США з міжнародного розвитку або уряду Сполучених Штатів Америки.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати