11 травня 2023, 11:54

Специфіка комплаєнсу для ФПГ

Опубліковано в №3–6 (761–764)

Данило Глоба
Данило Глоба адвокат, заступник директора з правових питань компанії YouControl

Що таке ФПГ?


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


У загальному сенсі фінансово-промислова група — це сукупність компаній із фінансової та промислової сфер, які належать до одного чи групи кінцевих бенефіціарних власників та здійснюють взаємодію між собою для досягнення спільних цілей, таких як отримання фінансової вигоди чи оптимізація виробничих процесів.

Колись був прийнятий Закон «Про промислово-фінансові групи в Україні», в якому визначене майже тотожне поняття — «промислово-фінансова група». На той час вона визначалась як об’єднання підприємств, що мало створюватися за рішенням Уряду України на певний термін із метою реалізації державних програм розвитку пріоритетних галузей виробництва і структурної перебудови економіки України. Зрештою закон втратив чинність ще у 2010 році, й на сьогодні в Україні поняття «фінансово-промислова група» не має законодавчого визначення.

Водночас Закон України «Про захист економічної конкуренції» звертає увагу на ключове визначення — «контроль». Це вирішальний вплив однієї чи кількох пов’язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб’єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб (зокрема, завдяки корпоративним правам та суміщенню посад). Внаслідок такого впливу на процеси злиття чи перетворення підприємств може зростати контроль на ринку, тобто створюється економічна концентрація. Одним із проявів концентрації є створення ФПГ.

Специфіка ведення бізнесу для груп компаній з погляду перевірки контрагентів

Сформований в Україні тренд орієнтації на закордонні правила ведення бізнесу є підставою для запуску нових законодавчих ініціатив у цій сфері, спрямованих на забезпечення прозорості українського бізнесу. Зокрема, шляхом встановлення додаткових обов’язків, обмежень і відповідальності бізнесу.

ФПГ загалом стикаються з тими самими комплаєнс-ризиками, що і звичайні компанії. Це насамперед ризики настання юридичних санкцій, фінансових збитків або втрати репутації внаслідок невиконання вимог законодавства України та недотримання належної обачності при співпраці з контрагентами. Основна різниця фактично полягає лише в масштабі ведення бізнесу, а також у тому, що ризикові зв’язки між компанією групи значно складніше припинити.

Невіддільна складова комплаєнсу — виявлення ризиків партнерських відносин — є також самостійною гарантією безпеки бізнесу та інструментом його захисту від негативних наслідків санкцій, перевірок і репутаційного впливу.

Для виявлення ризикових контрагентів важливий комплексний детальний аналіз усієї доступної інформації, а також достовірність, актуальність і максимальна оперативність доступу до даних. Тільки так можливо реалізувати якісний контроль комплаєнс-ризиків, що на сьогодні немислимий без використання сучасних комп’ютерних технологій та спеціалізованого програмного забезпечення. Наприклад, аналітичної системи YouControl, що надає можливість автоматизованої перевірки даних про кожну компанію, яка входить до складу ФПГ і ФПГ загалом, а також забезпечує оперативний моніторинг ризиків.

ФПГ і санкції

Важливим елементом контролю за концентрацією в Україні є надання дозволу на неї, якщо перевищується відповідний фінансовий поріг. Так, сукупна вартість активів або сукупний обсяг реалізації товарів учасників концентрації з урахуванням відносин контролю за останній фінансовий рік, зокрема за кордоном, має перевищувати суму, еквівалентну 30 млн євро.

З метою недопущення надання дозволів на концентрацію суб’єктів господарювання за участю осіб, до яких застосовуються санкції на різних етапах розгляду заяв і справ про концентрацію та для запобігання фактичній легітимізації придбань і злиттів за участю підсанкційних осіб, прийнято останні зміни до законів України «Про санкції» та «Про захист економічної конкуренції».

Так, дозвіл на концентрацію не надається, якщо на дії, вчинення яких потребує одержання такого дозволу органів Антимонопольного комітету України, поширюються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи. До таких санкцій, що виключають можливість надання органами АМКУ дозволу на концентрацію, можуть належати, зокрема:

  • блокування активів — тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
  • заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють у їх інтересах;
  • повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно із Законом України «Про санкції».

Водночас надання дозволу про концентрацію може бути заборонене й у разі застосування інших санкцій, передбачених законом.

У разі здійснення під час дії воєнного стану концентрації без отримання відповідного дозволу органів АМКУ штрафні санкції визначатимуться в розмірі, що не перевищує 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (на сьогодні це еквівалент 51 000 грн), що загалом вважається доволі м’яким покаранням. Якщо ж учасниками концентрації в поданих заявах надано недостовірну інформацію, а також, коли кінцевим бенефіціарним власником одного з учасників концентрації є рф або її громадяни, які підтримали військову агресію проти України, або якщо АМКУ матиме обґрунтовані підозри, що метою концентрації є виведення активів, часток, паїв, акцій з-під дії міжнародних санкцій, запроваджених за військову агресію проти України, штраф може сягати максимального розміру, передбаченого Законом, — 5% доходу суб’єкта господарювання від реалізації продукції за останній звітний рік.

Як уникнути ризиків і полегшити процедуру комплаєнсу для ФПГ?

Життя постійно змінюється, а разом із ним — законодавчі вимоги й обмеження, а також поведінка пов’язаних осіб. Часто обмеження посилюються, а ризики внутрішнього партнерства ФПГ зростають. Тому важливо перевіряти ризики неодноразово, а здійснювати це на постійній основі для вчасної поінформованості про критичні зміни та можливості оперативного впливу на ситуацію.

Варто оцінювати відповідні ризики й на підставі отриманих даних приводити ризикові показники в норму. Такий моніторинг важливий і для попередження недружніх дій. Насамперед рейдерства шляхом виявлення неочікуваних (та незаконних) змін у складі керівництва пов’язаних компаній, перерозподілу часток у статутному капіталі, зміни місцезнаходження, ініціювання судових справ, процедур банкрутства тощо.

Належне дотримання принципів комплаєнсу та ефективний контроль ризиків ФПГ забезпечують мінімізацію правових, економічних і репутаційних ризиків вітчизняного бізнесу, сприяють встановленню прозорих ділових відносин в Україні та за кордоном.

Система YouControl дозволяє спостерігати за змінами ризикових показників (на момент їх виникнення) не однієї, а сотень і тисяч пов’язаних компаній та фізичних осіб одночасно, невідкладно отримуючи «тривожні» повідомлення моніторингу.

Обставини репутаційного значення відображаються в досьє контрагента, першочергово — в експрес-аналізі. Це результат аналізу контрагента за більше ніж 500 важливими факторами, на які варто звертати увагу. Система самостійно аналізує основні дані про компанію та присвоює відповідне індексне маркування (А, В, С, D), що відображає рівень ретельності, з якою рекомендується здійснювати перевірку.

Відбір факторів для аналізу контрагента ґрунтується на актуальних практиках комплаєнс-оцінок, зокрема щодо відповідності компаній вимогам нормативно-правових актів чи рекомендацій Верховної Ради України, Національного банку України, Державної фіскальної служби, Державної служби фінансового моніторингу України тощо. Використовуються іноземні та міжнародні правові джерела: санкційні списки Міністерства фінансів (OFAC) та Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США, Ради Європейського Союзу, Великої Британії, Канади, Австралії, Японії. Фізичні особи, які пов’язані з тими компаніями, що аналізуються, також перевіряються на наявність у списках терористів від ДСФМУ, куди, серед іншого, додані й дані Ради Безпеки ООН.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати