14 вересня 2021, 19:02

Директива ЄС з авторського права: статті, що викликають занепокоєння у власників торгових марок

Геннадій Андрощук
Геннадій Андрощук головний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, к.е.н., доцент, судовий експерт

ПЕРЕКЛАД. Факт існування Комітету з авторського права в INTA (міжнародна асоціація торгових марок) вказує на те, що власники брендів повинні бути зацікавлені у найбільш суттєвій зміні законодавства Європейського Союзу про авторське право – прийняття нової Директиви про авторське право і суміжні права на єдиному цифровому ринку (DSM) (Copyright and Related Rights in the Digital Single Market (DSM) Directive). Поки держави-члени ЄС працюють над її впровадженням у національне законодавство, Комітет з авторського права проаналізував основні положення Директиви DSM.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Читайте також: "Польща: плата за репрографію під питанням"

Директива DSM являє собою огляд чинного законодавства про авторське право, щоб зробити його придатним для онлайн-середовища. Як свідчить Комітет з авторського права, INTA перетворилася з організації, що займається виключно торговими марками, в організацію, яка розглядає ширші питання, що викликають занепокоєння у власників брендів. Це відбувається не без підстав.

Межі між різними режимами захисту інтелектуальної власності достатньо розмиті. Промислові зразки можуть поєднуватися із захистом торгових марок та авторських прав, програмне забезпечення може підпадати під дію авторського права, а також під патентний режим. Хороший приклад – мерчандайзинг персонажів, де режим подвійного захисту є правилом, а не винятком (наприклад, персонажі Діснея, персонажі Marvel та багато інших).

Збіг виключних прав інтелектуальної власності, що функціонують в різних режимах, не є чимось новим. Взаємодія між авторським правом і захистом торгових марок є частим явищем. Це проблема для крихкого балансу приватних і громадських інтересів або балансу між необмеженою та обмеженою монополією, яку права ІВ надають власникам (наприклад, «Дастар проти Twentieth Century Fox» (США) і «Хаук проти Стокке» (ЄС)).

Все, що серйозно впливає на захист авторських прав у ЄС, має цікавити власників торгових марок. Деякі положення нової Директиви DSM заслуговують на увагу компаній, особливо тих, що займаються «важким» призначеним для користувача контентом, також відомих як OCSSP або OCSP (постачальники послуг обміну онлайн-контентом, такі як Facebook, Instagram, Twitter і YouTube).

Комітет з авторського права проаналізував положення Директиви DSM, що викликають найбільшу стурбованість. Найближчим часом будуть розглянуті докладні статті в бюлетені INTA за певними статтями Директиви. Нижче наводиться короткий опис цих положень.

Виняток інтелектуального аналізу тексту і даних (ст. 3, 4)

«Інтелектуальний аналіз тексту і даних» зазвичай належить до комп'ютерного аналізу великих масивів даних для отримання інформації та розуміння контенту, що видобувається. Це стало важливим інструментом для обробки та аналізу даних у наукових і дослідницьких галузях та може принести значну користь користувачам у різних комерційних сферах. Це буде виключення із захисту авторських прав, що потенційно проблематично.

Додаткове виключення з розширеного колективного ліцензування (ст. 12)

Ст. 12 дозволяє, але не вимагає, щоб держави-члени вводили нові положення до свого законодавства, що дозволяють організаціям колективного управління (ОКУ) представляти правовласників, які прямо не погодилися дозволити включення своїх творів в ОКУ. Ст. 12 може втручатися в законні інтереси правовласників, які покладаються на індивідуальне здійснення прав на фінансування, виробництво і розповсюдження аудіовізуальних та інших творів. Це також покладає на правовласників тягар відмови від участі, що створює згубний прецедент. До того ж незрозуміло, чи достатні гарантії для захисту правовласників, коли на практиці здійснення права відмови може бути обтяжливим і важким для адміністрування.

Різниця у вартості (ст. 17)

Ст. 17 була створена, щоб зняти заклопотаність з приводу відповідальності деяких постачальників онлайн-послуг за подолання того, що було названо «ціннісним розривом». Розрив у цінності описує «зростаючу невідповідність між цінністю, яку призначили для користувача сервіси завантаження (такі як YouTube, витягають з музики), і доходом, що повертається музичній спільноті (тим, хто створює музику та інвестує в неї)».

У цій статті пояснюється, що OCSSP виконує акт комунікації, який є виключним правом правовласника. Він встановлює межі відповідальності для OCSSP та механізм для OCSSP з метою отримання ліцензій або авторизації для своєї діяльності. Також він забезпечує умови, за яких OCSSP можуть отримати нову «безпечну гавань» від відповідальності на додаток до безпечних гаваней, вже зазначених у Директиві про електронну комерцію, правову основу для онлайн-сервісів у ЄС.

Принцип належної та пропорційної винагороди (ст. 18)

Ст. 18 вимагає від держав-членів гарантувати, що коли автори та виконавці ліцензують або передають свої виключні права на використання продюсеру, мовнику, видавцеві, лейблу або іншій подібній стороні, вони мають право «отримувати відповідну і пропорційну винагороду». В Директиві DSM викладаються «різні механізми», які необхідно враховувати у разі впровадження на національному рівні для обліку принципів свободи договорів і справедливого балансу прав та інтересів.

Зобов'язання про прозорість (ст. 19)

Це положення встановлює зобов'язання прозорості для виробників, видавців, лейблів та інших подібних сторін. Це схоже на право аудиту для авторів і виконавців. Ст. 19 вимагає від держав-членів гарантувати, що автори та виконавці можуть отримувати актуальну і вичерпну інформацію про використання їхніх творів і виконань, включаючи, де це може бути застосовано, доходи від продажу товарів, всі отримані доходи та належну винагороду.

Механізм коригування контракту (ст. 20)

Ст. 20 встановлює межі, за допомогою яких автори та виконавці можуть отримувати додаткову винагороду за твори, які вони ліцензують виробникам, видавцям, лейблам або іншим подібним сторонам, коли спочатку обумовлена винагорода виявляється низькою у порівнянні з доходами, отриманими від використання твору. Механізм коригування контрактів відповідно до цього становища вимагає, щоб держави-члени забезпечували авторам і виконавцям або їхнім представникам право вимагати додаткову, належну та справедливу винагороду.

Право на відкликання (ст. 22)

Ст. 22 вимагає, щоб держави-члени вводили право відкликання, яке може бути реалізоване, коли автор або виконавець надає виключні права виробнику, видавцеві, лейблу або аналогічній стороні, яка не може використовувати твір. Підставою для включення цього правила в Директиву DSM є те, що авторам і виконавцям повинно бути дозволено шукати інші способи використання свого твору, якщо значна кількість часу пройшла без використання.

Важливе зауваження: варіація

Оскільки новий інструмент є Директивою, 27 країнам-членам необхідно буде перенести нові положення у своє національне законодавство. У той час як Директива DSM забезпечує структуру, необхідну державам-членам для її реалізації, як і раніше, вони мають право на власний розсуд реалізувати нові «права» в межах цієї структури. В результаті національна реалізація цієї частини Директиви DSM, ймовірно, буде відрізнятися, що може створити різні проблеми та викликати розбіжності в різних секторах контенту.

 

Джерела
EU COPYRIGHT DIRECTIVE: ARTICLES OF CONCERN TO BRAND OWNERS.
HTTPS://WWW.PETOSEVIC.COM/RESOURCES/ARTICLES/2021/08/4498

HTTPS://WWW.INTA.ORG/EU-COPYRIGHT-DIRECTIVE-ARTICLES-OF-CONCERN-TO BRAND- OWNERS/ MKT_TOK=NZMZLUZWSI04NZYAAAF8UG96XU87NNPGOFCI8PC6B3T9KSDYZ-
UBSRXQQKFSAH4FAE6FUP2IMXZJL7KT9WWQ7K4FBDRGPVDLOPHE-54HMXWGIE0AL2NOL-UE4Q
0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати