09 липня 2024, 12:18

Публічні закупівлі через електронний каталог: переваги для бізнесу

Олександр Фефелов
Олександр Фефелов «ЮФ Ілляшев та Партнери» партнер, адвокат, керівник практики антимонопольного та конкурентного права

Оскільки ми продовжуємо отримувати запити клієнтів щодо надання правової допомоги при оскарженні рішень у сфері публічних закупівель (що серйозно ускладнює бізнес-процеси як замоавникам, так і постачальникам), вважаємо необхідним нагадати про існуючу можливість ефективної участі в таких закупівлях та виключення етапу оскаржень (який суттєво уповільює процесс придбання / поставки необхідних товарів бюджетним організаціям) в той час, коли закупівлі повинні відбуватись чітко та швидко.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Як відомо, публічні закупівлі в Україні зазнали суттєвих змін з моменту впровадження системи Prozorro. Однією з інноваційних її частин є Prozorro Market, що дозволяє здійснювати закупівлі через електронний каталог, який є дієвим засобом для забезпечення прозорості, ефективності та конкурентоспроможності у використанні бюджетних коштів і розвитку конкуренції. 

Зважаючи на правовий режим воєнного стану, такий спосіб закупівель є відмінною альтернативою відкритим торгам, оскільки проводиться порівняно легко, зручно й ефективно для учасників процесу та, що головне, у найкоротші строки. Якщо узагальнювати, то закупівля товару здійснюється шляхом запиту пропозиції попередньо кваліфікованих постачальників і вибору найбільш економічно вигідної з них. 

Розглянемо докладніше процес закупівель через Prozorro Market, вимоги до учасників, функції центральних закупівельних організацій, переваги закупівель через електронний каталог та особливості використання під час воєнного стану.

Нормативна база

Нормативне регулювання публічних закупівель в Україні базується на Законі України «Про публічні закупівлі» (№ 922-VIII), який встановлює основні правила та вимоги до проведення закупівель. Prozorro Market є складовою системи закупівель і оперує згідно з Законом. 

Крім того, процедури регулюються Оособливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівель», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 1178 від 12 жовтня 2022 року, які визначають особливості закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану, та постановою Кабінету Міністрів України № 822 від 14 вересня 2020 року, що встановлює загальні правила роботи Prozorro Market. Згідно з останньою, закупівлі через Prozorro Market можна здійснювати без проведення тендерної процедури, що значно спрощує та прискорює цей процес.

Вимоги до суми закупівлі

На період воєнного часу уряд передбачив можливість здійснення закупівлі товарів з використанням електронного каталогу без обмеження граничних вартісних меж. У таких обставинах їх здійснення через електронний каталог є надзвичайно ефективним інструментом. Замовники можуть, а при закупівлі певних товарів — зобов’язані, здійснювати закупівлі товарів шляхом застосування відкритих торгів, так і використання електронного каталогу. Для здійснення закупівель товарів, вартість яких є меншою, замовники можуть використовувати для закупівлі електронний каталог.

Коли закупівлі через електронний каталог є обов’язковими?

Пунктом 11.1 Оособливостей передбачено, що у разі коли замовники, які є закладами охорони здоров’я або структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій, здійснюють закупівлі лікарських засобів, які в установленому законом порядку зареєстровані в Україні, та медичних виробів за переліком згідно з додатком 1, вартість яких становить або перевищує 50 тис. грн, такі закупівлі здійснюються з використанням електронного каталогу. 

Також у Додатку 2 до Особливостей вказано перелік продуктів харчування, закупівля яких здійснюється замовниками з використанням електронного каталогу. 

Крім того, п. 5 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів, затверджених постановою Кабміну від 28 квітня 2023 р. № 418 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів», визначено, що закупівля шкільних автобусів здійснюється розпорядниками субвенції за місцевими бюджетами з використанням електронного каталогу в установленому законодавством порядку. 

У запиті пропозицій постачальників щодо предмета закупівлі товару, вартість якого є меншою ніж 500 тис. грн, замовник може визначити інформацію про характеристики товару та їх допустимі значення в межах специфікації товару, тобто сукупності характеристик товару та їх допустимих значень в межах визначеної адміністратором категорії товару, яким може відповідати один або кілька товарів, визначеної адміністратором електронного каталогу.

Водночас запит пропозицій постачальників щодо предмета закупівлі товару, вартість якого дорівнює або перевищує 500 тис. грн, здійснюється відповідно до специфікації товару, сформованої адміністратором електронного каталогу, яка не передбачає можливості замовника самостійно визначати інформацію про характеристики товару та їх допустимі значення.

Для закупівлі товару на суму до 50 тис. грн замовник може самостійно знайти товар в електронному каталозі та домовитись про придбання з постачальником. 

Формування та структура електронного каталогу

Електронний каталог є централізованою базою даних, де зібрана інформація про товари, роботи і послуги, які можуть бути закуплені за кошти бюджетів. Електронний каталог Prozorro Market складається з категорій та специфікацій товару. Він формується з переліку товарів, які пропонуються постачальниками. Каталог структурований за категоріями (сукупністями товарів, структурованими в електронному каталозі за показниками третьої — восьмої цифр у межах одного розділу основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»), що дозволяє замовникам легко знаходити необхідні товари. Кожна категорія містить детальну інформацію про товари, включаючи технічні характеристики, ціни та умови поставки. Категорії товарів та специфікації створюються шляхом визначення переліку характеристик товару з їх точними та/або мінімальними та максимальними значеннями.

Процес включення товарів до електронного каталогу є наступним:

  1. Реєстрація постачальника. Постачальники, які мають наміри включення їх товарів до електронного каталогу, повинні зареєструватися в системі Prozorro Market.

  2. Кваліфікація постачальників. Постачальники повинні пройти акредитацію у одного з ЦЗО, що передбачає перевірку постачальника на відповідність встановленим вимогам, створити електронний кабінет та бути включеними до переліку (електронної бази)  кваліфікованих постачальників, що пройшли кваліфікацію до електронного каталогу. Таким чином досягається відповідний рівень якості товарів, що пропонуються певним постачальником.

  3. Інформація про товари. Після кваліфікації постачальника він матиме можливість включати свої товари до електронного каталогу, зазначаючи опис описи товарів, їхні технічні характеристики, ціни та інші необхідні дані. 

  4. Модерація та перевірка. Інформація про товари проходить модерацію та перевірку з боку Prozorro Market, щоб забезпечити відповідність стандартам якості та нормативним вимогам.

Ще одна приваблива характеристика електронного каталогу — це те, що він доповнюється новими товарами, замовникам бажано слідкувати за його оновленням. Також інформація стосовно товарів постійно актуалізується постачальними, доповнюється або змінюється в розрізі актуальних цін та зазначенням деталей споживчих характеристик. Тобто, звернувшись до електронного каталогу, замовник завжди може бачити дійсну інформацію щодо товарів, які їх можуть цікавити (закупівля яких включена до планів закупівель). Профіль товарів в електронному каталозі включає докладні характеристики продукції (технічні специфікації, якість і безпека). Це дозволяє замовникам знайти необхідні товари швидко та ефективно, враховуючи всі вимоги і стандарти. Використання в каталозі стандартизованих категорій та кодів товарів, в свою чергу, дозволяє забезпечити уніфікований підхід до опису товарів та робить суттєво легшим процес пошуку необхідного товару і вибір позицій. Також використаня кодів і категорій полегшує взаємодію з іншими базами даних, оскільки вони повинні відповідати міжнародним стандартам. 

Вимоги для замовників та постачальників

Бажаючі проводити публічні закупілі через Prozorro Market замовники мають відповідати наступним вимогам: 

  • для отримання можливості здійснення закупівель через електронний каталог бути зареєстрованими в системі та мати актуальний обліковий запис;

  • використовувати цифровий підпис для затвердження свої дій;

  • забезпечити рівні усмови для постачальників, дотримуватись принципів добросовісної конкуренції.

Якщо постачальники бажають, щоб їх товари були включені до електронного катологу та продавати їх через систему Prozorro Market, вони мають:

  • бути зареєстрованими в системі для можливості доступу до неї, мати відповідний електронний кабінет; подати необхідні документи та відомості для попередньої кваліфіації, що підтверджує ділову активність, фінансову стабільність, наявність відповідних ліцензій та сертифікатів;

  • належним чином виконувати свої зобов‘язання за договорами поставки.

Центральні закупівельні організації

Адміністраторами електронного каталогу виступають централізовані закупівельні організації (ЦЗО), що визначаються Кабінетом Міністрів України, вони забезпечують формування та супроводження електронного каталогу в електронній системі закупівель. Адміністраторів може бути кілька. Центральні закупівельні організації є центральним елементом у системі Prozorro Market, забезпечуючи виконання закупівель за уніфікованими стандартами і нормативами, а також розвивають стратегії для підвищення ефективності закупівельних процесів. Вони можуть здійснювати закупівлі на користь інших замовників, що дозволяє оптимізувати процеси та знижувати витрати. ЦЗО об’єднують потреби декількох замовників та проводять централізовані закупівлі, що дозволяє досягти економії за рахунок масштабу. 

Наразі працюють такі ЦЗО: Державна установа «Професійні закупівлі» (виконує функції ЦЗО організації, яка проводить закупівлі для державних установ та підприємств, консолідує потреби в тому чи іншому товарі, об’єднуючи запити замовників для проведення більш значних закупівель, контролює належне виконання договорів поставки); Державне підприємство «Медичні закупівлі України» — це закупівля медичних виробів, ліків та обладнання. ДП здійснює перевірки якості товарів на відповідність нормативним вимогам, організовує поставку та розподіл серед медичних закладів; Філія «Централізована закупівельна організація Державного підприємства «Українські спеціальні системи» проводить закупівлі спецобладнання для державних установ, мониторить якість поставок в умовах, забезпечує безпеку інформації в умовах, коли необхідно забезпечити конфіденційність поставок.

Ці органзіації забезпечують надання постачальнику, замовнику доступу до електронного каталогу та інших послуг, пов’язаних з використанням електронного каталогу, організовують та проводять відбір учасників до електронного каталогу шляхом їх кваліфікації. 

Працювати в системі Prozorro Market можна з будь-якого акредитованого майданчика.

Процедура закупівлі через електронний каталог

Для замовників

(і) зареєструватись в системі для отримання можливості здійснення закупівель через електронний каталог;

(іі) затвердження та оприлюднення річного плану закупівель;

(ііі) використовуючи коди, категорії, вказані характеристики та цінові пропозиції, відшукати запланований для придбання товар;

(іv) здійснити запит цінових пропозицій у постачальників, система сама обере серед них найбільш економічно вигідну, тобто таку, ціна якої за результатами здійсненого замовником запиту пропозицій електронною системою закупівель визначена як найменша;

(v) уклаcти відповідний договір поставки з обраним постачальником.

Для постачальників 

(і) зареєструватись в системі та пройти процедуру кваліфікації, подавши відповідну заявку до адмінстратора - звернення про приєднання до електронного каталогу через електронну систему закупівель відповідно до вимог, установлених Постановю КМУ № 822;

(іі) додати свій товар до електронного каталогу;

(ііі) отримавши запит цінової пропозиції, надати її замовнику;

(iv) укласти договір поставки з замовником в системі та належним чином виконати його умови з наданням необхідних підтвердних документів. 

Замовник здійснює обрання постачальника шляхом запиту пропозицій постачальників. Запит пропозицій здійснюється в електронному каталозі через систему, вказуючи інформацію про найменування, очікувану вартість, кількість, строк, місце поставки товару, умови оплати та кінцевий строк подання постачальником ціни пропозиції. У запиті замовник може визначити виключно інформацію про характеристики товару та їх допустимі значення в межах специфікації товару. 

Електронною системою закупівель запит автоматично (через електронний каталог) надсилається постачальникам, кваліфікованим до відповідної категорії. Замовнику не потрібно витрачати зусилля та час на підготовку тендерної документації, не потрібно проводити пре- чи посткваліфікацію постачальника.

Постачальник через електронний каталог подає пропозицію відповідно до вимог, установлених замовником у запиті пропозицій постачальників. Оцінка пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі інформації, зазначеної замовником в запиті пропозицій. 

Замовник укладає договір з переможцем відбору не пізніше ніж через п’ять календарних днів з дня визначення електронною системою закупівель постачальника переможцем відбору. Постачальнику не потрібно витрачати час та зусилля на підготовку тендерної пропозиції.  

Переваги закупівель через електронний каталог 

По-перше, це неймовірна економія зусиль та часу. Ви можете отримати товар вже через пару тижнів від початку процесу закупівлі, електронна система значно спрощує організацію закупівель, суттєво зменшуючи адміністративні витрати та зусилля, а також забезпечує оперативність у виконанні процедури, укладанні та виконанні договору поставки.

По-друге, закупівлі здійснюються прозоро і зрозуміло для всіх зацікавлених. По-третє, зважаючи на відкритість каталогу та забезпечення однакових умов для всіх постачальників, вони конкурують між собою шляхом зниженння ціни товару, актуалізують відомості про товари. Загалом такі закупівлі дають можливість оперативного моніторингу виконання умов договорів поставки та виявлення порушень і зловживань. 

Особливо важливим в умовах воєнного стану є забезпечення швидкості поставок. Система Prozorro Market надає можливість оперативно закуповувати необхідні товари для належного  функціонування бюджетних установ в критичних обставинах, істотно знижуючи ризик неефективного та нецільового використання коштів бюджетів, та інших зловживань.Prozorro Market є цінним інструментом для здійснення публічних закупівель в Україні. Використання електронного каталогу забезпечує прозорість, ефективність та конкурентність процесу закупівель, що є критично важливим для розвитку економіки та забезпечення потреб держави, особливо в умовах воєнного стану. 

Здійснювати закупівлі в системі Prozorro Market можна через будь-який акредитований майданчик.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати