16 червня 2021, 12:37

Запровадження держреєстрації та створення Містобудівної палати: реформа містобудівної діяльності за законопроєктом

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт щодо реформування сфери містобудівної діяльності.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Читайте також: "Нові стандарти у будівництві включатимуть впровадження цифрового моделювання"

Основними положеннями законопроєкту № 5655 від 11.06.2021 передбачається:

1)удосконалення питань, пов’язаних з розробкою проєктної документації на будівництво об’єкта та її експертизою. Зокрема:

 • врегульовуються питання внесення проєктної документації на будівництва об’єкта та відомостей про неї до Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (далі – Реєстр будівельної діяльності);
 • запроваджується перевірка проєктної документації на будівництво об’єкта та відомостей про неї на їх повноту, відповідність формату, логічність та достовірність автоматично програмними засобами Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (далі – електронна система);
 • розширюється перелік інформації, яка перевіряється під час експертизи проєктної документації на будівництво об’єкта (наприклад, додатково буде перевірятися відповідність намірів забудови цільовому призначенню земельної ділянки; наявність/відсутність у об’єкта статусу пам’ятки культурної спадщини або щойно виявленого об’єкта культурної спадщини);
 • експертні організації, які здійснюватимуть експертизу проєктної документації на будівництво об’єкта, підлягатимуть реєстрації та обов’язковому страхуванню цивільно-правової відповідальності;

2)запровадження державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності (права на виконання підготовчих та будівельних робіт, зміни у відомостях про таке право, зупинення, поновлення, припинення права на виконання підготовчих та будівельних робіт, завершення підготовчих робіт з демонтажу (знесення) об’єкта нерухомого майна (будинку, будівлі, споруди), прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів) шляхом внесення про це запису до Реєстру будівельної діяльності автоматично програмними засобами електронної системи чи державним реєстратором у сфері містобудівної діяльності.

 • при цьому значно розширюється перелік адміністративних послуг, пов’язаний з отриманням права на виконання підготовчих та будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, які надаються автоматично з використанням електронної системи.
 • одночасно скасовується отримання документів дозвільного характеру для отримання права на будівництво та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів;

3)покладення повноважень з державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності на державних реєстраторів у сфері містобудівної діяльності:

 • нотаріусів;
 • посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної або міської ради, Київської, Севастопольської міської, районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, на яких покладено повноваження державного реєстратора речових прав на нерухоме майно;
 • посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань містобудівного контролю – щодо об’єктів, на які поширюється дія Закону України "Про державну таємницю", а також щодо реєстраційних дій, з яких прийнято рішення за наслідками адміністративного оскарження;

4)неможливість здійснення замовниками будівництва державної реєстрації права на виконання будівельних робіт, якщо особи, які здійснюють авторський та технічний нагляд, уповноважені особи з містобудівного контролю (у разі якщо містобудівний контроль здійснюється такими особами), не підтвердять з використанням Реєстру будівельної діяльності, що вони здійснюють відповідно авторський та технічний нагляд або містобудівний контроль на певному об’єкті будівництва;

5)розмежування повноважень органів містобудівного контролю та містобудівного нагляду. Зокрема органами з містобудівного контролю будуть:

 • центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань містобудівного контролю. Здійснюватиме містобудівний контроль щодо вичерпного переліку об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з значними (СС3) наслідками (підвісні залізниці, злітно-посадкові смуги, мости, естакади, шляхопроводи, тунелі та метро та ін.); об’єктів, на інформацію щодо яких поширюється дія Закону України “Про державну таємницю”; об’єктів, замовниками будівництва яких є державні органи, органи місцевого самоврядування; пам’яток культурної спадщини національного значення, занесених до Державного реєстру нерухомих пам’яток України;
 • виконавчі органи сільських, селищних, міських рад. Здійснюватимуть містобудівний контроль щодо об'єктів самочинного будівництва; об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними (СС1), середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, у разі якщо замовником будівництва обрано органом з містобудівного контролю відповідний виконавчий орган сільської, селищної, міської ради;
 • уповноважені особи з містобудівного контролю. Здійснюватимуть містобудівний контроль щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними (СС1), середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, у разі якщо замовником будівництва обрано органом містобудівного контролю відповідну уповноважену особу з містобудівного контролю. Уповноважені особи з містобудівного контролю підлягатимуть реєстрації та обов’язковому страхуванню цивільно-правової відповідальності.

Новизною законопроєкту є застосування принципу альтернативності вибору, за яким замовник будівництва щодо низки об’єктів будівництва вправі сам обирати орган з містобудівного контролю.

Функції з державного містобудівного нагляду виконуватиме центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері  будівництва, містобудування та архітектури;

6)змінення підходів до державного містобудівного нагляду:

 • об’єктами нагляду будуть центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань містобудівного контролю, уповноважені особи з містобудівного контролю, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад з питань містобудівного контролю, уповноважені органи містобудування та архітектури, експертні організації, саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності, виконавці окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури.
 • ініціювання перевірки щодо об’єктів нагляду у рамках здійснення державного містобудівного нагляду може бути здійснено лише вичерпним колом осіб;

7)для вирішення питання про притягнення до відповідальності об’єктів нагляду при центральному органі виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування, утворюється Містобудівна палата;

8) з метою запобігання самочинному будівництву здійснюватиметься моніторинг забудови виконавчими органами сільських, селищних, міських рад з питань містобудівного контролю у межах відповідних територіальних громад або центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань містобудівного контролю, в межах територій, на яких органи місцевого самоврядування не утворили органи з питань містобудівного контролю;

9)визначення прав та обов’язків основних учасників будівництва (замовників будівництва; осіб, які здійснюють авторський та технічний нагляд; експертних організацій, які здійснюють експертизу проектної документації на будівництво об’єкта; інженерів-консультантів, органів з містобудівного контролю);

10)розширення переліку інформації, яка накопичується у Реєстрі будівельної діяльності, а також розширення переліку документів та дій, які створюються та вчиняються з використанням такого реєстру. Серед іншого, в Реєстр будівельної діяльності будуть вноситися відомості про містобудівний контроль. З використанням Реєстру будівельної діяльності будуть також виготовлятися такі документи та вчинятися такі дії:

 • акт готовності об’єкта до експлуатації;
 • направлення на проведення перевірки, акт про недопущення до проведення перевірки при здійсненні містобудівного контролю, документи, які складаються за результатами здійснення містобудівного контролю (довідки, акти, приписи, рішення тощо);
 • реєстрація експертної організації, що здійснює експертизу проектної документації на будівництво об’єкта, зміни у відомостях про неї, зупинення, поновлення, припинення права на здійснення експертної діяльності експертною організацією;
 • реєстрація уповноваженої особи з містобудівного контролю, зміни у відомостях про неї, зупинення, поновлення, припинення права на здійснення містобудівного контролю уповноваженою особою з містобудівного контролю;

11)посилення відповідальності суб’єктів містобудування за правопорушення у сфері містобудівної діяльності;

12)встановлення особливості проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно без участі державного реєстратора. Така державна реєстрація може проводитись лише на підставі:

 • заяви про державну реєстрацію права власності на об’єкт нерухомого майна, поданої у складі заяви про державну реєстрацію прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, будівництво якого здійснювалось на підставі будівельного паспорта;
 • інформації електронної системи про державну реєстрацію завершення підготовчих робіт з демонтажу (знесення) об’єкта нерухомого майна (будинку, будівлі, споруди) – у разі якщо у Державному реєстрі прав та Реєстрі будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва містяться відомості про ідентифікатор закінченого будівництвом об’єкта.
0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати